Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умови забезпечення якості управлінських рішень

Ключовою проблемою забезпечення якості управлінських рішень вважається суб'єктивізм Л ПР. І хоча повністю виключити суб'єктивізм при прийнятті рішення не вдається, максимально зменшити його негативний вплив можливо при дотриманні наступних умов, що визначають якості управлінських рішень:

o використання в якості основи розробки управлінських рішень наукових підходів менеджменту;

o облік економічних закономірностей при виробленні раціональних управлінських рішень;

o забезпечення ОПР своєчасної, повної та падежной релевантною інформацією, що визначає параметри управлінського рішення;

o забезпечення багатоваріантності управлінських рішень;

o застосування методів аналізу, оцінки, моделювання та прогнозування при обґрунтуванні кожного з варіантів управлінського рішення;

o використання методології структуризації проблем для побудови дерева цілей;

o вибір критеріїв, що забезпечують порівнянність варіантів управлінських рішень;

o облік правової обґрунтованості прийнятих управлінських рішень;

o забезпечення автоматизації процесів збору та обробки інформації при розробці управлінського рішення, виконання кроків щодо його виконання та здійснення контролю реалізації;

o розробка системи відповідальності і мотивації, стимулюючих якісну розробку та ефективну реалізацію управлінських рішень;

o забезпечення механізмів реалізації управлінських рішень.

Дотримання перелічених умов щодо забезпечення якості управлінських рішень являє собою досить трудомістку задачу. Однак зростання конкуренції у всіх ланках ринкової системи змушує осіб, відповідальних за розробку і реалізацію управлінських рішень, вживати заходів щодо підвищення якості розробки та ефективності реалізації управлінських рішень.

Для забезпечення якості управлінських рішень доцільно здійснювати аналіз керованого об'єкта на основі класифікації за такими ознаками:

o стадія життєвого циклу товару (технології, процесу тощо);

o підсистема менеджменту керованого об'єкта (основна, забезпечує тощо);

o сфера дії управлінського рішення (технічна, економічна, соціальна та ін);

o цільова спрямованість рішення (функціональна, технологічна, організаційна та ін);

o рівень управлінського рішення (топ-менеджмент, координаційна рівень, виконавський рівень);

o масштабність рішень (загальні або приватні);

o організація вироблення рішення (колективні, групові, індивідуальні);

o тривалість впливу на об'єкт управління (стратегічні, оперативні, тактичні рішення);

o сфера впливу (зовнішня або внутрішня);

o методи формалізації (текст, план-графік, математичне або алгоритмічне опис тощо);

o форми відображення (план, програма, наказ, розпорядження, вказівка тощо);

o спосіб передачі (вербальні, письмові, електронні).

Психологія особистості в системі розробки управлінських рішень

При прийнятті будь-якого управлінського рішення в тій чи іншій мірі присутні кілька аспектів: інтуїція, досвід, логіка та раціональність суджень.

При інтуїтивному підході до ухваленню рішення люди, як правило, ґрунтуються на власному відчутті і переконаності в тому, що їх вибір правильний. Тут присутнє "шосте відчуття", свого роду осяяння, яке притаманне, як правило, топ-менеджерам, ресурс часу у яких па вироблення рішень завжди менше, ніж у менеджерів більш низького рангу. Справедливо вважається, що, незважаючи на те, що інтуїція загострюється разом із придбанням досвіду, логічним продовженням якого саме і є кар'єрний ріст, менеджер, що орієнтується тільки на інтуїцію, стає заручником випадковості, настрої і безлічі інших чинників суб'єктивного характеру.

Прийняття управлінських рішень, заснованих на досвіді, з одного боку, мінімізує ризики, пов'язані з неперевіреними рішеннями. Але з іншого - провокує ризик, пов'язаний з відсталістю, притаманною прийняття старих варіантів рішень в нових умовах. Керівник при такому підході прагне діяти переважно в тих напрямах, які йому добре знайомі, у результаті чого ризикує упустити гарний варіант рішення, що лежить в невідомій області.

При прийнятті рішень на основі логічних міркувань використовуються знання і здоровий глузд, з урахуванням особливостей ситуації.

Прийняття рішення на основі раціональності суджень пов'язане з науковим обґрунтуванням вибору того варіанту вирішення з безлічі можливих, який призведе до найкращого результату в ситуації, що склалася.

Оскільки рішення приймаються людьми, то їх характер багато в чому несе на собі відбиток особистості менеджера, причетного до їх появи на світ. У зв'язку з цим прийнято розрізняти імпульсивні, ризиковані, врівноважені, обережні і інертні рішення.

Імпульсивні управлінські рішення, пов'язані з аритмичной генерацією безлічі різноманітних, але мало перевірених і недостатньо обґрунтованих ідей. В результаті варіанти рішень, що приймаються "з наскоку", не можуть відрізнятися високою надійністю.

Ризиковані управлінські рішення відрізняються від імпульсивних тим, що особи їх приймають йдуть на ризик свідомо, розуміючи, що стереотипні рішення все одно не принесуть бажаного результату.

Урівноважені рішення, навпаки, пов'язані з мінімізацією ризиків, оскільки враховують всі "за" і "проти" на науковій основі.

Обережні управлінські рішення характеризуються зміщенням рівноваги в бік ретельної оцінки всіх можливих варіантів, надкритичним підходом до аналізу очікуваних результатів.

Інертні управлінські рішення є результатом сверхосторожного пошуку. Уточнення і перевірки варіантів рішень при інертному підході призводять до того, що переконливість змісту останніх багато в чому втрачає сенс чинності запізнювання моменту часу їх прийняття.

Слід також зазначити, що суб'єктивізм в управлінських рішеннях збільшується із зростанням їх оперативності. Для стратегічних управлінських рішень більш характерні раціональні рішення, засновані па методи наукового обґрунтування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Умови і чинники якості управлінських рішень
Умови і чинники якості управлінських рішень
Організаційно-економічні умови забезпечення якості
Види управлінських рішень та вимоги до їх якості
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Моделі, методологія і організація процесу розробки управлінського рішення
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Принципи розробки управлінського рішення
Відповідальність в системі розробки і реалізації управлінських рішень. Види відповідальності
Прийоми розробки і виборів управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси