Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в будівництві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Захист від впливу електричного струму

Для забезпечення безпеки життєдіяльності при обслуговуванні електроустановок і надійності роботи необхідні точне дотримання правил технічної експлуатації електроустановок та проведення заходів з захисту від електротравматизму.

Одним з таких напрямків є застосування безпечної напруги - 12 або 36 Ст. Для його отримання використовують знижувальні трансформатори, які включають в стандартну мережу напругою 220 або 380 Ст.

В цілях зменшення небезпеки ураження людини електричним струмом застосовують мале номінальну напругу не вище 42 Ст. Воно використовується для живлення ручного електрифікованого інструменту, переносних світильників і місцевого освітлення в приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних приміщеннях. Однак і низька напруга не гарантує безпеки, тому повинні застосовуватися й інші заходи захисту. За умовами електробезпеки електричні пристрої розділені по напрузі до 1 кВ включно, вище 1 кВ, а також пристрої з низькою напругою, що не перевищує 42 Ст.

Для захисту від випадкового дотику людини до струмоведучих частин електроустановок використовують огорожі у вигляді переносних щитів, стінок або екранів, розташованих у безпосередній близькості від небезпечного обладнання або відкритих струмоведучих шин. Огорожі створюють перешкоди для неконтрольованого переміщення працюючого і виключають можливість його попадання в небезпечну зону. Інший прийом для попередження випадкових електротравм полягає в розміщенні небезпечних або незахищених електричних проводів на недоступній висоті в приміщенні.

Часто огороджувальні пристрої застосовують спільно з сигналізацією та блокуванням. Звукові, світлові і колірні сигналізатори встановлюють у зонах видимості і чутності персоналу. Конструкція блокувальних пристроїв забезпечує перегородження шляху в небезпечну зону і певний порядок доступу до електричних апаратів або обладнання, порушення або недотримання якого викликає автоматичне відключення напруги (блокування) на закритому ділянці.

Важливе значення для захисту від випадкових дотиків має ізоляція струмоведучих частин і деталей електрообладнання. Опір ізоляції залежить від напруги мережі. У мережах з напругою нижче 1 кВ воно повинно бути не менше 0,5 МОм. Розрізняють робочу, подвійну та посилену робочу ізоляцію. Прилади та електричні пристрої завжди мають робочу ізоляцію, що забезпечує їх нормальне функціонування і захист від ураження електричним струмом. Для підвищення надійності і електробезпеки обладнання використовують подвійну ізоляцію, що складається з робочої та додаткової. Опір подвійної ізоляції повинно бути не менше 5 МОм, що в 10 разів перевищує опір робочої. В деяких відповідальних електричних пристроях застосовують посилену робочу ізоляцію, що забезпечує таку ж ступінь захисту, як і подвійна ізоляція.

Для захисту людей від ураження електричним струмом при дотику до металевих нетоковедущим частинам електроустаткування, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції, використовують захисне заземлення або занулення.

Захисним заземленням називається навмисне електричне з'єднання металевого корпусу електроустановки з землею або її еквівалентом (водопровідні труби, залізобетонні балки, розташовані в землі).

Електричне опір такого з'єднання повинно бути мінімальним (не більше 4 Ом для мереж з напругою до 1000 В і не більше 10 Ом для інших). При цьому корпус електроустановки та обслуговуючий її персонал будуть перебувати під рівними, близькими до нуля, потенціалами навіть при пробої ізоляції і замиканні фази на корпус. Розрізняють два типи заземлень: виносний і контурне.

Виносне заземлення характеризується тим, що його заземлювач (елемент заземлюючого пристрою, безпосередньо контактує з землею) винесено за межі майданчика, на якому встановлено обладнання. Таким способом користуються для заземлення устаткування механічних і складальних цехів.

Контурне заземлення складається з декількох з'єднаних заземлювачів, розміщених по контуру майданчика із захисним обладнанням. Такий тип заземлення застосовують в установках з напругою вище 1000 У.

Занулением називається навмисне електричне з'єднання за допомогою нульового захисного провідника металевих частин електричного пристрою, які в звичайному режимі не знаходяться під напругою, але можуть під нього потрапити, з заземленим нульовим проводом джерела живлення.

Захисне заземлення і занулення слід виконувати у всіх випадках при номінальній напрузі змінного струму 380 В і більше. При проведенні робіт з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних робіт захисне заземлення і занулення виконують, починаючи з малих напруг, а у вибухонебезпечних приміщеннях - незалежно від значення напруги.

У мережі занулення слід розрізняти нульові захисний і робочий провідники. Нульовим захисним провідником називається провідник, що з'єднує частини що зануляються споживачів (приймачів) електричної енергії з заземленою нейтраллю джерела струму. Нульовий робочий провідник використовують для живлення струмом електроприймачів і теж з'єднують з заземленою нейтраллю, але через запобіжник.

Використовувати нульовий робочий провід в якості нульового захисного не можна, так як при перегорання запобіжника всі підключені до нього корпусу можуть опинитися під фазною напругою.

До пристроїв захисного відключення відносяться прилади, що забезпечують автоматичне відключення електроустановок при виникненні небезпеки ураження струмом. Вони складаються з датчиків, перетворювачів і виконавчих органів. Розроблені пристрої, що реагують на напругу корпуса відносно землі і на перекіс фаз в аварійних ситуаціях.

Ізолюючі засоби захисту призначені для ізоляції людини від частин електроустановок, що знаходяться під напругою. Розрізняють основні і додаткові ізолюючі засоби.

Основними ізолюючими засобами для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В є: ізолюючі штанги, ізолюючі та вимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими ручками, засоби для ремонтних робіт під напругою (ізолюючі сходи, площадки та ін).

Додатковими ізолюючими засобами є: діелектричні калоші, килимки, ізолюючі підставки.

Всі ізолюючі засоби захисту, крім штанг, призначених для накладання тимчасових заземлень, килимків і підставок, повинні піддаватися електричних випробувань після виготовлення і періодично в процесі експлуатації.

Основним засобом боротьби зі статичною електрикою на всіх об'єктах є застосування заземлюючих пристроїв. Для гарантії надійності заземлення опір заземлюючого пристрою не повинне перевищувати 100 Ом.

Візки і електрокари, що застосовуються для перевезення судин з горючими рідинами і речовинами, повинні бути забезпечені металевою заземлювальної ланцюжком або антистатичним ременем. Бочки, каністри і бідони наповнюють паливом, встановивши їх на заземлений металевий лист.

Розглянуті напрямки діяльності по забезпеченню електробезпеки повинні здійснюватися в комплексі з використанням засобів колективного та індивідуального захисту.

До робіт з обслуговування діючих електроустановок допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний огляд і не мають медичних протипоказань. В процесі роботи персонал, зайнятий на електроустановках, повинен проходити медичний огляд не рідше одного разу в два роки.

Особи, допущені до обслуговування електроустановок, ремонтно-монтажних та налагоджувальних робіт на них, зобов'язані пройти інструктаж і навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки та інструкцій. Вони повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з правилами безпеки, присвоєну в відповідності з вимогами правил технічної експлуатації та правил безпеки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Захист від ураження електричним струмом
Вплив електричного струму на організм людини.
п'ятий. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВПЛИВІВ
Електричний струм, параметри, джерела небезпеки, вплив на людину
Заходи захисту від ураження електричним струмом
Захист від постійних електричних і магнітних полів
Захист від енергетичних впливів
Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом
Вібрація та її вплив на організм, нормування і захист
Умови ураження електричним струмом
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси