Меню
Головна


 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Функції

2.1. Ведення бюджетного обліку.

2.2. Формування облікової політики.

2.3. Своєчасне представлення повної і достовірної бюджетної звітності.

Обов'язки

3.1. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності установи, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

3.2. Забезпечує відповідність здійснюваних господарських операцій законодавству Російської Федерації, здійснює контроль за рухом майна і виконанням зобов'язань.

3.3. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, розробці форм документів внутрішньої бюджетної звітності

3.4. Подає оперативну інформацію про фінансовий стан установи.

3.5. Складає і подає у встановлені строки:

- головному розпоряднику бюджетних коштів - бюджетну звітність;

- в податкові органи податкові декларації.

3.6. Організовує роботу по постановці і ведення бюджетного обліку в установі в цілях отримання зацікавленими внутрішніми і зовнішніми користувачами повної та достовірної інформації про фінансово-господарської діяльності та фінансового стану установи.

3.7. Керує роботою по забезпеченню порядку проведення інвентаризації і оцінки майна й зобов'язань, документального підтвердження їх наявності, складання та оцінки.

3.8. Організовує систему внутрішнього контролю за правильністю оформлення господарських операцій, дотриманням порядку документообігу і технології обробки облікової інформації.

3.9. Забезпечує:

- своєчасне і точне відображення на рахунках бюджетного обліку господарських операцій, руху нефінансових і фінансових активів, формування доходів і витрат, виконання зобов'язань;

- своєчасне перерахування податків і зборів федеральний, регіональний і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні фонди, платежів у кредитні організації;

- дотримання фінансової і касової дисципліни, законності списання з рахунків бюджетного обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

- підготовку необхідної бюджетної, податкової та статистичної звітності, подання се в установленому порядку у відповідні органи.

-достовірний і точний облік виконання кошторисів бюджетних, кошторисів по приносить дохід діяльності у відповідності з встановленими правилами;

- збереження бухгалтерських документів і здачі їх у встановленому порядку в архів.

3.10. Здійснює контроль:

- за правильністю витрачання фонду оплати праці, дотриманням штатної, фінансової і касової дисципліни; проведенням інвентаризацій, порядком ведення бюджетного обліку, звітності;

- відображенням на рахунках бюджетного обліку всіх здійснених господарських операцій;

- дотриманням законності та своєчасності оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- дотриманням встановлених правил оформлення приймання і відпуску товарно-матеріальних цінностей;

- стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

- передачею в необхідних випадках відповідних матеріалів в податкові, слідчі і судові органи.

3.11. Здійснює спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності установи за даними бюджетного обліку і звітності в цілях правильного та економного витрачання бюджетних коштів.

3.12. Бере участь в оформленні документів щодо недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

3.13. Проводить інструктаж працівників з питань бюджетного обліку, контролю, звітності і економічного аналізу.

3.14. Організує роботу по підвищенню працівників бухгалтерської служби.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси