Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік товарообмінних (бартерних) операцій

У практичній діяльності організацій можуть здійснюватися операції без розрахунків грошовими коштами, наприклад, обмін товарами. Правовою основою такого роду операцій служить договір міни, за яким кожна із сторін зобов'язується передати товар у власність іншої сторони в обмін на товар (ст. 567 ГК РФ). Такого роду угоди називаються товарообмінними, або бартерними. Якщо договором міни не передбачено особливі випадки переходу права власності на товари, то зазначене право переходить до обом сторонам після виконання їх зобов'язань.

У тому випадку, якщо одна із сторін, одержавши товари за договором міни, не виконала свої зобов'язання, але взаємної відвантаження, вона повинна відобразити отримані товари за балансом на рахунку 002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" - до моменту виконання своїх зобов'язань. Друга сторона, отгрузившая товари, повинна буде відобразити їх як відвантажені і враховувати до моменту виконання своїх зобов'язань контрагентом на рахунку 45 "Товари відвантажені". Оплатою товарів буде вважатися припинення зустрічного зобов'язання в момент поставки товарів.

Організації, які здійснюють бартерні угоди, можуть у своїй обліковій політиці визначати виручку від реалізації для цілей оподаткування за методом нарахування. Датою визначення виручки буде вважатися день відвантаження товарів (робіт, послуг) та пред'явлення покупцям розрахункових документів.

Може застосовуватися і касовий метод для визначення виручки від реалізації, коли датою надходження виручки буде вважатися дата припинення дебіторської заборгованості покупців. Оскільки за товарообмінними, або бартерними, угодах грошові розрахунки відсутні, то при касовому методі визначення виручки остання буде вважатися отриманою при надходженні товарів за договором міни.

Згідно ст. 568 ЦК РФ, за договором міни товари вважаються рівноцінними, а витрати на їх передачу і прийняття несе кожна із сторін за відповідними зобов'язаннями. У тому випадку, якщо облікова вартість товарів вище або нижче вартості обмінюваного майна, різниця у вартості відноситься на фінансові результати діяльності організації. Всі податки повинні бути нараховані від вартості обмінюваних товарів, встановленої за договором. При цьому пред'явити до відрахуванню з бюджету можна тільки суму ПДВ, обчислену від облікової вартості товарів, а якщо облікова вартість товарів нижче, ніж за договором міни, то донарахування ПДВ буде зроблено за рахунок інших витрат організації.

ПРИКЛАД 5.6

ЗАТ "Альфа" і ТОВ "Бета" обмінюють товари за договором міни. За умовами договору товари рівноцінні і їх вартість становить 590 000 руб. в тому числі ПДВ - 90 000 руб.

ЗАТ "Альфа" придбало свій товар за 448 662 руб., в тому числі ПДВ - 68 440 крб.

У бухгалтерському обліку ЗАТ "Альфа" зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

- 590 000 руб. - відвантажені товари за договором міни;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок 3 "ПДВ" КРЕДИТ 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 90 000 руб. - на суму нарахованого до бюджету ПДВ;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів"

КРЕДИТ 41 "Товари"

- 380 222 - на облікову вартість власних товарів без ПДВ;

ДЕБЕТ 41 "Товари" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 500 000 руб. - на суму зустрічної поставки товарів за договором міни;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 90 000 руб. - на суму ПДВ з товарів зустрічної поставки;

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

- 590 000 руб. - відображена реалізація за договором міни;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" КРЕДИТ 19

"ПДВ по придбаних цінностей"

- 58 000 руб. (380 222 х 18% / 118%) - на суму вирахування ПДВ, обчислену від облікової вартості товарів;

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 32 000 руб. (90 000 - 58 000) - на суму донарахування ПДВ.

Податкові органи контролюють відповідність цін, встановлюваних за товарообмінними, або бартерними, операціях, ринковими цінами. Якщо ціни відрізняються від ринкових більш ніж на 20%, то у відповідності зі ст. 40 НК РФ проводиться донарахування податків. Якщо ж у договорі не вказані ціни за бартерною угодою, то за основу беруться накладні і рахунки-фактури, в яких з обох сторін по угоді повинні бути проставлені аналогічні суми.

Кореспонденція рахунків по відображенню в обліку товарообмінних, або бартерних, угод наведена в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Кореспонденція рахунків з обліку товарообмінних, або бартерних операцій

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

В обліку у першої сторони, коли товари одержані, але зустрічна відвантаження не проведено

002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання"

Прийняті до обліку товари у першої сторони до моменту виконання своїх зобов'язань по відвантаженню товарів

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

Відображена реалізація товарів за договором міни у першої сторони після здійснення відвантаження товарів

90 "Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано до бюджету ПДВ від суми проданих товарів

90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів"

41 "Товари"

Списано облікову вартість проданих товарів

002 "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання"

Списані товари з позабалансового рахунку після виконання зобов'язань по відвантаженню

41 "Товари"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Оприбутковано товари, що надійшли

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається ПДВ з товарам, що надійшли

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Відображається виручка за договором міни

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

Відображається зменшення заборгованості перед бюджетом (залік ПДВ)

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

Віднесені донараховані суми ПДВ на фінансові результати при перевищенні вартості товарів за договором міни над облікової вартістю товарів

В обліку у другої сторони, коли товари відвантажені, за зустрічна відвантаження не проведено

45 "Товари відвантажені"

41 "Товари"

Відображається відвантаження товарів у другої сторони до виконання зобов'язань по зустрічній відвантаження

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

Відображається реалізація після виконання першої стороною зобов'язань за відвантаженням товарів

90 "Продажі" субрахунок 3 "Податок на додану вартість"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано до бюджету ПДВ від суми реалізованих товарів

90 "Продажі" субрахунок 2 "Собівартість продажів"

45 "Товари відвантажені"

Списана вартість товарів, відвантажених першій стороні

41 "Товари"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Надійшли товари від першої сторони

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображено ПДВ з товарам, що надійшли

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Зараховані взаємні зобов'язання за товарообмінної операції

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

Відображено зменшення заборгованості перед бюджетом (залік ПДВ)

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається різниця між обмінюваної і облікової вартістю товарів

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається різниця між обліковою та обмінюваної вартістю товарів

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Товарообмінні (бартерні) операції
Особливості обліку імпортних операцій
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Облік касових операцій
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
Облік операцій на спеціальних рахунках в банках
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Облік реекспортних операцій
ОПЕРАЦІЇ З СЕРТИФІКАТАМИ ТА ЇХ ОБЛІК
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси