Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий аналіз для менеджерів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція ІІІ. Стратегічний фінансовий аналіз

Лекція 9. Комплексний аналіз фінансової звітності

Процес аналізу фінансової звітності має строгу логіку і завершується формулюванням висновків і рекомендацій, які дають можливість менеджменту компанії своєчасно прийняти рішення, "закривають" проблему.

Можна виділити наступні етапи комплексного оцінювання:

1. Підготовчий етап: чітка постановка задачі, вибір методів аналізу, збір інформації й оцінка її вірогідності, переклад стандартних форм фінансової звітності у формат аналітичних таблиць.

2. Економічне читання звітності: формування та розрахунок сукупності оціночних показників, аналіз та інтерпретація отриманих результатів, інтегральна оцінка фінансового стану компанії.

3. Підготовка аналітичного звіту, формулювання висновків і рекомендацій.

Для підготовки аналітичного звіту необхідно узагальнити всю інформацію, отриману в процесі аналізу фінансових і нефінансових показників, що характеризують діяльність компанії та її фінансовий стан. Способи узагальнення можуть бути самими різними:

o формування зведеної таблиці систематизованих показників;

o визначення інтегрального показника, аналогічного тому, що використовується для побудови кредитних рейтингів, прогнозування фінансової неспроможності компанії;

o використання бальної оцінки для визначення результуючого показника.

Перший підхід передбачає, що вся сукупність розрахованих у процесі аналізу показників може бути представлена у вигляді зведеної таблиці, в якій індикатори згруповані у відповідності з визначеними на підготовчому етапі напрямками аналізу (табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Зведена оцінка фінансового стану компанії

Зведена оцінка фінансового стану компанії

Характеристика ряду ключових оцінних показників наведена в додатку 5.

Іншим способом підсумкового оцінювання є використання узагальненого (інтегрального) показника, який представляє собою суму коефіцієнтів, кожен з яких помножений на вагове значення. Нижче представлений алгоритм побудови інтегрального показника:

o формується сукупність ключових оцінних показників;

o для кожного окремого показника (наприклад, коефіцієнта) розраховується вагове значення;

o коефіцієнти, помножені на вагові значення, складаються, даючи в сумі значення 2

o область підсумовування розбивається на кілька інтервалів; в залежності від того, в який інтервал потрапляє значення 1, визначається ступінь ймовірності настання неспроможності (банкрутства).

Приклади використання інтегральних показників:

o модель передбачення банкрутства Лего;

o модель Альтмана;

o модель Спрінгейта;

o модель Фулмера.

До одного з найбільш використовуваних способів підсумкової оцінки ставиться бальна система - присвоєння балів за кожен з обраних оціночних показників і визначення суми балів. Такий підхід застосовують інвестиційні компанії, приймаючи рішення про інвестування коштів, ранжуючи компанії за мірою їх фінансової стійкості.

Приклад ранжирування компаній за ступенем фінансової стійкості з використанням бальної оцінки

Присвоєння очок або балів компанії залежно від того, в який з інтервалів входять значення того чи іншого фінансового показника, є ще одним способом побудови рейтингу. Компанія, що має найвищий результуючий показник, визнається найбільш успішною (табл. 9.2,9.3).

Таблиця 9.2. Система показників ранжирування компаній, розроблена компанією ІНЕК

Система показників ранжирування компаній, розроблена компанією ІНЕК

Таблиця 9.3. Групування компаній з рейтингу фінансової стійкості

Групування компаній з рейтингу фінансової стійкості

Розглянемо приклад комплексного аналізу фінансової звітності компанії енергетичної галузі.

Мета аналізу - оцінка фінансового стану і ділової активності компаній, що функціонують на ринку електроенергетики з урахуванням галузевих особливостей.

Користувач інформації - топ-менеджмент і власники.

Аналіз проводиться в рамках традиційної (класичної) моделі аналізу фінансової звітності.

Процеси реструктуризації енергетичної галузі спрямовані на формування конкурентних відносин в сфері генерації і збуту електроенергії. Практично сформувався конкурентний сектор ринку електроенергії. Тим не менш методи управління фінансово-господарською діяльністю генеруючих компаній (ГК) не завжди забезпечують результативність прийнятих рішень і не завжди адекватні новим ринковим відносинам. Таке становище викликає ряд організаційно-фінансових проблем, суттєво чином стримують їх ефективний розвиток.

Одне з основних напрямків з оптимізації роботи ДК - розробка комплексного підходу до забезпечення ефективності їх функціонування та розвитку ЦК, включаючи моніторинг фінансового стану компаній.

На підготовчому етапі потрібно з'ясувати всі особливості ведення бізнесу в аналізованій сфері; дана інформація використовується при розробці методики ведення аналізу (вибір пріоритетних напрямів аналізу, формування сукупності оціночних показників, порядок їх розрахунку).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Стратегічні функції сучасного фінансового керівника
Стратегічний управлінський аналіз
Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу
Порівняльний аналіз і аналіз тенденцій на базі фінансової звітності
Фінансова звітність - інформаційна основа аналізу
Коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості компанії
Аналіз і оцінка фінансової стійкості компанії
Аналіз і оцінка фінансової стійкості компанії (фінансові ризики)
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук