Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діловодне забезпечення системи управління людськими ресурсами

Мета діловодного забезпечення - організація роботи з документами, що перебувають в обігу в системі управління людськими ресурсами. Діловодство становить повний цикл обробки і руху документів з моменту їх створення працівниками кадрової служби (або отримання) до завершення виконання і передачі в інші підрозділи.

Основними делопроизводственными функціями системи управління людськими ресурсами є:

- своєчасна обробка вхідної та переданої документації;

-доведення документації до відповідних працівників системи управління людськими ресурсами для виконання;

- друкування документів з кадрових питань;

- реєстрація, облік і зберігання документів щодо персоналу;

- формування справ відповідно до номенклатури, затвердженої для даної організації;

- копіювання і розмноження документів з кадрових питань;

- контроль за виконанням документів;

- передача документації по вертикальних і горизонтальних зв'язків.

Залежно від розмірів організації діловодство може здійснюватися безпосередньо в одному підрозділі (канцелярії, загальному відділі), або бути розосереджена по різних ланках. У першому випадку діловодство за формою організації робіт є централізованим, у другому - децентралізованим.

На практиці переважає змішана форма, коли частина найбільш важливих, загальних для всієї організації робіт виконується в одному місці, а решта робіт - у всіх підрозділах, у тому числі в кадровій службі. В цьому випадку відповідальність за діловодство в системі управління людськими ресурсами покладається на секретаря керівника кадрової служби або призначається відповідальна особа з числа її працівників.

Вимоги до оформлення документів базуються на державних стандартах, уніфікованих систем документації.

У системі управління людськими ресурсами впроваджені та ведуться наступні уніфіковані системи документації:

- планова (планові завдання з кадрових питань, заявки на молодих фахівців, планові розрахунки за чисельністю персоналу, оплата праці);

- первинна облікова (по обліку праці і заробітної плати);

- звітно-статистична (по чисельності, заробітної плати, продуктивності праці, вивільнення працівників тощо);

- по соціальному забезпеченню (пенсій, допомог, пільг і т. д.);

- організаційно-розпорядча (листи, доповідні записки, заяви, інструкції, анкети, постанови, накази, розпорядження тощо).

Кадрова служба в обов'язковому порядку веде наступні документи, які відповідають її функціональним призначенням: особові справи працівників організації, що включають особистий листок, анкету, автобіографію, копії документів про освіту, рекомендації; особові картки, трудові книжки, пенсійні справи і т. д. Порядок роботи з цими документами регламентовано, як правило, галузевими та відомчими нормативно-методичними матеріалами.

Виконується ряд документів у відповідності з вищенаведеною класифікацією: проекти наказів з кадрових питань (про прийняття на роботу та про звільнення, про переведення, переміщення і т. д.), план підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, дані щодо плинності кадрів, графік відпусток, штатний розклад, пропозиції щодо формування резерву кадрів на висування і т. д.

Більша частина документації носить внутрішній для організації характер. Порядок роботи з нею регулюється внутрішніми правилами та положеннями. Особлива увага приділяється контролю над виконанням кадрових документів, який здійснює керівник системи управління людськими ресурсами (рисунок 3.1).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Технічне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Кадрове забезпечення системи управління людськими ресурсами
Правове забезпечення системи управління людськими ресурсами
Інформаційне забезпечення системи управління людськими ресурсами
Практичний досвід впливу японської культури на управління людськими ресурсами
Життєвий цикл організації та управління людськими ресурсами
Історія розвитку та концептуальні джерела науки управління людськими ресурсами
Система управління людськими ресурсами
Основи управління людськими ресурсами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси