Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність і ефективність інвестицій

Для державного регулювання інвестиційної діяльності необхідно знати чинники, що впливають на неї. На інвестиційну діяльність впливають багато факторів, які в економічній літературі належним чином не систематизована.

У підручнику "Інвестиції" (під ред. Ст. Ст. Ковальова, В. о. Іванова, В. А. Ляліна) вказані тільки чотири фактори, які впливають на зростання інвестицій: 1) співвідношення між споживанням і заощадженням; 2) безпека вкладень; 3) ступінь організованості фінансового ринку; 4) рівень прибутку на інвестиції. Необхідно відзначити, що це дійсно найважливіші фактори, які впливають па зростання інвестицій.

Дж. Кейнс під заощадженням розумів перевищення доходів над споживанням не тільки сімейних господарств і комерційних організацій, але й держави. На сучасному етапі більшість економістів дотримуються цієї точки зору на сутність заощаджень.

Таким чином, загальна величина заощаджень на макрорівні складається з частин, наведених на рис. 3.3.

Загальна величина заощаджень ще не означає, що всі вони можуть перетворитися в інвестиційні ресурси. Для того щоб значна їх частина перетворилася на інвестиції, необхідні певні умови, які повинна створювати держава.

Рис. 3.3. Складові частини загальних заощаджень на макрорівні

З метою систематизації всі фактори, що впливають на інвестиційну діяльність, необхідно розмежувати на чотири рівні:

1) фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на макрорівні;

2) фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на регіональному рівні;

3) фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на галузевому рівні;

4) фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на мікрорівні.

Слід зазначити, що всі ці фактори тісно взаємопов'язані між собою, але визначальними є фактори, що впливають на макрорівні (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність і їх взаємозв'язок

Розглянемо детальніше фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на макрорівні. Всі ці фактори можна підрозділити на наступні групи:

o економічні;

o нормативно-правові;

o соціальні;

o політичні;

o адміністративні.

До економічних факторів можна віднести: темпи розвитку національної економіки (темпи зростання ВВП, внутрішній національний продукт (ЗПС), національний дохід); економічну політику держави; темпи інфляції; ставку відсотка по кредиту; інвестиційні ризики; рівень інтеграції національної економіки у світову; рівень розвитку фондового ринку та ін

Фактор "економічна політика держави" є багатогранним, так як інвестиційна діяльність залежить від інвестиційної, податкової, амортизаційної, фінансово-кредитної, інноваційної та інших політик, які всі разом взяті складають суть економічної політики держави, а кожна окремо по-своєму впливає на інвестиційну діяльність.

Нормативно-правові чинники досить різноманітні і включають в себе якість і стабільність законодавчої бази у сфері інвестиційної діяльності, захисту прав власності, захисту інтересів інвесторів, монополізації, законності та правопорядку та ін

Соціальними факторами є: соціальна обстановка в країні; рівень якості життя населення; демографічна ситуація в країні; освітній ценз населення; тривалість життя; рівень безробіття та ін.

До числа політичних факторів входять: політична обстановка в країні, політична обстановка в світі та країнах, що примикають до Росії; міждержавні відносини з іншими країнами та ін

Адміністративні чинники (бар'єри) - всілякі перешкоди чиновників на різних рівнях по реалізації інвестиційних проектів і ведення бізнесу.

Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на регіональному та мікрорівні, представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність на регіональному та мікрорівні

Чинник

Регіональний рівень

Мікрорівень

Рівень індустріалізації регіону

Рівень менеджменту в комерційній організації

Інвестиційна привабливість регіону

Якість і конкурентоспроможність продукції

Історично сформована спеціалізація в регіоні

Рівень фізичного і морального зносу основних виробничих фондів

Ефективність проведеної регіональної інвестиційної політики

Перспективи розвитку комерційної організації

Створені умови в регіоні для залучення іноземних інвестицій

Ефективність функціонування і фінансовий стан підприємства

Рівень розвитку регіональної інфраструктури

Наукова обґрунтованість економічної, у тому числі і інвестиційної політики на підприємстві

Рівень інвестиційного ризику в регіоні

Імідж комерційної організації

Ефективність проведеної соціально-економічної політики в регіоні

Інвестиційна привабливість комерційної організації

Всі фактори, що впливають на інвестиційну діяльність можна підрозділити на дві групи:

1) позитивні, які позитивно впливають на інвестиційну діяльність;

2) негативні, які негативно впливають на інвестиційну діяльність.

Залежно від характеру виникнення всі фактори, що впливають на інвестиційну діяльність, можна об'єднати в наступні групи:

а) об'єктивні, тобто чинники, виникнення яких не пов'язане з людською діяльністю, а обумовлене, наприклад, природними явищами;

б) суб'єктивні, тобто чинники, виникнення яких пов'язане і обумовлене людською діяльністю, зокрема, управлінської і творчої.

Всі фактори, що впливають на інвестиційну діяльність, залежно від часу їх виникнення і дії, можна розмежувати на тимчасово діючі та постійно діючі.

Залежно від ступеня впливу на інвестиційну діяльність всі фактори можна розділити на три групи:

1) надають істотне вплив;

2) надають менш істотний вплив;

3) надають слабкий вплив.

Ця класифікація правомірна тільки для невеликого відрізку часу, так як зі зміною ситуації змінюється і ступінь впливу окремих факторів.

Всі ці фактори впливають не тільки на інвестиційну діяльність на макрорівні, але і на інвестиційну привабливість і ефективність інвестиційної діяльності.

Між цими поняттями існує взаємозв'язок, показана на рис. 3.5.

Інвестиційна діяльність тісно взаємопов'язана з інвестиційним кліматом. Хороший інвестиційний клімат сприяє інвестиційній діяльності, а поганий - навпаки.

Під інвестиційним кліматом можна розуміти умови (політичні, економічні, соціальні, правові та ін), які створені державними, регіональними та місцевими органами влади для всіх суб'єктів господарювання у сфері інвестиційної діяльності та їх бізнесу.

Рис. 3.5. Взаємозв'язок інвестиційної діяльності з інвестиційною привабливістю та ефективністю інвестиційної діяльності

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність економічної ефективності управління і фактори, що впливають на її рівень
Оцінка ефективності інвестицій
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
Фактори, що впливають на ефективність реклами
Інструменти та фактори, що впливають на ефективність корпоративного управління
Ефективність інвестиційної діяльності
Ринок інвестиційних ресурсів
Інвестиційна діяльність підприємства
Аналіз ефективності капітальних і фінансових інвестицій
Аналіз факторів, що впливають на ефективність компанії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси