Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управлінське консультування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація центру консалтингу

В умовах сучасної економіки консалтингова діяльність є обов'язковим елементом інфраструктури бізнесу. Отже, доцільно створення спеціалізованої організації, завданнями якого будуть:

- акумуляція управлінського досвіду, пропаганда та впровадження сучасних підходів, технологій та методів менеджменту;

- формування умов для обміну досвідом між організаціями, підприємствами, науковими та навчальними установами;

- проведення самостійних наукових досліджень, публікація наукових робіт, підготовка дисертацій;

- створення мережевих спільнот, організація і проведення консалтингової, освітньої, комунікативної діяльності у віртуальному середовищі;

- здійснення консалтингових послуг як для господарських організацій, так і муніципальних органів.

Умовно назвемо таку організацію центр консалтингу, хоча можуть бути використані й інші назви, наприклад консалтингове агентство, бюро, компанія та ін.

У залежності від цілей його створення, від того, хто є засновниками, центр консалтингу може бути організовано:

1. В складі дуже великого підприємства, наприклад холдингу, мережевого бізнесу.

У цьому випадку центр консалтингу є інтегратором і провідником знань з управління організацією в межах даного підприємства. Образно можна представити як симбіоз трьох установ:

- "швидкої допомоги", яка здійснює оперативну невідкладну допомогу структурним елементам підприємства - філіям, дочірнім підприємствам, підрозділам та ін. у разі раптової "хвороби", непередбачених "травм";

- "лікувального профілакторію", що займається профілактичними перевірками (моніторингом), попередженням "хвороб" та їх лікуванням у цих структурних елементах;

- "спортивного залу", призначеного для тренування в цілях зміцнення здоров'я і досягнення високих спортивних результатів.

2. У структурі бізнес-інкубатора, технопарку, технополісу.

- для допомоги молодим підприємцям-початківцям при створенні малого бізнесу, а в подальшому - для його супроводу і розвитку;

- розробки і супроводу бізнес-проектів, інноваційних та інвестиційних проектів.

В регіональних центрах підтримки бізнесу, у складі органів уряду регіону.

- для вирішення завдань управлінського консультування для господарських організацій в прив'язці до регіональних програм розвитку економіки;

- здійснення допомоги з використанням управлінського консалтингу різним некомерційним організаціям, муніципальним установам, органам влади, навчальним організаціям та ін.

3. Як елемент інфраструктури бізнесу, створений кількома організаціями

Наприклад, у складі асоціацій. Тут використовуються принципи кооперації та спільного фінансування. Такий центр може бути, наприклад, створено промисловими підприємствами, які відносяться до одного технологічного переділу - приборостроительному, машинобудівному, - але випускають продукцію різного споживчого призначення, тобто не є конкурентами один для одного.

4. При великих університетах, наукових центрах.

Як показує російська практика, "больовими" питаннями вітчизняної прикладної науки є управління впровадженням науково-технічних досягнень, комерціалізація нововведень, трансформація їх у інновації. Центр консалтингу призначений для вирішення цих проблем з кінцевою метою підвищення фінансово-економічної ефективності наукової діяльності.

5. Самостійна підприємницька фірма.

Центр консалтингу має, як правило, проектну організаційну структуру, виконуючи проектні консалтингові роботи на підприємствах-замовниках та комплектуючи під певний проект свій склад виконавців. При цьому проектна команда складається як з власних працівників, так і на принципах аутсорсингу, з залученням сторонніх організацій та фізичних осіб.

У разі, якщо центр консалтингу спеціалізується на певному виді предметного консультування, наприклад, по управлінню персоналом або організаційного проектування, то приймається лінійно-функціональна структура управління.

Великий центр консалтингу може бути побудований за дивизиональному типу оргструктури з використанням продуктового (предметного), споживчого, регіонального (географічного) принципів.

При організації центру консалтингу необхідно використовувати наступні принципи:

1. Постійний супровід клієнта, націленість на довгострокове співробітництво.

2. Використання і поширення самого передового досвіду, сучасних наукових досягнень.

3. Створення мережевих спільнот з залученням в мережу найбільш активних, висококваліфікованих фахівців, передових організацій.

4. Спрямованість на майбутнє, використання так званих форсайт-підходів.

5. Облік регіональних особливостей - політичних, економічних, соціально-культурних, географічних.

6. Орієнтація на співробітництво з регіональним урядом, участь у регіональних програмах, проектах, інвестиційних форумах та ін.

В кінцевому підсумку центр консалтингу, входячи в інфраструктуру бізнесу, стає його інтелектуальним центром, стимулює розвиток бізнесу, його інноваційну спрямованість. І це стосується не лише великого і середнього бізнесу, але і у великій мірі малого бізнесу.

В даний час вченими запропонована ідея створення так званого форсайт-центру. Можна визначити форсайт як методологію, в основі якої знаходяться математичні та експертні методи, що відрізняються глибиною і масштабністю дослідження, із залученням фахівців з найвищою кваліфікацією, спрямованістю на стратегічне прогнозування і виявлення ключових прогресивних напрямків розвитку, що мають важливе значення для світового співтовариства.

Таким чином, форсайт-центр - це консалтинговий центр, спрямований на стратегічний розвиток соціально-економічної системи за допомогою передових наукових досягнень.

Проектування центру консалтингу здійснюється за наступним алгоритмом:

1. Маркетинговий аналіз попиту на консалтингові послуги і рівня конкуренції. Сегментація ринку консалтингових послуг.

2. Розробка місії та стратегічного бачення центру.

3. Складання переліку та опис характеристик консалтингових послуг у відповідності з обраними сегментами. Визначення вимог до консультантів з побудовою "профілю консультанта".

4. Розробка операційного плану роботи центру та на його основі визначення:

- складу персоналу;

- потреб у матеріальних ресурсах;

- величини інвестиційних та операційних витрат.

5. Побудова організаційної структури центру та розробка необхідних організаційних документів: колективного договору, положення про підрозділи, штатного розкладу, посадових інструкцій, робочих інструкцій і регламентів.

6. Побудова ділової інфраструктури центру з визначенням партнерів, спільно виконуваних завдань, необхідного документообігу.

7. Розробка плану маркетингу по просуванню послуги, ціноутворенню, стимулюванню продажів. Визначення потенційного обсягу ринку за обраними сегментами та прогнозування обсягу продажів по роках.

8. Розрахунок фінансових показників проекту створення центру консалтингу, економічне обґрунтування його ефективності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості організації місцевого самоврядування на території інноваційного центру "Сколково"
ПІДХОДИ ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ. МЕТОДОЛОГІЯ КОНСАЛТИНГУ
Типологія фінансових центрів
Фінансовий консалтинг
Інформаційний консалтинг
Виробничий консалтинг
Маркетинговий консалтинг
Кадровий консалтинг
Антикризовий консалтинг
Організаційний консалтинг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси