Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація роботи з охорони праці на підприємстві

Згідно ТК РФ (ст. 217) у кожного роботодавця, здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій області.

Роботодавець, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб, приймає рішення про створення служби охорони праці або введення посади спеціаліста з охорони праці з урахуванням специфіки своєї виробничої діяльності.

При відсутності у роботодавця служби охорони праці, штатного спеціаліста з охорони праці їх функції здійснює роботодавець - індивідуальний підприємець, керівник організації, інший уповноважений роботодавцем працівник або організація або фахівець, що надають послуги в галузі охорони праці, які залучаються роботодавцем за цивільно-правовим договором.

На посаду спеціаліста з охорони праці призначаються, як правило, особи, які мають кваліфікацію інженера з охорони праці, або фахівці, що мають вищу професійну (технічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи, чи середнє професійне (технічне) освіту й стаж роботи на посаді техніка 1-ї категорії не менше трьох років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною (технічною) освітою, не менше п'яти років. Всі категорії зазначених осіб повинні пройти спеціальне навчання з охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю або за його дорученням одним з його заступників. Службу рекомендується організовувати в формі самостійного структурного підрозділу.

Основними завданнями служби охорони праці є:

• організація роботи щодо забезпечення виконання працівниками вимог охорони праці;

• контроль за дотриманням працівниками законів та інших нормативних правових актів про охорону праці, колективного договору, угоди по охороні праці, інших локальних нормативно-правових актів підприємства;

• організація профілактичних робіт з попередження виробничого травматизму, професійних захворювань і захворювань, обумовлених виробничими чинниками, а також роботи з покращення умов праці;

• інформування та консультування працівників підприємства, в тому числі її керівника, з питань охорони праці;

• вивчення та поширення передового досвіду з охорони праці, пропаганда безпеки праці.

В організаціях, що здійснюють виробничу діяльність, з чисельністю 100 і більше працівників, а також в організаціях, специфіка діяльності яких потребує проведення з персоналом великого обсягу роботи по забезпеченню безпеки праці, рекомендується створення кабінету охорони праці; в організаціях з чисельністю менше 100 працівників і в структурних підрозділах організацій - куточка охорони праці.

Для координації та організації спільних дій роботодавців та працівників щодо забезпечення і дотримання вимог охорони праці на підприємстві створюються комітети (комісії) з охорони праці. Комітет є складовою частиною системи управління охороною праці організації, а також однією з форм участі працівників в управлінні організацією в області охорони праці. Його робота будується на принципах соціального партнерства.

Комітети (комісії) з охорони праці створюються за ініціативою працівників або їх представницького органу. Представники працівників висуваються в комітет, як правило, з числа уповноважених (довірених) осіб по охороні праці професійної спілки або трудового колективу.

Члени комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах, як правило, без звільнення від основної роботи, якщо інше не обумовлено у колективному договорі.

На комітет покладаються такі завдання:

• розробка програми спільних дій сторін щодо забезпечення вимог охорони праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань;

• організація проведення перевірок стану умов і охорони праці на робочих місцях, підготовка відповідних пропозицій роботодавцю за вирішення проблем охорони праці на основі аналізу стану умов і охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності;

• інформування працівників про стан умов і охорони праці на робочих місцях, існуючий ризик ушкодження здоров'я та належних працівникам компенсацій за роботу у шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, засобах індивідуального захисту.

Для виконання покладених завдань члени комітету повинні отримувати відповідну підготовку в галузі охорони праці за спеціальною програмою на курсах за рахунок коштів роботодавця, а також коштів Фонду соціального страхування не рідше одного разу на три роки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА КУТОЧКА ОХОРОНИ ПРАЦІ
Організація навчання працівників, проведення та оформлення інструктажів з охорони праці на підприємстві
Організація, нормування та оплата праці на підприємстві
СЕРТИФІКАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
Управління охороною праці в організації
Організація інструктажів з охорони праці
КОМІТЕТИ (КОМІСІЇ) З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси