Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Підприємницьке право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт

Основні договірні форми підприємницької діяльності в даній сфері

Основна мета підприємницької діяльності - отримання прибутку досягається за допомогою передачі іншій особі майна, результатів роботи або надання послуг.

Реалізація товарів, результатів робіт, надання послуг здійснюються в певних правових формах. Даними правовими формами є договірні зобов'язання: купівлі-продажу, міни, підряду, надання послуг і т. д. Зазначені договори передбачені і регулюються в основному ЦК.

Спрямованими на передачу товару у власність при здійсненні підприємницької діяльності треба назвати такі договори.

Договір поставки: постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені чи закуповувані їм товари покупцю для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням (§ 3 гол. 30 ЦК). Даний договір є видом зобов'язання купівлі-продажу, і його відокремлення здійснюється за двома ознаками - мети договору і суб'єктним складом. В силу встановлення законодавця і придбання товару для господарського користування продавцем і покупцем даного договору є підприємці: комерційна організація або індивідуальний підприємець. Як для виду купівлі-продажу в договорі поставки істотною умовою є предмет - найменування і кількість товару. Фраза законодавця у визначенні договору "в обумовлений термін, терміни" доповнює істотні умови необхідністю визначити сторонам у договорі термін поставки.

Договір контрактації (§ 5 гол. 30 ЦК): виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, що здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу. Умовами, які дозволяють виділити даний договір у зобов'язанні купівлі-продажу, є об'єкт та суб'єктний склад. В якості об'єкта контрактації виступає лише сільгосппродукція (або результати її переробки: молоко - масло). Суб'єктами договору є підприємці. Виробниками даного об'єкта можуть бути комерційні організації, селянське (фермерське) господарство та інші підприємці у сфері сільськогосподарського виробництва і заготівельники: індивідуальні підприємці і комерційні організації. У предметі як істотному умови, крім найменування та кількості, сторони повинні визначити та асортимент товару. Також істотна умова - строк передачі об'єкта.

Договір купівлі-продажу підприємства (§ 7 гол. 30 ГК) як майнового комплексу. Оскільки даний об'єкт за визначенням використовується тільки в підприємницьких відносинах, то суб'єктами даного договору можуть бути також тільки підприємці. В силу складності об'єкта укладення договору супроводжується рядом дій (інвентаризацією, повідомленням кредиторів і тощо), оформлюваних також відповідними документами.

У даній сфері підприємницької діяльності можуть бути використані також договір купівлі-продажу нерухомості (§ 7 гол. 30 ЦК), поставка товарів для державних потреб (§ 4 гол. 30 ЦК), договір енергопостачання (§ 6 гол. 30 ЦК), договір роздрібної купівлі-продажу (§ 2 гол. 30 ЦК) та власне договір купівлі-продажу (§ 1 гол. 30 ЦК).

Окремий вид зобов'язання, пов'язані з передачею товару у власність іншої особи, - мена. Відмінністю від купівлі-продажу в даному випадку є те, що в якості зустрічного майнового надання за товар виступають не гроші, а інший товар.

У цій же групі відносин по передачі майна, але не у власність, а на визначений строк слід назвати орендні правовідносини, в яких власник майна або уповноважена ним особа (орендодавець) передає за плату у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування орендарю майно (гол. 34 ЦК). Також на тимчасовий період за винагороду передаються виключні права від правовласника користувачеві за договором комерційної концесії (гол. 54 ЦК). В якості виключних прав розглядаються права на товарний знак, знак обслуговування, право на фірмове найменування, право на комерційне позначення, патентні права, ділова репутація, ділові зв'язки та ін.

Передача результатів роботи здійснюється на підставі договору підряду (гол. 37 ЦК). У відповідності з даним договором підрядник зобов'язується виконати за завданням іншої сторони (замовника) певну роботу і здати се результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його. Предметом підряду виступають або виготовлення нової речі, або переробка, поліпшення, відновлення старої речі, які інші роботи. За загальним правилом підрядчик здійснює роботи на свій ризик, тобто при недосягненні того результату, який визначений замовником в договорі, підрядник не має права претендувати на винагороду. Істотні умови підрядних відносин - предмет договору та початковий (кінцевий) термін виконання роботи. Право власності на вироблений результат до передачі його замовнику належить на праві власності підрядчику.

Надання послуг здійснюється на підставі договорів возмездного надання послуг (гол. 39 ЦК); перевезення (предметом даного договору виступають послуги перевізника з доставки вантажу до вантажоодержувача вантажовідправнику, гол. 40 ЦК), транспортної експедиції (предметом даного договору виступають послуги, спрямовані на здійснення перевезення вантажу, гол. 41 ЦК); договорів комісії (гол. 51 ЦК), доручення (гол. 49 ЦК), агентування (гол. 52 ЦК), довірчого управління майном (гол. 53 ЦК): предмет зазначених договорів - здійснення боржником певних дій (юридичних / фактичних) в інтересах кредитора; договорів банківського рахунку (гол. 45 ЦК): здійснення банком операцій за рахунком клієнта за його розпорядженням; банківського вкладу (гол. 44 ЦК); факторингу (вул. 43 ЦК); кредиту та інших позикових відносин (гол. 42 ЦК): в даних договорах боржника у власність передаються певна грошова сума або речі, визначені родовими ознаками, на певний час, після закінчення якого кредитору належить повернути еквівалентну суму грошей (речей) з виплатою процентів, якщо інше не передбачено законом або договором; договору зберігання (гол. 47 ЦК), в якому зберігач надає поклажодавцю послуги з тимчасового зберігання речей; договору страхування (гол. 48 ЦК): предметом даного договору виступають послуги, надані страховиком щодо виплати страхової суми страхувальнику у разі настання страхового випадку.

Серед договорів, що оформляють підприємницьку діяльність у сфері реалізації товарів, результатів робіт, надання послуг, виділяється договір простого товариства (спільної діяльності, гол. 55 ЦК). Відмінними рисами від інших цивільно-правових договорів виступає те, що у суб'єктів даного договору (товаришів) інтереси спрямовані на досягнення загальної мети, а не протилежні (наприклад, постачання постачальника мета - передати товар і отримати винагороду, мета ж покупця - прямо протилежна: отримати цей товар від постачальника).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Вивезення товарів, надання послуг, виконання робіт, майнових прав, основних засобів та нематеріальних активів до митної процедурою експорту
Передача товарів, виконання робіт, надання послуг для власних потреб
Організація виконання видатків на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів, результатів роботи, послуг підприємця
Форми підприємницької діяльності
Організація підприємницької діяльності. Фірма
Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії
Договірні форми
Державна реєстрація громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Припинення діяльності індивідуального підприємця
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси