Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Господарське право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Державна реєстрація громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Припинення діяльності індивідуального підприємця

До підприємницької діяльності фізичних осіб, здійснюваної без утворення юридичної особи, застосовуються правила ЦК, які регулюють діяльність комерційних організацій, якщо інше не випливає з норм права чи істоти правовідносини (п. 2 ст. 22 ЦК). Індивідуальним підприємцем може бути будь-яка фізична особа, що володіє повною правоздатністю, дієздатністю, має прізвище, власне ім'я та по батькові, а також місце проживання. Фізична особа в силу вироку суду може бути обмежена у праві бути індивідуальним підприємцем на певний строк.

Державна реєстрація індивідуальних підприємців проводиться у відповідності з Положенням про державну реєстрацію суб'єктів господарювання, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 16 січня 2009 року №1 "Про державну реєстрацію та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання".

Державна реєстрація індивідуальних підприємців здійснюється виконавчим комітетом за місцем проживання. Громадянин повинен представити наступні документи:

- заява про державну реєстрацію;

- фотографію громадянина, який звернувся за державною реєстрацією;

- оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує сплату державного мита (п. 14 Положення).

На підставі поданих для державної реєстрації документів уповноважена посадова особа реєструвального органу в момент подачі заяви здійснює реєстрацію суб'єкта в якості індивідуального підприємця.

Якщо рішення ухвалено на користь особи, які йому:

1) присвоюється реєстраційний номер;

2) видається дозвіл на право виготовлення печаток;

3) документи, що підтверджують постановку на облік в податкових органах, в органах Фонду соціального захисту;

4) видається свідоцтво про державну реєстрацію.

Відмова в державній реєстрації може виникнути при заборону на заняття даним видом діяльності та у разі неподання відповідних документів, що фізична особа повідомляється протягом 15 днів.

Здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації є правопорушенням і тягне адміністративну чи кримінальну відповідальність у залежності від обсягу отриманого в результаті такої діяльності доходу, який стягується до відповідного бюджету.

Під ліквідацією індивідуального підприємця розуміється припинення його діяльності. Індивідуальний підприємець може бути ліквідовано добровільно або в примусовому порядку за рішенням суду або реєструючого органу, в тому числі і при неплатоспроможності (банкрутстві).

Підстави для примусової ліквідації суб'єктів господарювання в судовому порядку регламентуються нормами ЦК, Положенням про ліквідацію (припинення діяльності) суб'єктів господарювання, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 16 січня 2009 року №1 "Про державну реєстрацію та ліквідації (припинення діяльності) суб'єктів господарювання".

Діяльність індивідуального підприємця може бути припинено з підстав, передбачених для ліквідації юридичних осіб, а також у разі анулювання державної реєстрації індивідуального підприємця.

Документальне підтвердження факту смерті фізичної особи, зареєстрованої як індивідуального підприємця, є підставою для внесення запису в Єдиний державний регістр юридичних осіб і індивідуальних підприємців про виключення з нього цього індивідуального підприємця.

При припинення діяльності індивідуального підприємця в реєструючий орган подається заява про припинення діяльності за формою, встановленою Міністерством юстиції, із зазначенням у ньому відомостей про порядок та строки припинення діяльності, притягнення фізичних осіб за трудовими договорами і (або) цивільно-правовими договорами, яка підписується індивідуальним підприємцем.

Після проходження процедури ліквідації індивідуальний підприємець подає до реєструвального органу:

1) печатки або заяву про їх неизготовлении або відомості про публікації оголошень про їх втрати:

2) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця, а при його відсутності - заяву про його втрату з додатком відомостей про публікацію оголошення про втрату;

3) повідомлення про завершення процесу припинення діяльності із зазначенням відомостей про завершення розрахунків з кредиторами

Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності

Права підприємців:

1) займатися будь-яким видом господарської діяльності;

2) здійснювати підприємницьку діяльність у різних організаційно-правових формах;

3) залучати грошові кошти, майно;

4) самостійно планувати свою діяльність;

5) самостійно наймати та звільняти працівників;

6) встановлювати форми і розмір оплати праці; відкривати рахунки в банках;

7) знайомитися з актами вироблених у них перевірок;

8) представляти податковим органам пояснення по сплаті податків;

9) оскаржувати в установленому порядку рішення контролюючих органів;

10) вимагати від компетентних органів роз'яснень по виниклих питань.

До основних обов'язків можна віднести:

1) обов'язок зареєструватися в установленому законом порядку;

2) обов'язок отримати в установленому порядку спеціальний дозвіл (ліцензію);

3) обов'язок виконувати рішення державних органів;

4) обов'язок укладати трудові договори з особами, які приймаються на роботу;

5) обов'язок своєчасно проводити розрахунки з усіма працівниками;

6) обов'язок сплачувати обов'язкові страхові внески;

7) обов'язок виконувати прийняті на себе зобов'язання;

8) обов'язок виконувати вимоги, що пред'являються до якості і безпеки продукції;

9) обов'язок подавати достовірну інформацію про товар (роботу, послугу);

10) обов'язок дотримуватися правила, що стосуються екологічної безпеки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Державна реєстрація некомерційних юридичних осіб
Реєстри юридичних осіб і індивідуальних підприємців. Пошук в ЕГРЮЛ
Органи державної реєстрації
Особливості звернення стягнення на майно боржника-організації або громадянина - індивідуального підприємця
Розірвання трудового договору у випадках ліквідації організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
СУБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організація підприємницької діяльності. Фірма
Суб'єкти підприємницького права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси