Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Територіальне зведене фінансове планування

Кругообіг ВВП відбувається в матеріально-речовій та вартісній формі. У ході обороту ВВП у вартісній формі виникають фінансові відносини з приводу створення, розподілу, перерозподілу і споживання фінансових ресурсів. Управління процесами створення, розподілу, перерозподілу і споживання фінансових ресурсів здійснюється з допомогою фінансового планування, об'єктом якого є фонди грошових коштів. Фінансове планування забезпечує збалансованість народно-господарських, міжгалузевих пропорцій, дозволяє визначити шляхи раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

На загальнодержавному та територіальних рівнях фінансове планування забезпечується системою фінансових планів, які пов'язуються з матеріальними і трудовими балансами у вартісному вираженні. Кожен фінансовий план вирішує завдання організації та управління фінансами в конкретній ланці управління. В систему фінансових планів входять:

o зведені фінансові баланси, що складаються на загальнодержавному та територіальних рівнях;

o федеральний і територіальні бюджети;

o фінансові плани комерційних організацій;

o фінансові плани (кошторису) бюджетних організацій.

Зведений фінансовий баланс - це баланс фінансових ресурсів, створених і використаних в державі або на певній території. Зведений фінансовий баланс охоплює засоби всіх бюджетів, позабюджетних цільових фондів і підприємств, розташованих на відповідній території.

Необхідність розробки територіальних зведених фінансових балансів обумовлена низкою факторів:

1) розробкою програм, які передбачають об'єднання зусиль територіальних органів влади і підприємств, розташованих на їх території, економічного і соціального розвитку;

2) значними фінансовими витратами на здійснення таких програм. Для забезпечення фінансовими ресурсами заходів, намічених цими програмами, необхідні координація і концентрація грошових коштів бюджетної системи, засобів відомств і підприємств. Це, в свою чергу, вимагає розробки на території області, району, міста зведеного фінансового балансу;

3) необхідністю зведення воєдино різних видів фінансових планів: фінансових планів господарських підприємств і організацій, територіального бюджету, позабюджетних фондів та інших, що відображають окремі сторони і етапи розподілу та перерозподілу ВВП, створеного і використовується на даній території. Це дозволяє мати повну картину утворення і використання всіх фінансових ресурсів адміністративно-територіальної одиниці.

Основне завдання зведеного територіального фінансового балансу - визначення обсягів фінансових ресурсів, створених, що надійшли та використані на території (як централізованих, акумульованих і перераспределяемых територіальними бюджетами, так і децентралізованих, тобто ресурсів підприємств, організацій і позабюджетних фондів).

Планування фінансових ресурсів супроводжується аналізом досягнутого рівня мобілізації і використання фінансових ресурсів території, виявленням ступеня відповідності цього рівня потребам розвитку регіону.

Інформаційною базою при розробці зведеного фінансового балансу території є дані територіальних економічних, фінансових, статистичних органів, функціональних підрозділів територіальних органів влади, економічні нормативи і ліміти по основним показниками її розвитку, показники проектів планів економічного і соціального розвитку території, дані територіального бюджету, позабюджетних фондів, балансів доходів і витрат усіх підприємств і організацій, розташованих па території незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

Зведений фінансовий баланс на територіальному рівні наведено в табл. 5.6.

Складання зведеного територіального фінансового балансу дозволяє:

o досягти єдності в економічному і соціальному розвитку території;

o точніше визначити обсяги фінансових ресурсів, наявних в регіоні і необхідних для виконання заходів, передбачених територіальною програмою;

o збалансувати матеріальні та фінансові ресурси, використовувані в регіоні;

o підвищити якість бюджетного планування;

o скоординувати використання фінансових ресурсів територіальних органів, так і підприємств, розташованих у регіоні;

o концентрувати фінансові ресурси на найбільш важливих в кожен конкретний період напрямках економічного і соціального розвитку території;

o знайти внутрішньорегіональні резерви для фінансування заходів, намічених територіальними програмами;

o найбільш ефективно використовувати кошти, що виділяються державою для розвитку виробництва, соціальної та виробничої інфраструктури в регіоні;

o здійснювати дієвий контроль за мобілізацією і використанням фінансових ресурсів;

o активніше впливати на формування всіх розділів територіальної програми;

o домагатися поєднання територіальних та відомчих інтересів.

Таблиця 5.6. Зведений фінансовий баланс на територіальному рівні

Доходи

Витрати

1. Прибуток

1. Витрати на інвестиції (крім інвестицій, здійснюваних за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств), у тому числі за рахунок коштів федерального бюджету, коштів регіональних і місцевих бюджетів, інших джерел

2. Податок на додану вартість і акцизи

2. Витрати підприємств за рахунок прибутку, що залишається в їх розпорядженні після сплати податку, а також за рахунок амортизації

3. Прибутковий податок з фізичних осіб

3. Витрати на соціально-культурні заходи, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, а також позабюджетних фондів (без капітальних вкладень), з них народна освіта, професійна підготовка кадрів, культура, мистецтво і засоби масової інформації, охорону здоров'я і фізична культура, соціальне забезпечення, державні допомоги та компенсаційні виплати населенню

4. Податки на майно

4. Витрати на утримання підприємств і організацій ЖКГ за рахунок коштів бюджету (без капітальних вкладень)

5. Доходи від приватизації та комерційного використання об'єктів державної і муніципальної власності

5. Витрати на науково-дослідні роботи (без капітальних вкладень)

6. Ресурсні платежі

6. Витрати на утримання правоохоронних органів (без капітальних вкладень)

7. Регіональні та місцеві податки

7. Видатки на утримання органів державної влади та управління (без капітальних вкладень)

8. Амортизаційні відрахування

8. Поточні витрати на цільові програми, в тому числі регіональні та місцеві

9. Засоби для освіти державних та інших спеціальних бюджетних і позабюджетних фондів - всього

У тому числі:

Пенсійного фонду

Фонду соціального страхування

Фонду страхової медицини

9. Резервні фонди суб'єктів РФ і муніципальних утворень

10. Інші податки і доходи

10. Погашення довгострокових кредитів, виданих на капітальні вкладення

11. Довгострокові кредити для фінансування капітальних вкладень

11. Інші витрати

Разом доходів

Кошти, що виділяються з вищестоящих бюджетів

У тому числі:

Дотації та субвенції

Кошти Федерального фонду фінансової підтримки регіонів

Кошти Фонду державної фінансової підтримки скалка продукції (товарів) у райони Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей

Всього доходів

Разом видатків

Внески коштів:

1. До вищестоящих бюджетів - всього

У тому числі:

ПДВ

Акцизи

Податок на прибуток

Прибутковий податок з фізичних осіб

Інші

2. Відрахування в державні та інші спеціальні бюджетні та позабюджетні фонди

Всього витрат і використання коштів

Координація і концентрація засобів у регіоні, підвищення ефективності їх використання позитивно відображаються на фінансовому плануванні, сприяють зменшенню потреби в фінансових ресурсах, що виділяються з бюджету.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність і склад територіальних фінансів
Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності
Планування та облік корпоративних фінансів
Зведений фінансовий план
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Фінансове планування на підприємстві
Територіальне планування і його значення у встановленні правового режиму земель населених пунктів
Правова основа територіальних фінансів
Фінансове планування і прогнозування на підприємстві
Територіальне планування - базовий інструмент управління регіональним розвитком
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси