Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішні і зовнішні інвестиції

Обсяг інвестицій в основний капітал протягом останніх 15 років постійно знижувався, що призвело до зносу і збільшення середнього віку виробничого обладнання. І тільки в останні роки ситуація почала змінюватися за рахунок реалізації низки державних програм промислового і сільськогосподарського розвинена і залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів (табл. 15.4).

Таблиця 15.4. Вікова структура основних засобів підприємств і організацій (у % від загального числа організацій)

Вік основних засобів виробництва

2006

2007

2008

2009

Будівлі

До 5

2

3

3

5

Понад 5 до 10

4

4

4

5

Понад 10 до 15

6

6

5

6

Понад 15 до 20

12

10

8

9

Понад 20 до 30

26

28

26

26

Понад 30 до 50

32

34

36

33

Понад 50

5

5

4

3

Середній вік будівель, років

25,S

27,0

25,9

24,6

Споруди

До 5

4

5

5

7

Понад 5 до 10

5

5

5

7

Понад 10 до 15

7

8

10

8

Понад 15 до 20

18

14

12

14

Понад 20 до 30

26

29

26

25

Понад 30 до 50

23

24

26

24

Понад 50

2

1

1

2

Середній вік споруд, ліг

21,6

21,5

21.5

21.4

Машини та обладнання

До 5

11

13

13

14

Понад 5 до 10

18

21

18

24

Понад 10 до 15

25

26

28

25

Понад 15 до 20

17

18

16

14

Понад 20 до 30

18

14

14

14

Понад 30

5

3

5

4

Середній вік машин і устаткування, років

14,4

13,1

13.7

13,0

Транспортні засоби

До 5

18

21

17

20

Понад 5 до 10

27

27

32

34

Понад 10 до 15

23

22

22

20

Понад 15 до 20

16

14

12

11

Понад 20

4

6

6

45

Середній вік транспортних засобів, років

9,6

9,4

9,4

9,1

Коефіцієнт вибуття основного капіталу в сільському господарстві у 2009 р. становив 3,3%, а коефіцієнт оновлення - 4,1%; в будівництві - відповідно 1,1 і 4,4%, в освіті - 0,9 і 3,6%. В інтенсивно розвиваються секторах різниця між даними коефіцієнтами більш значна: на ринку фінансових послуг коефіцієнт вибуття основного капіталу становить 0,9%, а коефіцієнт оновлення - 8,7%; у торгівлі, автосервісі і ремонті побутової техніки - 0,7 і 7,0%; в готельно-ресторанному бізнесі - 0,7 і 3,3%; на ринку послуг зв'язку і транспорту - 0,4 і 3,9%.

Найбільший обсяг основного капіталу вводиться у видобуток корисних копалин, оброблювальні виробництва, енергетику, при цьому коефіцієнт оновлення у цих секторах економіки в середньому в два рази перевищує коефіцієнт вибуття основного капіталу.

У докризовий період більшу частину інвестицій в основний капітал підприємства вкладали за рахунок залучених коштів. Більше половини цих вкладень припадало на федеральні природні монополії. Це відображало процес деградації обробної промисловості, що зазнає гострий недолік інвестицій при відсутності внутрішніх джерел накопичень. Наслідком стало погіршення структури російської економіки, зниження се ефективності і уповільнення темпів економічного зростання. Низька інвестиційна активність внутрішніх контрагентів супроводжувалася процесом відтоку капіталу з національної економіки в значних розмірах. Все це позначалося на інвестиційному кліматі Росії в цілому. Ситуація дещо змінилася в останні роки. Велику роль зіграла грошово-кредитна політика держави, що сприяє не тільки стабілізації фінансово-економічної діяльності підприємств, але і залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Динаміка інвестицій в основний капітал відображено в табл. 15.5.

Інвестиційна активність організацій, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин, в обробних виробництвах, виробництві і розподілі електроенергії, газу і води показує, що інвестиції в основний капітал здійснюють головним чином у великих і середніх організацій. Основними джерелами фінансування інвестицій в основний капітал для більшості організацій є власні засоби, що підтвердили кризові та посткризові тенденції; кредитні та позикові кошти становлять не більше 30-40%.

Таблиця 15.5. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності (у % до підсумку)

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Видобуток корисних копалин

100

100

100

100

100

100

100

З неї:

Видобуток паливно-енергетичних корисних копалин

91,6

92,3

89,1

90,8

90,2

90,9

92,0

Добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

8,4

7,7

10,9

9,2

9,8

9,1

8,0

Оброблювальні

виробництва

100

100

100

100

100

100

100

З них:

Виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну

19,4

23,1

19,0

17,4

17,2

14,7

13,9

Текстильне і швейне виробництво

1,8

1,0

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

Виробництво шкіри, виробів із шкіри виробництво взуття

0,2

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

Обробка деревини і виробництво виробів із дерева

3,3

3,6

3,5

2,8

2,9

3,7

2,5

Целюлозно-паперове виробництво: видавнича та поліграфічна діяльність

4,3

4,8

4,5

4,3

4,1

3,8

3,0

Виробництво коксу і нафтопродуктів

10,1

11,4

8,6

8,8

8,9

9,2

14,5

Хімічне виробництво

9,5

8,4

9,6

10,6

10,9

10,3

9,6

Виробництво гумових та пластмасових виробів

2,2

1,9

2,8

2,6

3,3

2,4

2,5

Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

6,9

5,1

8,0

7,0

9,4

11,4

10,0

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

17,8

18,9

23,1

23,7

20,8

22,0

21,6

Виробництво машин та устаткування

4,5

4,6

5,4

6,3

6,0

5,7

4,9

Виробництво електроустаткування, електронного і оптичного устаткування

4,6

3,7

3,3

3,1

3,3

3,1

3,0

Виробництво транспортних засобів та устаткування

11,0

8,6

5,7

6,1

6,9

7,4

7,7

Виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

100

100

100

100

100

100

100

З нього:

Виробництво, передача і розподіл електроенергії, газу, пари та гарячої води

88,2

85,8

90,2

88,6

89,8

89,3

91,5

У тому числі: Виробництво та розподілення газоподібного палива

...

...

...

...

9,8

7,2

4,9

Збір, очищення та розподілення води

11,8

14,2

9,8

11,4

10,2

10,7

8,5

Головна мета інвестування в основний капітал - заміна зношеної техніки та обладнання. Інвестиції з метою збільшення виробничих потужностей та розширення номенклатури продукції також часто застосовуються на практиці, особливо при виході на нові ринки збуту. Цілі, пов'язані з підвищенням ефективності виробництва (автоматизації або механізації існуючого виробничого процесу, впровадження нових виробничих технологій, зниження собівартості продукції, економія енергоресурсів), ставлять перед собою підприємства й організації, серйозно відносяться до критеріїв конкурентоспроможності.

Виходячи з цілей, значна частина інвестицій в основний капітал на сьогоднішній день спрямовується на придбання машин і обладнання як вітчизняного так і імпортного виробництва, в тому числі на умовах фінансового лізингу.

Основними факторами, що стримують інвестиційну діяльність підприємств у російської економіці, як і раніше залишаються недолік власних фінансових коштів, високий відсоток комерційного кредиту і високі інвестиційні ризики, недостатній попит на продукцію, що випускається.

Іноземні вкладення від прямих інвесторів спрямовуються в основному у видобуток паливно-енергетичних корисних копалин, операції з нерухомістю і орендою, фінансові послуги, оптову і роздрібну торгівлю, послуги з ремонту автотранспортних коштів, мотоциклів, побутових виробів і предметів особистого користування, у виробництво харчових продуктів, включаючи напої та тютюн. Основні країни-інвестори, що здійснюють прямі інвестиції в російську економіку, - Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Кіпр.

Мобілізувати інвестиції в обсягах, необхідних для реструктуризації, можна з використанням двох підходів: державного (адміністративні обмеження та посилення державного контролю) і ринкового (створення несприятливих економічних умов для вивозу капіталу).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЇ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ XIX СТОЛІТТЯ
Менеджмент в умовах невизначеності зовнішнього середовища
Організація та її внутрішнє та зовнішнє середовище
Взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту
ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ПРИ ОЛЕКСАНДРІ I
Корпоративний кінотеатр як елемент внутрішньої підтримує комунікації
Внутрішня і зовнішня торгівля
Внутрішня та зовнішня політика Павла I
Внутрішня та зовнішня політика Павла I
Зовнішня торгівля
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси