Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Клірингові розрахунки

Вони представляють систему взаємозаліків платіжних вимог банків один одному або банків усередині групи банків - учасників системи. В даний час під клірингом розуміється система взаємозаліку платіжних документів кредитних організацій, здійснюється на основі дво - або багатосторонніх нетто-розрахунків.

Основними характеристиками можливих варіантів організації міжбанківського клірингу є:

o форма власності (державний або приватний кліринг);

o членство (добровільне або обов'язкове);

o вид клірингових розрахунків (двох - або багатосторонній неттінг);

o рівень організації клірингу (внутрішньоміський, внутрирегиональный, міжрегіональний, міждержавний, змішаний);

o тип документів, що використовуються в кліринг (електронні або паперові);

o способи врегулювання дебіторських позицій банків-учасників (страхові внески, міжбанківський кредит, перерахунок з поверненням документів, надання овердрафту, застава тощо);

o організація і періодичність попередніх та остаточних клірингових сеансів (на кінець дня, задається через проміжок часу);

o організація банківського обліку (на коррахунку, відкриття самостійних балансових і позабалансових рахунків, субкорсчетов або псевдокорсчетов);

o організація міжбанківського клірингу (з попередньою або без попереднього депонування коштів на рахунках банків - учасників клірингових розрахунків);

o порядок організації і проведення остаточного розрахунку агентом;

o порядок взаємодії клірингової системи з іншими розрахунковими банківськими системами, зокрема, із системою переказу великих сум платежів; т. д.

Метою впровадження клірингової системи міжбанківських розрахунків є прискорення оборотності грошових коштів банків-учасників за рахунок можливості для кожного з них протягом певного періоду часу проводити взаємозаліки, а також скорочення коштів, необхідних банкам для здійснення платежів. На основі клірингових систем створюються передумови для розвитку нових форм безготівкових розрахунків (чеків, векселів, кредитних карток і т. д.).

У системі міжбанківських клірингових розрахунків сконцентровані певні фактори ризику, функціонально обумовлені обсягом і вартістю проведених операцій. Численні зв'язки між учасниками поряд з прискоренням і підвищенням ефективності передачі інформації створюють потенційні умови для порушення потоків платежів. Ці ризики зважаючи можливого виникнення і розповсюдження у фінансовій сфері у своїй сукупності здатні скластися в системний ризик, який в свою чергу може створити передумови для прояви морального ризику, тобто недовіри до системи в цілому з боку її учасників. Тому у клірингових системах особлива увага приділяється забезпеченню гарантій, що дозволяють їх учасникам не тільки контролювати свій ризик, але і запобігати поширення ризиків, що носять системний характер.

Розвиток економіки будь-якої країни неможливо без високоефективної системи безготівкових розрахунків та використання сучасних платіжних механізмів. Зростаючий оборот між господарюючими суб'єктами потребує впевненості у своєчасному і точному виконанні зобов'язань за платежами. Від довіри до платіжної системи багато в чому залежить і структура грошового обороту, збільшення її безготівкової складової, що для Росії є особливо гострою і актуальною проблемою. Вдосконалення платіжної системи передбачає поступовий перехід на автоматизовану систему, яка працює переважно в режимі реального часу на основі електронних розрахунків, а також розвиток розрахункових небанківських кредитних організацій, розробку систем стандартизації і сертифікації банківських технологій. У зв'язку з цим Банком Росії проводиться реформування нормативно-правової бази розрахунків, удосконалення засобів забезпечення їх безпеки і мінімізації ризиків, а також зміна архітектури розрахунків. Але найважливішим фактором, що забезпечує створення та функціонування сучасної системи розрахунків, є наявність адекватної телекомунікаційної мережі, здатної забезпечити якісне і своєчасне обслуговування інформаційних потоків платіжної системи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості обліку ПДВ кліринговими компаніями
Поняття розрахункових правовідносин. Форми розрахунків
Клірингова діяльність
Міжнародно-правове регулювання клірингової та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів
Облік розрахунків з підзвітними особами
Форми міжнародних розрахунків
Форми безготівкових розрахунків у внутрішньому обороті
Розрахунки по відкритому рахунку
Актуарні розрахунки в страхуванні
Розрахунки платіжними вимогами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси