Меню
Головна
 
Головна arrow Документознавство arrow Як правильно написати реферат, курсову та дипломну роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Як скласти бізнес-план

На економічних факультетах і факультетах менеджменту студентам часто пропонується виконати завдання з написання курсової або дипломної роботи у вигляді бізнес-плану створення, розвитку якого-небудь підприємства або спрямування діяльності

Бізнес-план являє собою документ, який включає в себе цілі і завдання, які необхідно досягти, а також способи їх досягнення. Бізнес-план включає в себе докладний опис ідеї проекту, перешкод, які можуть зустрітися на шляху її реалізації та витрати на її здійснення. Головне завдання бізнес-плану - продемонструвати правильну організацію грошових коштів при реалізації проекту.

Важливо, щоб бізнес-план був спрямований на створення підприємства або напрями діяльності, яке дійсно буде рентабельно і необхідно в сучасних умовах господарювання. Тому попередньо перед вибором теми для бізнес-планування необхідно провести роботу по збору інформації про обсяг потенційного попиту, виробничих і фінансових потреб підприємства. Погодьтеся, буде прикро скласти бізнес-план організації, послуги якої нікому не потрібні.

Зміст бізнес-плану, як правило, стандартно. Основними розділами такої роботи є наступні:

1. Загальний розділ або резюме бізнес-плану, який включає в себе дані про підприємство, або проект, мета проекту, вартість проекту, необхідність у фінансах, посилання на конфиденциальность1. Для нового підприємства важливо зазначити організаційно-правову форму власності.

2. Короткий опис бізнесу, яке включає в себе характеристику галузі, конкурентів, постачальників, споживачів, підприємства, його продукції, іміджу, ринкової позиції. Слід виявити основні характеристики товарів або послуг, їх відмінні якості в порівнянні з товарами (послугами) конкурентів.

3. Характеристика проектованого виду робіт і продукції, обґрунтування вибору. У ряді випадків необхідно навести опис правовий захист продукції (наявність ліцензії, сертифікати, права власності на патенти, товарні знаки тощо).

4. План маркетингу і діяльності по зв'язках з громадськістю, що включає в себе розробку цінової, збутової, рекламної політики, вибір методів стимулювання продажів, план РR-кампаній. У даному розділі необхідно визначити методи ціноутворення, вибрати систему розповсюдження товару, рекламні носії.

5. План організації виробництва, який містить інформацію про планування виробничого процесу, закупівель і розміщення обладнання, вибір джерел постачання матеріалів, робочих кадрів. Плануючи обсяг збуту продукції, слід відобразити прогнозні обсяги продажу за сегментами ринку. Пропонується перший рік роботи підприємства або розвитку напрямки діяльності спрогнозувати по кварталах, другий - по півріччях, далі прогноз здійснюється в цілому на рік. Слід розрахувати, скільки сировини і матеріалів буде потрібно на один виробничий цикл, вказати, який транспорт буде необхідний для доставки сировини, готової продукції, матеріалів.

6. Планування структури управління та управління персоналом. Тут важливо визначити необхідну чисельність персоналу, його кваліфікацію, рівень освіти.

7. Фінансовий план, що включає в себе планування обсягів реалізації продукції у грошовому вираженні за роками, складання прогнозного балансу, визначення стратегії фінансування. Дуже важливо в фінансовому плані продемонструвати напрями вкладення коштів і графік їх повернення. У цьому полягає головна цінність бізнес-планування. Виклад інформації про джерела фінансування проекту доцільно у вигляді табл. 6.

Іншим важливим моментів у бізнес-плануванні виступає обґрунтування витрат на реалізацію проекту (табл. 7).

Таблиця 6. Приклад оформлення таблиці для приведення інформації про джерела фінансування проекту

Найменування джерела

Сума, крб

Власні кошти

Залучені кошти у вигляді безпроцентних надходжень

Залучені кошти в вил з кредиту Посаді пленим від реалізації продукції

РАЗОМ

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 7. Напрями витрачання коштів

Статті витрат

Сума, крб.

Витрати, пов'язані з відкриттям власної справи (підготовка документів, реєстрація)

Організаційно-технічні витрати:

оренда і ремонт приміщення

обладнання і інструменти

матеріали і сировина

закупівля меблів

телефон

реклама

транспортні витрати

заробітна плата персоналу до отримання прибутку та нарахування на неї

непередбачені витрати

Всього

Джерело: авторська розробка.

8. Прогноз фінансової і інвестиційної ефективності та ризиків. Важливо зробити розрахунок річного прибутку (чистого доходу). Для торговельного підприємства доцільно визначити обсяг товарообороту, при якому комерційна діяльність є доцільною.

Наведемо варіант змісту бізнес-плану в роботі.

Розділ 1. Особливості бізнес-планування на підприємстві.

Глава 2. Бізнес-план...

2.1. Резюме проекту.

2.2. Види послуг.

2.3. Ринки збуту товару (послуги).

2.4. Конкуренція на ринках збуту.

2.5. План маркетингу.

2.6. План виробництва.

2.7. Організаційний план.

2.8. Правове забезпечення діяльності фірми.

2.9. Оцінка ризику та страхування.

2.10. Фінансовий план.

2.11. Стратегія фінансування.

Таким чином, складання гарного бізнес-плану демонструє те, що студент володіє необхідними знаннями не тільки в теоретичному, але і в прикладній сфері. Вміння складати бізнес-плани необхідно не тільки в навчанні, але і в професійній діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фінансовий аспект складання бізнес-плану
БІЗНЕС-ПЛАН: СТРУКТУРА, ЛОГІКА ТА МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ
Структура бізнес-плану
Розробка бізнес-плану підприємства
Інвестиційний бізнес-план
Бізнес-план інноваційного проекту
Етапи розробки бізнес-плану
Зарубіжний досвід складання бізнес-планів
Фінансова частина бізнес-плану підприємства
Помилки у розробці та поданні бізнес-планів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси