Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічний розвиток: сучасний етап

Основний показник соціально-економічного розвитку - економічне зростання, яке в даний час характеризує економічний успіх країни в довгостроковій перспективі.

На рівні держави економічне зростання характеризується приростом реального валового внутрішнього продукту (ВВП). Стійке економічне зростання забезпечує збільшення асортименту різноманітних товарів і послуг, а також дозволяє ефективно вирішувати соціальні проблеми, не зменшуючи досягнутого життєвого рівня.

Економічне зростання грунтується на чотирьох факторах: природних і трудових ресурсів, капітал, знання і технології.

Найважливішою рисою економіки кінця XX ст. став перехід на нову інноваційну фазу розвитку - "суспільство знання" (VI технологічний уклад). Економіку, засновану на фізичну працю, змінила індустріальна економіка, яка використовує природні ресурси. У свою чергу останню змінює економіка, що базується на знаннях та інформаційних технологіях. На думку багатьох вчених, "нова економіка" - це економіка постіндустріального технологічного укладу, в якому ключовими факторами виробництва стають інтелектуальні ресурси, або знання.

Під категорією "знання" розуміється селективна, упорядкована певним чином отримана, у відповідності з якими-небудь критеріями (нормами) оформлена інформація, що має соціальне значення та визнана в якості саме знання певними соціальними суб'єктами і суспільством в цілому.

Сучасна ринкова економіка характеризується переважанням ринку знань і інформації над ринком матеріально-речових товарів і ресурсів і значним зростанням обсягу витрат на розвиток її первинного, базового сектора, в якому створюються і поширюються знання:

o наукові дослідження, в тому числі фундаментальні та прикладні дослідження, проектно-конструкторські розробки;

o вища освіта;

o розробка програмного забезпечення;

o підготовка учнів у початкових і середніх школах, середню професійну освіту і т. д.

Зростання технологічного рівня сучасної промисловості призводить до того, що від 30 до 60% ВВП США проводиться в даний час в тих галузях, де бізнес-процеси безпосередньо пов'язані з використанням знань.

Необхідність прогнозування цих процесів, оцінки та визначення пріоритетів науково-технічного розвитку призвела до того, що класична класифікація галузей заміщається класифікації, що базується на оцінці рівня наукоємності застосовуваної в ній технології. Серед них:

o високотехнологічні галузі вищого рівня або провідні високі технології. У таких галузях витрати на НДДКР становлять не менше 10% доданої вартості, а витрати на оплату праці вчених, інженерів і техніків перевищують 10% від загальних витрат на наймання робочої сили. У цих наукомістких динамічних галузях нові досягнення випереджають потреби потенційних споживачів і порушують встановлені межі між традиційними секторами промисловості. До таких галузей належать: інформатика, біотехнологія, астронавтика, фармацевтична промисловість, виробництво комп'ютерів; застосування кремнію, синтетичних матеріалів, робототехніки тощо;

o високотехнологічні галузі середнього рівня - виробництво наукомісткої продукції, під якою розуміється продукція матеріального виробництва, де частка витрат на НДДКР у доданій вартості вище, ніж в цілому по промисловості. До них належать хімічна промисловість (без фармацевтичної), виробництво машин і обладнання загальноекономічного і галузевого призначення, а також побутової техніки; електротехнічна промисловість, автомобільна промисловість і виробництво мотоциклів, залізничне машинобудування тощо;

o сектор високотехнологічних послуг - телекомунікації, що фінансова сфера та страхування, а також ділові послуги, під якими розуміються комп'ютерні послуги, маркетингові дослідження, консалтинг, послуги з оренди машин і обладнання і т. д.;

o сектор галузей підвищеного попиту на нові знання та технології - освіта (насамперед вища), охорона здоров'я, культура і т. д.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Політичні і загальноекономічні фактори, воздействовавшие на розвиток економічної системи
Вихідні напрямки розвитку економічної науки.
Поняття сучасного економічного зростання та "економіка розвитку"
Етапи розвитку сучасних грошей
Розвиток кримінально-виконавчого законодавства на сучасному етапі
Форми міжнародного поділу праці та тенденції його розвитку на сучасному етапі
СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: РОЗВИТОК, КОНЦЕПЦІЇ, ПОЛІТИКА
Основні етапи економічного розвитку Стародавньої Греції
Основні напрямки розвитку сучасної економічної теорії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси