Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Теорія менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристики менеджменту

До характеристик менеджменту відносяться не тільки закономірності та принципи, але і його властивості і особливості. Їх слід розглядати лише як основу виявлення і визначення достатнього набору концептуальних характеристик. Практиці аналізу і вдосконалення менеджменту необхідні конкретні характеристики, які можна представити у вигляді показників стану і розвитку менеджменту.

Часто об'єкт менеджменту розглядається як організація, соціально-економічна система, відмежована певними організаційними положеннями і факторами зовнішнього середовища.

Таке розуміння об'єкта менеджменту обмежується тільки внутрішніми процесами організації. Зовнішнє середовище постає перед менеджером як стихія, якій він пручається, вирішуючи внутрішні проблеми подібно капітану корабля: є море з його непередбачуваним характером, і є корабель, управління якими дозволяє рухатися вперед, незважаючи на течії, хвилі, вітру і шторму. Змінити поведінку моря неможливо, але пристосуватися до нього і необхідно чинити опір. Однак реальність менеджменту полягає в тому, що менеджер впливає не тільки на параметри внутрішнього середовища організації, але і на процеси зовнішньої. У цьому, наприклад, суть маркетингу. Виходить, що об'єктом менеджменту стає комплекс процесів внутрішнього та зовнішнього середовища, що піддаються керуючому впливу. Об'єкт менеджменту - це поле діяльності суб'єкта менеджменту, а суб'єкт менеджменту - частина соціально-економічної системи (організації), що володіє необхідною для цілеспрямованого впливу владою (повноваження, реальне лідерство).

Мета - дуже важливе поняття в менеджменті. Не можна бачити в ній лише уявлення про майбутнє. Вона має складну структуру. Мета менеджменту - це ідеальний образ бажаного, можливого і необхідного стану керованої системи (об'єкта управління). Якщо розуміти, що управляюча система є частиною керованою, то стане зрозуміло, що в ідеалі мета інтегрує діяльність тієї та іншої.

Управління здійснюється для того, щоб досягти такого стану керованої системи, яке в уявленні менеджера є найкращим. Це подання містить розуміння дії об'єктивних законів (необхідне), досвід помилок і досягнень, оцінки реальностей (можливе) і фантазії щодо майбутнього (бажання). Звичайно, можна ототожнити поняття мети і результату. Багато менеджери так і надходять на практиці. Але це невірно як у науковому, так і в практичному плані. Мета - щось більше, ніж результат. Це маяк, що визначає шлях руху. Мета відображає цінність результату і його досяжність. Але сама мета недосяжна. Вона відсувається по мірі руху до неї і веде до нових результатів. Мета і результат не можуть повністю збігатися.

Ретельний облік дії об'єктивних законів робить менеджмент науковим, визначає науковий підхід. Переважання фантазій і ефемерних бажань перетворює управлінську діяльність в суб'єктивізм і волюнтаризм. Якщо головна увага приділяється оцінці можливостей та використання досвіду, то управління стає обережним, прагматичним. Це не погане управління, але в ньому зникає розуміння перспективи.

Таким чином, важливою здатністю менеджера є вміння відокремити бажане від небажаного, можливе від неможливого, необхідне від випадкового. Мета повинна розроблятися аналітично, вона залежить від врахування всіх факторів її формування інформації, методології, професіоналізму, організації розробки, усвідомленого досвіду, інтуїції менеджера. При цьому не можна не враховувати, що цілі можуть бути різними. В науці - глибоке розуміння ролі мети у менеджменті, на практиці - більш обгрунтована розробка і вдалий вибір мети.

Класифікувати цілі можна за різними критеріями. За масштабами можна виділити цілі локальні і загальносистемні, за формулюванням - чіткі і розмиті, по області діяльності - економічні, соціальні, організаційні, технологічні, в іншому ракурсі цього критерію - виробничі, маркетингові, цілі управління персоналом, проектні, з тимчасового лагу - стратегічні і тактичні, за змістом - структуровані та неструктуровані, за значимістю - доленосні і незначні. Мета визначає всі характеристики менеджменту. Вона є головним чинником методології, несе в собі організаційно і соціально інтегруючий заряд, закладається в основу стратегічної програми розвитку організації, дозволяє готуватися до можливих змін.

Роль мети залежить від її змісту та класифікаційної приналежності. Звичайно, мета дрібна, недалекоглядна, незначна не забезпечує ефективного управління. Розробка і формулювання мети є найважливішою функцією менеджменту. В умовах нестабільності економічної обстановки роль цілі підвищується, але і її розробка ускладнюється. Цілі повинні відповідати і функції менеджменту. Відповідність має бути і між метою і засобами управління, між цілями і технологіями менеджменту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методологічні основи менеджменту
СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Інформаційні основи менеджменту
Спеціальні питання фінансового менеджменту
Концепції і технології менеджменту
Економічні основи менеджменту
Теоретичні основи фінансового менеджменту
Вдосконалення і розвиток менеджменту
Функції менеджменту
Стрес-менеджмент в діловому спілкуванні
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси