Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Управлінський аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи стратегічного управлінського аналізу

Методи стратегічного управлінського аналізу дещо відрізняються від методів інших видів аналізу. Відмінність залежить від особливостей стратегічного аналізу. Оскільки останній охоплює глобальні питання розвитку підприємства, то необхідні аналітичні методи, здатні допомогти при прийнятті управлінських рішень на довгострокову перспективу з ключових питань.

До найбільш поширених методів стратегічного управлінського аналізу можна віднести:

o SWOT-аналіз;

o GAP-аналіз;

o діаграми Ісікава".

Спрощено можна представити наступний алгоритм процесу стратегічного управління (див. рис. 3.6).

В якості основного інструменту регулярного стратегічного управління багато хто підприємства вибирають матрицю "якісного" стратегічного аналізу, яку також називають матрицею SWOT.

SWOT-аналіз служить проміжною ланкою між формулюванням місії підприємства і визначенням конкретних стратегічних цілей і завдань. Останнє неможливо без отримання чіткої оцінки потенціалу підприємства і ситу

Алгоритм стратегічного управління

Рис. 3.6. Алгоритм стратегічного управління

ації на ринку. SWOT'-аналіз - система структурування та аналізу інформації про події, ситуації і т. п. Використовується на попередніх стадіях прийняття управлінських рішень. SWOT- метод аналізу в стратегічному плануванні, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії: Strengths - сильні сторони; Weaknesses - слабкі сторони, Opportunities - можливості; Threats - загрози (табл. 3.9).

Таблиця 3.9. Акронім SWOT

Акронім SWOT

Акронім SWOT вперше введений в 1963 році в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політики професором Кеннетом Ендрюсом (Kenneth Andrews). Спочатку SWOT-аналіз був заснований на озвучуванні і структуруванні знань про поточну ситуацію і тенденції.

У 1965 р. професори Гарвардського університету Леранед (Leraned), Крістен (Christensen), Ендрюс (Andrews), Гут (A. Guth) запропонували технологію використання SWOT-моделі для розробки стратегії поведінки фірми. Була запропонована схема LCAG (по початкових буквах прізвищ авторів), побудована на послідовності кроків, що приводять до вибору стратегії.

Ця матриця надає керівникам підприємства структуроване інформаційне поле, в якому вони можуть стратегічно орієнтуватися і приймати рішення.

У цьому методі найпривабливіше те, що інформаційне поле формується безпосередньо самими керівниками, а також найбільш компетентними працівниками підприємства на підставі узагальнення та узгодження власного досвіду і бачення ситуації.

Стратегічні рішення пов'язані скоріше з зовнішніми, ніж внутрішніми проблемами підприємства - особливості рішення, пов'язані з вибором номенклатури продукції і сегментів ринку. Причому на ці "стратегічні рішення" можуть позначатися як фактори близького, так і далекого "оточення підприємства".

Зовнішній аналіз окрім оцінки ринкової кон'юнктури повинен охоплювати такі сфери, як економіка, політика, технологія, міжнародне становище і соціально-культурне поведінка, тобто проводитися у відповідності з моделлю GETS, що означає чотири групи зовнішніх сил тиску: Government - уряд; Economy - економіка; Technology - технологія; Society - суспільство.

Процедури внутрішнього аналізу можуть і повинні містити оцінку унікальності ресурсів та технологій, ключових компонентів менеджменту, корпоративної культури і т. п.

Застосування SVTOT-аналізу дозволяє систематизувати всю наявну інформацію і представити ясну картину "поля бою". При цьому важливо розуміти наступне:

o сильні (S) і слабкі (W) сторони - це ті складові частини діяльності підприємства, які вона може контролювати;

o можливості (О) загрози (Т) - це ті чинники, які перебувають поза контролем підприємства і можуть вплинути на процес його розвитку.

По суті SWOT-аналіз - це синтез двох видів аналізу, які часто проводять окремо. Аналіз сильних і слабких сторін дозволяє ідентифікувати конкурентоспроможність організації. Аналіз можливостей та ризиків визначає ринковий потенціал та загрози з боку зовнішнього середовища.

Для проведення SWOT-аналізу формується спеціальна матриця розмірністю два стовпця на два рядки. У неї записують переваги підприємства, які слід розвивати і використовувати на ринку, і слабкі сторони, які необхідно ліквідувати або перетворити в переваги. В нижньому рядку матриці вказують шанси, що надаються ринком, можливості, а часом і загрози, пов'язані з зміною поточної ситуації на ринку (рис. 3.7).

Приклад схеми SWOT-аналізу

Рис. 3.7. Приклад схеми SWOT-аналізу

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на основі аналізу схем стратегічного розвитку економічних систем
Стратегічний управлінський аналіз
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
Етапи стратегічного управлінського аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі детермінованого факторного аналізу
Методи прийняття управлінських рішень на основі стохастичного факторного аналізу
Методи аналізу управлінських рішень
Роль і місце управлінського аналізу в системі управління підприємством
Методологічна основа управлінського аналізу
Методи прийняття управлінських рішень, засновані на аналізі інвестиційних можливостей економічних систем (підприємств)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси