Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Резерв під зниження вартості виробничих запасів

Виробничі запаси, на які протягом звітного року ринкова ціна знизилась або вони морально застаріли, або повністю або частково втратили свої первісні якості, відображаються у бухгалтерському балансі на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю з урахуванням фізичного стану запасів. Зниження вартості виробничих запасів відображається у бухгалтерському обліку у вигляді нарахування резерву.

Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей створюється з кожної одиниці виробничих запасів, прийнятої в бухгалтерському обліку. Допускається створення резервів під зниження вартості матеріальних цінностей за окремими видами (групами) аналогічних або пов'язаних виробничих запасів. Не допускається створення резервів під зниження вартості матеріальних цінностей за такими укрупненими групами (видами) матеріально-виробничих запасів, як основні матеріали, допоміжні матеріали, запаси певного операційного або географічного сегмента і т. п.

Розрахунок поточної ринкової вартості виробничих запасів здійснюється організацією на основі інформації, доступної до дати підписання бухгалтерської звітності. При розрахунку береться до уваги:

- зміна ціни або фактичної собівартості, що безпосередньо пов'язане з подіями після звітної дати, що підтверджують існували на звітну дату господарські умови, в яких організація вела свою діяльність;

- призначення виробничих запасів.

Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей не створюється за сировиною, матеріалами та іншими матеріально-виробничих запасів, що використовуються при виробництві готової продукції, робіт, надання послуг, якщо на звітну дату поточна ринкова вартість цієї готової продукції, робіт, послуг відповідає або перевищує її фактичну собівартість.

Організацією має бути забезпечено підтвердження розрахунку поточної ринкової вартості виробничих запасів.

Якщо в період, наступний за звітним, поточна ринкова вартість виробничих запасів, під зниження вартості яких у звітному періоді був створений резерв, збільшується, то відповідна частина резерву відноситься на зменшення вартості матеріальних витрат, визнаних у періоді, наступному за звітним.

Нарахування резерву під зниження вартості запасів відображається в бухгалтерському обліку по рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Нарахований резерв списується на збільшення фінансових результатів по мірі відпустки відносяться до нього запасів.

Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей утворюється за рахунок фінансових результатів організації на величину різниці між поточною ринковою вартістю і фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, якщо остання вище поточної ринкової вартості. Для узагальнення інформації про резервах під відхилення вартості сировини, матеріалів, палива і т. п. цінностей, визначеної на рахунках бухгалтерського обліку, від ринкової вартості (резерви нод зниження вартості матеріальних цінностей) призначений рахунок 14 "Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей". Освіта резерву відображається в обліку по кредиту рахунку 14 і дебету рахунки 91. В наступному звітному періоді по мірі списання матеріальних цінностей, за якими утворено резерв, зарезервована сума відновлюється: у обліку робиться запис по дебету рахунку 14 "Резерви іод зниження вартості матеріальних цінностей" і кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати". Аналогічна запис робиться при підвищенні ринкової вартості матеріальних цінностей, за якими раніше були створені відповідні резерви.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Резерви зниження собівартості
Оцінка виробничих запасів
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Економічний вибір та межі виробничих можливостей
Інвентаризація виробничих запасів
Оцінка вибуття виробничих запасів
Синтетичний облік виробничих запасів
Кадровий резерв по різним категоріям
Внутрішній аудит процесів постачання та зберігання матеріально-виробничих запасів
Взаємозв'язок управління запасами з іншими функціями логістики
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси