Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Комунікативна компетентність організації

Сучасні організації поряд з професійної, інтелектуальної, лідерської та іншими видами компетентності повинні також володіти комунікативною компетентністю.

На практиці комунікативна компетентність організації проявляється у її здатності:

o фокусувати енергію працівників організації на досягненні поставленої мети;

o слухати і чути людей, встановлювати з ними довірчі відносини;

o створювати умови для прийняття ефективних управлінських рішень;

o співпрацювати з різними цільовими аудиторіями;

o вести ефективний діалог між керівником і підлеглим на всіх рівнях управління;

o своєчасно усувати виникаючі конфлікти;

o капіталізувати колективні знання та індивідуальні ідеї.

На структуру комунікативної компетентності організації впливають наступні фактори:

1. Зміст і характер праці.

2. Вид підприємства і його розміри.

3. Особливості предметів і засобів праці.

4. Організація праці.

5. Статус і роль працівника та ін.

Таким чином, комунікативна компетентність повинна розглядатися в контексті конкретної організації, її колективу, категорії працівника і т. д.

Комунікативна компетентність організації передбачає, що кожен працюючий в ній індивід усвідомлює різні аспекти власної особистості, в тому числі: власні потреби і ціннісні орієнтації; здатність відображати об'єктивну реальність без суб'єктивних спотворень, прояви стійких упереджень щодо тих чи інших проблем, особистостей, соціальних груп; готовність сприймати нове у зовнішньому середовищі; свої способи персоналізації зовнішнього середовища; рівень своєї економічної культури, що проявляється по відношенню до елементів середовища проживання. Розібравшись таким чином з власної комунікативної компетенції, працівник починає краще розуміти інших, а отже, починає більш ефективно вибудовувати міжособистісну і групову комунікацію.

Працівники організацій, особливо організацій інтелектуальних, інноваційних, які навчаються, повинні постійно підвищувати рівень власної комунікативної компетентності. Цьому сприяють численні методи соціально-психологічного навчання і корекції особистості, в числі яких дискусійні та ігрові методи, соціально-психологічні тренінги та ін. Застосування сучасних технологій, що підвищують рівень комунікативної компетентності організації, є прерогативою соціальних психологів, психотерапевтів - людей підготовлених і знають.

Комунікативна компетентність організації передбачає володіння технологією побудови ефективної комунікації, тобто раціонального і відповідального обміну інформацією, знаннями, продуктами інтелектуальної діяльності для досягнення максимальної ефективності за всіма напрямками розвитку організації в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Підтримувальна та інноваційна комунікації

При існуючих численних типологіях (найбільш відома - за складом і кількістю учасників) але великим рахунком комунікація в сучасному менеджменті підрозділяється на підтримуючу та інноваційну. Завдання обох видів полягає в забезпеченні точності передачі повідомлень, у взаємообмін інформацією, точками зору, ставленням до проблеми, а також у пошуку інноваційних рішень, їх презентації (продажу) та впровадження.

На рис. 6.2 показана модель підтримує комунікації, яка складається з двох частин.

Рис. 6.2. Модель підтримує комунікації

Внутрішня підтримуюча комунікація організації обумовлена:

o регулюванням всередині організації вхідних потоків інформації;

o горизонтальним обміном інформацією усередині організації (між підрозділами, всередині підрозділів);

o внутрішнім діловим документообігом, обліком і контролем;

o накопиченням і зберіганням знань (технологій), необхідних для робочого процесу;

o міжособистісної, в тому числі неформальній, комунікацією як вертикальної (між керівництвом і підлеглими), так і горизонтальним (між колегами, фахівцями, які працюють на послідовних або паралельних ділянках роботи).

Внутрішня підтримуюча комунікація організації є джерелом створення значних конкурентних переваг. Так, американські дослідники в результаті вивчення протягом п'яти років діяльності 40 великих компаній прийшли до висновку про те, що міжособистісна комунікація, тобто здорові відносини між менеджерами і підлеглими, здатна в 3 рази збільшити ефективність організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Комунікативна компетентність фахівця
Інтерактивні методи формування технологічної компетентності фахівців
Компетентність у міжособистісних відносинах
Соціально-правова компетентність соціальних працівників як основний елемент професійної успішності
Компетентність внутрішнього аудитора
Корпоративний кінотеатр як елемент внутрішньої підтримує комунікації
Переконуюча комунікація
Типи комунікації
ВИДИ І ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ
Роль невербальних комунікацій на міжнародних переговорах
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси