Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Події після звітної дати, порядок їх відображення у звітності

Згідно ПБО 7/98 подіями після звітної дати визнаються факти господарської діяльності, які мали місце в період між звітною датою і датою підписання звітності. Про таких обставин, здатних вплинути на фінансовий стан організації, стає відомо, як правило, після того як бухгалтерська звітність оформлена.

Якщо звітність ще не була представлена зацікавленим особам (засновникам, інвесторам, у податкову інспекцію), то ці події повинні бути в ній відображені. Причому той факт, що вони сталися вже після того, як фінансовий рік закінчився (наприклад, в січні або лютому), значення не має.

Є два види таких подій:

- перший - події, які підтверджують ті чи інші факти, які виникли на звітну дату;

- другий - події, які підтверджують ті чи інші факти, що виникли після звітної дати.

Приблизний перелік подій як першого, так і другого виду є в додатку до ПБО 7/98.

Події, що виникли на звітну дату

До таких подій, зокрема, відносять: банкрутство великого боржника організації; зниження вартості її активів (матеріалів, товарів, фінансових вкладень); зміна суми страхового відшкодування, на яку господарюючий суб'єкт має право, і т. д.

Ці події відображають у балансі, Звіті про прибутки і збитки та інших формах бухгалтерської звітності. Дане правило діє, якщо події є для організації істотними.

Господарюючий суб'єкт може визнати той чи інший показник істотним, якщо:

- його нерозкриття може вплинути на рішення власників фірми, які приймаються на основі даних бухгалтерської звітності (наприклад, про виплату дивідендів);

_ його питома вага в загальній сумі відповідних даних становить не менше 5%.

Можна встановити і менший поріг суттєвості, наприклад не 5, а 3%. Але про це треба згадати в обліковій політиці організації. Події першого виду повинні бути відображені в обліку і звітності двічі:

- по-перше, 31 грудня минулого року;

- по-друге, на ту дату, коли вони фактично відбулися.

Приклад. За рік ЗАТ "Актив" реалізувало товари:

- 000 "Пасив" на суму 30 000 000 руб.;

- ВАТ "Індустрія" на суму 5 000 000 руб.

Товари, продані "Активом", ПДВ не обкладаються. На кінець року товари оплачені не були.

15 лютого наступного року (тобто до затвердження та складання звітності) один з боржників ЗАТ "Актив" (000 "Пасив") був визнаний банкрутом. Його борг є для ЗАТ "Актив" істотним. Цей факт вважається подією після звітної дати.

Тому в бухгалтерському обліку ЗАТ "Актив" повинні бути зроблені наступні записи:

31 грудня минулого року:

Дебет 91-2 Кредит 62 - 30 000 000 руб. - списана дебіторська заборгованість 000 "Пасив";

15 лютого поточного року:

Дебет 91-2 Кредит 76 - (30 000 000 руб.) - сторновано сума дебіторської заборгованості, що визнана раніше подією після звітної дати;

Дебет 91-2 Кредит 76 - 30 000 000 руб. - врахована у складі інших витрат дебіторська заборгованість 000 "Пасив" на підставі рішення суду.

Події, що виникли після звітної дати

До таких подій, зокрема, відносяться:

- реконструкція або планована реконструкція основних засобів;

- велика угода з купівлі або продажу основних засобів та цінних паперів;

- пожежа, аварія, стихійне лихо чи інші надзвичайні ситуації, внаслідок яких знищена значна частина майна організації;

- завершення тієї чи іншої основної діяльності господарюючого суб'єкта;

- значне зниження вартості основних засобів;

- непрогнозована зміна курсів іноземних валют. Такі події в балансі, звіті про прибутки і збитки та інших формах бухгалтерської звітності минулого року не відображають. Тому, якщо вони виникли, ніяких записів у бухгалтерському обліку минулого року не роблять. Ці події відображають в обліку тією датою, коли вони фактично відбулися (тобто вже в майбутньому році).

Однак на ці події слід вказати в пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності. В ній, зокрема, записують:

- по-перше, характер події після звітної дати (пожежа, зниження вартості основних засобів і т. д.);

- по-друге, суму, в яку воно оцінюється.

Приклад. 5 лютого поточного року в результаті пожежі була

знищена основна частина матеріальних цінностей і товарів, які знаходилися на складі ЗАТ "Актив". Цей факт визнається подією після звітної дати. Про нього потрібно написати в пояснювальній записці до звітності за попередній рік. Ніяких записів у звітність цього року вносити не потрібно.

Бухгалтер "Активу" повинен списати знищені матеріали у звітному періоді, коли сталася пожежа (тобто в лютому поточного року).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Події після звітної дати
Звітний період та звітна дата
Відображення в обліку і звітності змін облікової політики
Події після звітної дати
Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при застосуванні житлового кодексу Російської Федерації
Звітний період та звітна дата
Події після звітної дати
Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при застосуванні житлового кодексу Російської Федерації
Звітний період та звітна дата
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси