Меню
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 3. Як правильно оформити письмову роботу?

Правило - це як без чому.

Афоризм

Які стандарти оформлення застосовуються до письмової студентській роботі

Єдиних узаконених стандартів написання письмових робіт немає. Але практика виробила основні правила, які допоможуть якісно написати письмову роботу таким чином, щоб її було зручно і писати, і читати, і захищати. Нижче наведено усереднені вимоги до оформлення студентських робіт у тому випадку, якщо вуз не пред'являє своїх критеріїв до оформлення роботи.

Студентська робота повинна бути створена за допомогою комп'ютера, написана шрифтом Times New Roman, розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля на сторінці А4 повинні мати такі позначення: ліве - 3 см, праве - 1,5 см, верхнє та нижнє - по 2 див.

Зазначу, що різні виділення слів і словосполучень у тексті за допомогою напівжирного виділення, курсив, підкреслення, більшістю викладачів не вітається. Виділення назв структурних елементів можливо тільки у введенні, списку літератури.

Важливим правилом є те, що голови у роботі повинні розташовуватися з нової сторінки, а параграфи виступати продовженням тексту глави через 1-3 відступу від попереднього параграфа. Між назвою голів або параграфа і текстом можна зробити 1-3 абзацних відступів.

В роботі обов'язкова нумерація сторінок. Нумерацію можна поставити посередині верхнього або нижнього колонтитула сторінки, у правому верхньому або нижньому куті.

На титульному аркуші роботи слід відобразити наступну інформацію: найменування вузу, кафедри, на яку здається дипломна робота, вид роботи, тему, наукове звання, посада, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, прізвище, ім'я, по батькові, курс та групу студента, місто і рік написання. Іноді потрібно вказати факультет, назва спеціальності. У кожному вузі прийняті свої шаблони оформлення титульних аркушів. Приклад схематичного розташування елементів титульного аркуша наведено в додатку.

В роботі рекомендується всі ілюстрації (схеми, графіки, фотографії та ін) називати малюнками. Малюнки надають тексту наочність, дозволяють проілюструвати складні моменти. Але надлишок малюнків веде до розмивання тексту. Кількість малюнків, наприклад, у дипломної роботі, якщо вона не має спеціальної графічної цілі, не повинно перевищувати 15. Нумерація рисунків можлива в суцільному порядку або для кожного розділу окремо. Якщо малюнків у роботі чимало, то краще нумерувати їх по порядку (наприклад, рис. 4)якщо малюнків багато, то краще позначати їх двома цифрами, де перша - номер розділу, а друга - порядковий номер рисунка у розділі (наприклад, рис 4.5). У тому й іншому випадках використовуються арабські цифри. Кожен малюнок повинен супроводжуватися короткою змістовою підписом, при необхідності роз'яснення умовних позначень. Підпис розташовується під рисунком в один рядок з його номером Після малюнків рекомендується вказувати джерело їх появи в роботі. Приклади оформлення наведено на рис. 4 і 5.

Фото соняшника олійного

Рис 4. Фото соняшника олійного

На малюнки обов'язкове посилання у тексті роботи. Наприклад. "Протягом 2008-2011 років у ТОВ "Веселка" спостерігалося зростання чисельності персоналу (рос. 4.5), що свідчить про ефективність кадрової роботи на підприємстві". При цьому сам малюнок повинен розташовуватися в тексті вже після посилання на нього.

Динаміка зростання чисельності персоналу ТОВ

Рис 5. Динаміка зростання чисельності персоналу ТОВ "Веселка" за 2008-2011 роки

Іншим важливим елементом для багатьох робіт є таблиці, які повинні мати відповідну суцільну або поглавную нумерацію (аналогічно рисунків). Найменування "Таблиця" та її порядковий номер розташовуються в правому верхньому куті над таблицею після неї по центру над таблицею пишуть її змістовний заголовок, нижче розташовується сам текст таблиці. При необхідності до заголовку таблиці наводяться одиниці вимірювання або розшифровка умовних позначень, крім загальноприйнятих. Після таблиці можна розташувати примітки до неї. Важливо відзначити, що сама таблиця повинна мати обов'язкову шапку, яка включає найменування показників. Нумерація таблиць також може бути наскрізною і по главах (наприклад, таблиця 3 або таблиця 3.2 тощо), але нумерація всіх елементів повинна бути однотипною. Після таблиці необхідно вказати джерело отримання інформації (табл. 2. і 3).

Таблиця 2. Зміна майнового стану підприємства

Зміна майнового стану підприємства

У тексті роботи повинні бути обов'язкове посилання на неї. Наприклад: "У відповідності з оцінкою стану слухового сприймання у дітей з експериментальної та контрольної групи було встановлено, що у другій групі порушення зафіксовані у всіх її членів (табл. 3)". Таблицю слід розташовувати після посилання на неї.

Таблиця 3. Аналіз обстеження слухового сприйняття (кількість людей і відсотки від групи)

Стан слухового сприйняття

Експериментальна група

Контрольна група

Порушено

3 (20%)

0 (0%)

Не порушено

12 (80%)

15(100%)

Відповідну (наскрізну або поглавную) повинні мати нумерацію і формули в роботі. При цьому їх нумерація проставляється у тому ж рядку, що і сама формула, нумерація формул може складатися тільки з цифр або може мати позначення "ф", тобто формула. Після формули за словом "де" йде розшифровка елементів формули в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Наприклад:

де До-коефіцієнт оборотності (кількість оборотів коштів у дебіторській заборгованості);

П - обсяг відвантаженої продукції за відпускними цінами;

ДЗ - середня дебіторська заборгованість.

де ХР - господарська рентабельність; ЧП - чистий прибуток; С - собівартість.

Великі таблиці і малюнки краще переносити в додаток. Таблицю або малюнок повинні розташовуватися на одному аркуші, бажано без переносів на наступний. У разі перенесення таблиці необхідно створити нову "шапку" для тієї частини таблиці, яка опинилася на іншому аркуші. У цьому випадку, як правило, в правому верхньому куті вказують "Продовження табл. 1, 2...п" (без знака "№").

Таким чином, у цьому параграфі описуються найважливіші правила оформлення роботи, на які часто звертають увагу викладачі при її перевірці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

З чого складається письмова робота?
Що робити, якщо оформити список літератури потрібно по ГОСТу
Як правильно використовувати в роботі інтернет-джерела
Усна і письмова мова
Складання письмової заяви
Студентський спорт
З чого складається письмова робота?
Усна і письмова мова
Оформлення прийому на роботу
Оформлення прийому на роботу. Умова про випробування працівника
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси