Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ

Використання фінансових коефіцієнтів в аналізі бухгалтерської (фінансової) звітності. Можливості і недоліки методу

Розрахунок фінансових коефіцієнтів - один з найбільш відомих і часто використовуваних прийомів аналізу фінансової звітності. Він дозволяє побачити взаємозв'язку між показниками й оцінити тенденції їхньої зміни.

Володіння методикою інтерпретації динаміки поведінки показників дозволяє аналітику побачити проблему, дати оцінку наслідків її розвитку і своєчасно замислитися над шляхами її вирішення.

Поділ фінансових коефіцієнтів на групи дає можливість представити інформацію звітності в найбільш зручному для розуміння вигляді. Той факт, що фінансові коефіцієнти, які є відносними показниками, що дозволяє проводити оцінку динаміки, а також займатися галузевими порівняннями.

Фінансові коефіцієнти широко застосовуються:

- при аналізі динаміки показників, що характеризують фінансовий стан організації;

- оцінці тенденцій поведінки показників у процесі прогнозних розрахунків;

- галузевих порівняннях.

Успішність застосування розрахунку фінансових коефіцієнтів багато в чому визначається не стільки володінням технікою розрахунків, скільки здатністю розуміти використовувану інформацію та вмінням аналітично інтерпретувати отримані результати розрахунків. В іншому випадку даний інструмент буде носити скоріше арифметичний, ніж економічний характер.

Використовуючи результати розрахунків фінансових коефіцієнтів, аналітик повинен співвіднести отримане значення показника з певною економічною причиною (причинами). Це дозволяє розширити горизонти уявлення про фінансовий стан аналізованої організації та її фінансової стійкості.

Застосування фінансових коефіцієнтів вимагає розуміння таких аспектів.

Надійність показників фінансової звітності

Від того, наскільки надійна інформація, відображена у звітності, прямо залежать результати аналізу. Так, наявність у складі дебіторської заборгованості так званих сумнівних боргів за відсутності інформації про це завищує величину оборотних і чистих активів і, отже, спотворює значення таких показників, як коефіцієнти ліквідності, фінансової структури, рентабельності продажів і рентабельності активів.

Порівнянність показників звітності

Результати розрахунку показників та їх інтерпретація залежать від обраної облікової політики. При аналізі показників, в яких задіяна величина активів, необхідно з'ясувати: який метод оцінки активів застосовує організація, мали місце факти зміни облікової політики у порівнюваних періодах.

Можливість вибору варіантів оцінки конкретних статей стосується:

o величини залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів (внаслідок можливості вибору різних варіантів амортизаційної політики, а також визначення терміну корисного використання об'єктів);

o розмірів виробничих запасів (можливе використання різних варіантів їх оцінки);

o величини незавершеного виробництва, а також вартості готової продукції (можлива оцінка за фактичною або планової (нормативної) собівартості, залежно від обраної облікової політики величина витрат, що беруть участь у формуванні собівартості НЗВ і готової продукції, може бути різною);

o дебіторської заборгованості (оцінка реальної для стягнення заборгованості покупців досить суб'єктивна);

o розмірів оціночних зобов'язань (реальна сума зобов'язань не може бути точно встановлена до їх вчинення);

o оціночних резервів (приблизна оцінка);

o повної суми фінансових зобов'язань (можлива наявність потенційних зобов'язань, розміри яких встановити на момент складання звітності не представляється можливим);

o величини власного капіталу (залежить від вибору способу оцінки активів та зобов'язань);

o отриманих доходів і понесених видатків (в силу діючих підходів до їх визнанням).

Взаємозалежність показників звітності

Використовувані в процесі аналізу фінансової звітності показники можуть впливати один на одного, посилювати або послаблювати. Так, завищена рентабельність продажів може позначитися на падінні оборотності активів. Навпаки, зниження ціни і, як наслідок, рентабельності продукції, що продається може викликати збільшення продажів, а значить, і прискорення оборотності коштів, вкладених в активи.

Використовувані в процесі аналізу фінансові коефіцієнти можуть бути розбиті на певні групи, об'єднані за економічним змістом. Так, можна виділити групи показників:

- ліквідності і поточної платоспроможності;

- ділової активності та оборотності коштів;

- фінансової структури та довгострокової платоспроможності;

- ефективності бізнесу;

- активності на ринку цінних паперів.

На практиці немає необхідності розраховувати велике число показників кожної групи. Зазвичай аналітик обирає декілька найбільш значущих і при необхідності доповнює їх іншими інструментами аналізу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Коефіцієнтний фінансовий аналіз
Аналіз фінансових коефіцієнтів
Аналіз показників і фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на основі грошових потоків
ОСНОВНІ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Коригування показників фінансової (бухгалтерської) звітності з метою відображення ринкової вартості активів підприємства
Показники сільськогосподарського виробництва
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Показники сільськогосподарського виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ
Показники сільськогосподарського виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси