Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 19. Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем

Метод Маркетинг Мікс

Метод Маркетинг Мікс, відомий ще як метод "Чотири Р(Пі)" по початкових буквах англійських слів : Product (товар), Place (місце, в даному контексті збут), Price (ціна) і Promotion (просування, тобто стимулювання збуту), базується на розгляді можливостей стратегічного розвитку з позицій інструментів маркетингу, включаючи такі елементи, як продукт, ціна, місце, просування, упакування, купівля, клієнти, персонал і досвід покупця (рис. 19.1).

Метод Маркетинг Мікс

Рис. 19.1. Метод Маркетинг Мікс

Метод GAP-аналізу

Метод GАР-аналізу (табл. 19.1) дозволяє здійснити стратегічний аналіз ринкових розривів (дірок), спрямований на пошук кроків для досягнення мети заповнення цих прогалин, включаючи: визначення поточного значення; визначення максимально доступного значення; прогнозування розвитку та розроблення сценаріїв; розробку планів по досягненню поставлених цілей.

Метод матриці BCG

Матриця ВСG (Бостонської консультативної групи, Б КГ) як інструмент стратегічного аналізу і планування дозволяє проаналізувати актуальності продуктів компанії, виходячи з їхнього положення на ринку відноси-

Таблиця 19.1. Метод GАР-аналізу

Метод GАР-аналізу

тельно зростання ринку даної продукції і займаної частки на ринку на основі концепції жизненною циклу товару та ефекту масштабів виробництва.

На рис. 19.2 наводиться матриця БКГ. В даному варіанті використовуються показники відносної ринкової частки (вісь X) і відносної швидкості росту ринку (вісь У) для окремих оцінюваних продуктів. Швидкість росту ринку визначається за деякий інтервал часу, скажімо за рік.

Матриця ВСG стратегії розвитку організації

Рис. 19.2. Матриця ВСG стратегії розвитку організації

В основу данної матриці покладені наступні припущення: чим більше швидкість росту, тим більші можливості розвитку; чим більше частка ринку, тим сильніші позиції організації в конкурентній боротьбі.

Перетин цих двох координат утворює чотири квадранти. Якщо продукти характеризуються високими значеннями обох показників, то вони називаються "зірками" - їх треба підтримувати і зміцнювати. Якщо продукти характеризуються високим значенням показника X і низьким, то вони називаються "дійними коровами" і служать генераторами грошових коштів організації, оскільки в даному випадку не потрібно вкладати кошти в розвиток продукту і ринку (ринок не зростає чи зростає незначно), але за ними немає майбутнього. При низькому значенні показниках і У високому продукти називаються "важкими дітьми": їх потрібно спеціально вивчати, щоб встановити, чи не зможуть вони при відомих інвестиціях перетворитися в "зірки". Коли як показник X, так і показник У мають низькі значення, то продукти називаються "невдахами" ("псами", "догами"), що приносять або малу прибуток, або малі збитки; від них слід звільнятися, якщо немає вагомих причин для їх зберігання (можливе поновлення попиту, відносяться до соціально значущих продуктів тощо).

Як правило, для матриці БКГ застосовується третій показник, значення якого пропорційно радіусу кола, проведеної навколо точки, що характеризує становище продукту в матриці. В якості такого показника в більшості випадків використовуються обсяг реалізації або прибуток.

Матриця БКГ будується як для окремих ринків, так п для сумарного ринку. Окрім рівня окремих продуктів, матриця застосовується на рівні стратегічної господарської одиниці (СХЕ) і організації в цілому. В цьому випадку на матрицю наносяться не окремі продукти, а дані за результатами діяльності окремих СХЕ чи організацій-конкурентів в цілому. Відомі випадки використання матриці БКГ при проведенні міждержавних порівнянь.

З допомогою даних матриці БКГ керуй гелі вирішують питання визначення напрямів пріоритетного інвестування з метою завоювання більшої ринкової частки, а може бути - зняття з виробництва якогось продукту.

До числа принципових недоліків матриці БКГ, перш за все, відноситься наступне: вона не враховує взаємозалежність (синергетичного ефекту) окремих видів бізнесу : якщо така залежність існує, дана матриця дає спотворені результати. Далі слід відзначити, що оцінка привабливості ринку за показником швидкості зміни обсягу продажів і сили позиції бізнесу за показником ринкової частки є сильним спрощенням. Скоріше, за кожним цьому напрямі повинна бути проведена багатокритеріальна оцінка, що і робиться при використанні матриці компанії General Electric (GE): портфельної матриці Маккінсі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Ринкова методологія маркетингу
Маркетингова діяльність на підприємстві
МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Аналіз беззбитковості діяльності організації
Методи інтелектуального аналізу даних
Матриця можливостей
Загальна конкурентна матриця
Тривимірна матриця "Конкурентний статус фірми - Привабливість СЗХ"
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси