Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні принципи, використовувані в оцінці бізнесу

Теоретичною базою процесу оцінки підприємства є набір оціночних принципів. Принципи оцінки - основні вихідні положення теорії оцінки вартості об'єктів (діючого підприємства або пайової участі в ньому, вартості нерухомості, інтелектуальної власності, інвестиційних проектів та ін), дотримання яких необхідно в умовах невизначеності, притаманних ринковій економіці.

Принципи оцінки підприємства можна розділити на чотири категорії:

1) принципи користувача підприємством;

2) пов'язані з оцінкою землі, будівель, споруд та іншого майна, що становить єдиний майновий комплекс підприємства;

3) пов'язані із зовнішнім ринковим середовищем;

4) найкращого і найбільш ефективного використання майнового комплексу підприємства.

Ці принципи взаємопов'язані при аналізі фінансово-господарської діяльності та оцінці підприємства. Повинні бути задіяні всі принципи оцінки, хоча вони можуть бути використані з різним ступенем значимості. Ступінь значимості кожного визначається конкретною ситуацією, що складається при оцінці того чи іншого підприємства.

Принципи користувача підприємством включають:

o принцип корисності. Підприємство володіє вартістю лише в тому випадку, якщо воно може бути корисним потенційному власнику. Підприємство може бути корисним лише остільки, оскільки воно необхідне для реалізації суспільно корисної функції - виробництва певного типу продукції на ринок і отримання прибутку;

o принцип заміщення: розумний покупець не заплатить за підприємство більше, ніж найменша ціна, запитувана за інше підприємство з такою ж ступенем корисності. Це означає, що нерозумно платити за діюче підприємство більше, ніж коштує створення нового аналогічного підприємства в прийнятні терміни. Експерт-оцінювач, аналізуючи потік доходу від експлуатації даного підприємства, визначає максимальну вартість його основі зіставлення потоків доходів від інших аналогічних підприємств, що характеризуються схожим ризиком і якістю продукції. Максимальна вартість підприємства визначається найменшою вартістю, за якою може бути придбано іншого підприємства з еквівалентною корисністю;

o принцип очікування. У більшості випадків корисність підприємства пов'язана з очікуванням майбутніх прибутків. Для діючих підприємств, що приносять дохід, їх вартість часто визначається масою очікуваного прибутку, яка може бути отримана від використання майна підприємства, а також розміром коштів у разі його перепродажу.

Оскільки гроші приносять процент доходу і відбуваються інфляційні процеси, то рубль, отриманий у майбутньому, має меншу вартість, ніж сьогоднішній. Процес перерахунку майбутніх рублів на поточні вартості називається дисконтуванням. Для визначення поточної вартості майбутніх доходів, очікуваних від користування підприємством, важливо скорегувати прогнозований прибуток з урахуванням поправки на її вартість у часі.

Група принципів оцінки землі, будівель, споруд та іншого майна, що становить єдиний майновий комплекс підприємства, включає:

o принцип залишкової продуктивності земельної ділянки. Будь-який вид підприємницької діяльності, як правило, вимагає наявності чотирьох факторів виробництва: праці, капіталу, управління (підприємницької діяльності) і землі. Кожен використовуваний фактор виробництва повинен бути сплачений знову виробленої вартістю;

o принцип вкладу. Внесок - це те додавання до вартості підприємства, що забезпечує збільшення його вартості в розмірах, що перевищують фактичні витрати. Проте вклад може бути і негативним, коли фактично вироблені витрати знижують вартість підприємства. Внесок - це сума, на яку збільшується або зменшується вартість підприємства, або чистий прибуток, одержаний від нього внаслідок наявності або відсутності якого-небудь поліпшення або доповнення до чинних факторів виробництва;

o принцип зростаючої або зменшується віддачі. Цей принцип свідчить: у міру додавання ресурсів до основних факторів виробництва чистий прибуток має тенденцію збільшуватися зростаючими темпами до певного моменту, після якого загальна віддача хоча й зростає, проте вже уповільненими темпами;

o принцип збалансованості (пропорційності) підприємства. Всі фактори виробництва на підприємстві повинні бути збалансовані: співвідношення основного і допоміжного виробництв, основних і допоміжних працівників, між робітниками і управлінським персоналом та ін. Оптимальне співвідношення між факторами виробництва забезпечує отримання максимального прибутку;

o принцип оптимального розміру (масштабу). Будь-який чинник виробництва повинен мати оптимальні розміри: будь то саме підприємство (коли при оптимальній потужності підприємства ми маємо максимальний розмір прибутку), або його окремі виробництва, або ділянку землі, на якому воно знаходиться;

o принцип економічного поділу і поєднання майнових прав власності. Система майнових прав Російської Федерації, передбачена ЦК РФ, дозволяє поділяти та продавати окремо майнові права на власність, у тому числі і на підприємства. Кожне окреме майнове право можна подати як складова єдиного пакету. Принцип економічного поділу і поєднання майнових прав власності: майнові права слід розділяти і з'єднувати таким чином, щоб збільшити загальну вартість підприємства.

До групи принципів, пов'язаних із зовнішнім ринковим середовищем, входять:

o принцип залежності. Вартість підприємства залежить від безлічі факторів. Вартість великих промислових підприємств залежить не тільки від характеру економічного середовища на прилеглій до підприємства території, найближчій околиці, регіону, де знаходиться підприємство, але і від національного характеру країни, а також від міжнародних зв'язків. Принцип залежності виражається і в тому, що саме оцінюване підприємство впливає на вартість навколишніх об'єктів нерухомості та інших підприємств, що знаходяться в даному регіоні;

o принцип відповідності. Будь-яке підприємство повинно відповідати ринковим і містобудівним стандартам, чинним в даному регіоні. Відповідність - це те, в якій мірі саме підприємство, його архітектура і вплив на навколишнє середовище відповідають цій навколишнього природного середовища та потреб ринку;

o принцип пропозиції і попиту. На вартість підприємства має великий вплив співвідношення попиту та пропозиції: якщо попит перевищує пропозицію, ціни зростають, якщо пропозиція перевищує попит, ціни падають. Ціпи стабільні, якщо попит відповідає пропозиції. Однак через недосконалість ринку, на якому здійснюється продаж підприємств, крім співвідношення попиту і пропозиції великий вплив на ціну купівлі-продажу надають мистецтво торгів, кількість учасників торгів, схеми фінансування даної угоди та інші фактори. Вплив перерахованих факторів посилюється, якщо операцію необхідно провести в короткі терміни. Зазвичай попит впливає на ціну більший вплив, ніж пропозиція, дак він більш мінливий. Ця ринкова тенденція особливо простежується на російському ринку, де ціни підприємств в основному залежать від можливостей інвесторів;

o принцип конкуренції. Капітал рухається туди, де є велика прибуток; тому туди, де витягуються надмірні або монопольні прибутки, намагаються проникнути нові суб'єкти. Конкуренція загострюється в тих сферах економіки, де намічається зростання прибутку. Загострення конкуренції веде до зростання пропозиції і зниження маси прибутку;

o принцип зміни. Ситуація на ринку постійно змінюється. Одні підприємства з'являються, інші змінюють профіль, випускають іншу продукцію або закриваються. Життєвий цикл підприємства проходить через стадії народження, зростання, стабілізації та занепаду. І від того, в якій стадії життєвого циклу знаходиться підприємство або його навколишнє природне середовище (район, місто, галузь), залежить його вартість: якщо у стадії зростання - вартість буде вище, якщо у стадії занепаду - нижче. З цієї причини експерти-оцінювачі здійснюють оцінку вартості підприємства па конкретну дату.

Принцип найкращого і найбільш ефективного використання підприємства - основний принцип оцінки його вартості. Він визначає вибір чинників, що впливають на вартість підприємства, і об'єднує всі інші принципи оцінки вартості. Розумне і можливе використання підприємства забезпечить йому найвищу поточну вартість на дату оцінки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Основні поняття та визначення оцінки бізнесу
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Методи, що застосовуються виходячи з використовуваного принципу
Аналіз використання економічного потенціалу господарюючого суб'єкта та оцінка бізнесу
Основні підходи до оцінки бізнесу
Оцінка бізнесу: основні підходи
Основні принципи і підходи до оцінки
Головні принципи етики міжнародного бізнесу
Основні принципи маркетингового підходу до ведення бізнесу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси