Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічні системи

Сукупність всіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, базується на певних відносини власності і специфічних формах організації суспільного господарства. Матеріальною основою економіки служить певний рівень розвитку продуктивних сил, а усталена система зв'язків і відносин, способи регулювання економічної діяльності дозволяють використовувати їх з більшою віддачею. Саме тому єдність продуктивних сил, виробничих відносин і господарського механізму, що зумовлює їх взаємодію, називають економічною системою. Різні країни світу різняться з інституційного устрою, ідеології, національним традиціям, тому навіть однотипні системи в різних країнах можуть суттєво відрізнятися один від одного.

Так як економічна система - це надзвичайно складне утворення, класифікувати їх можна за різними ознаками. З точки зору розвитку матеріальної бази виділяють доіндустріальні, індустріальні і постіндустріальні системи.

Доіндустріальна економічна система - базувалася на сільськогосподарському виробництві. У цьому суспільстві переважала ручна праця, продуктивність якого залежала більшою мірою від природних умов, а його метою було створення продукту для підтримки життя.

Створення індустріальної системи пов'язане з формуванням промислового виробництва, розвитком капіталістичних виробничих відносин. У цей період повна залежність людини від природних чинників була подолана, все більше значення відіграють штучно створені продуктивні сили (верстати, устаткування, прилади та ін).

Постіндустріальна система - це результат науково-технічної революції. Його характерною рисою є створення нових технологій, і насамперед створення та розвиток електронних систем, впроваджених у всі сторони людського життя. У цьому суспільстві створюються передумови зростання продуктивності праці, вдосконалення продуктів праці і самої людини.

З точки зору способів задоволення потреб виділяють традиційні командно-адміністративні і ринкові системи.

Традиційна економічна система характерна для слаборозвинених країн, вона ґрунтується на звичаях, історичних традиціях. Ці традиції передаються з покоління в покоління і визначають, які товари й послуги, як і для кого виробляти. Технічне наукове та соціальний розвиток в країнах з традиційною економікою досить обмежено, технічний прогрес проникає в ці країни з великими труднощами, так як він вступає в протиріччя з традиціями і загрожує стабільності існуючого ладу.

Командно-адміністративна система грунтується на єдиній державній власності та централізованому управлінні народним господарством. Держава через центральні планові органи визначає, хто, скільки і як виробляти продукти. Як правило, цій системі притаманне зрівняльний розподіл благ, що знижує стимули економічного розвитку.

Ринкова система є повною протилежністю командно-адміністративної. Вона ґрунтується на приватній власності, проблеми що, як і для кого виробляти вирішує ринок. Розвиток конкуренції є потужним стимулом розвитку виробництва і підвищення продуктивності праці. В цілому ринкова економіка забезпечує найефективніше використання ресурсів, володіє гнучкістю і адаптацією до змін потреб, вимог науково-технічного прогресу, дає виробникам і споживачам свободу вибору.

Функціонування ринкової економіки показало її слабкі місця і вади, тому в сучасних умовах частина економічних функцій бере на себе держава, формуючи змішану економіку. В такій економіці використовуються і ринкові та адміністративні методи управління господарством, що дозволяє вирішувати одночасно і економічні та соціальні проблеми суспільства.

Сучасна ринкова економіка, як і будь-яке економічне явище, що розвивається на основі розв'язання суперечності між тенденціями до відособленості і об'єднання, що проявляються як поділ праці та кооперація, диференціація й інтеграція. Тому економічно відособлені виробники під впливом існуючих економічних механізмів неминуче вступають у визначені зв'язки і відносини один з одним, утворюючи єдину економічну систему.

Ця система під впливом насамперед процесів інтеграції викликала до життя нові явища, характерні тільки для сьогоднішнього дня. К. них відноситься система маркетингових служб, яка стала дієвим механізмом інтеграції виробництва і споживання, заснованої на дотриманні загальних інтересів виробників і споживачів. Конкуренція на ринку йде не тільки між підприємцями, але і між найманими працівниками. Соціально орієнтована економіка призвела до створення системи сприяння зайнятості населення, в рамках якої працюють як державні органи, так і громадські організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, засновані на оцінці ризиків фінансово-господарської діяльності економічних систем (підприємств)
Економічна теорія та система економічних наук
Фінанси в системі економічних відносин
ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСИ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Економічна система та її типи
Власність як основа економічної системи
Ринок як економічна система
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси