Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

Щоб запобігти нещасний випадок, необхідно мати чітке уявлення про потенційну небезпеку травмування працівників, виявити ланцюжка взаємопов'язаних факторів, що породжують небезпеку, встановити кількісні зв'язки між числом повторних нещасних випадків і отриманими при цьому ушкодженнями.

Згідно теорії "трикутника нещасних випадків" Хайнріха на кожний нещасний випадок, що спричинив за собою відсутність на роботі більше трьох днів, припадає велика кількість легких нещасних випадків, а також інцидентів, не закінчилися травмою (рис. 3.3). Одного смертельного випадку передує 10-30 важких травм, близько 100-300 легенів (з втратою працездатності на один день і більше), від 1 000 до 3 000 мікротравм або 10 000-30 000 випадків реалізації небезпек, які не закінчилися травмуванням.

Рис. 3.3. "Трикутник нещасних випадків" з теорії Хайнріха

Однією з обов'язків роботодавця є розслідування та облік нещасних випадків і професійних захворювань.

Відповідно до ТК РФ і Положенням про особливості розслідування, затвердженим постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 24.10.2002 № 73, нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях розслідуванню і обліку підлягають нещасні випадки на виробництві, що сталися з працівниками та іншими особами, в тому числі підлягають обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, при виконанні ними трудових обов'язків і роботи за завданням організації або роботодавця - фізичної особи.

Розслідуванню в установленому порядку як нещасні випадки підлягають події, в результаті яких потерпілими були отримані: травми, зокрема нанесені іншими особою; тепловий удар; опік; обмороження; утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, випромінюванням; укуси та інші тілесні ушкодження, завдані тваринами і комахами; пошкодження внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель, споруд і конструкцій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, інші ушкодження здоров'я, зумовлені впливом зовнішніх факторів, що спричинили за собою необхідність переведення постраждалих на іншу роботу, тимчасову або стійку втрату ними працездатності або смерть, якщо зазначені події відбулись:

• протягом робочого часу на території роботодавця або в іншому місці виконання роботи, в тому числі під час встановлених перерв, а також протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва і одягу, виконання інших передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку дій перед початком і після закінчення роботи, або при виконанні роботи за межами встановленої для працівника тривалості робочого часу, у вихідні і неробочі святкові дні;

• при проходженні до місця роботи або з роботи на транспортному засобі, наданому роботодавцем (його представником), або на особистому транспортному засобі у разі використання особистого транспортного засобу в виробничих (службових) цілях по розпорядженню працедавця (його представника) або за угодою сторін трудового договору;

• при проходженні до місця службового відрядження і назад, під час службових поїздок на громадському або службовому транспорті, а також при слідуванні за розпорядженням роботодавця (його представника) до місця виконання роботи (доручення) і назад, у тому числі пішки;

• при проходженні на транспортному засобі в якості наступника під час міжзмінного відпочинку (водій-змінник на транспортному засобі, провідник або механік рефрижераторної секції в потягу, член бригади поштового вагона та ін);

• при роботі вахтовим методом під час міжзмінного відпочинку, а також при знаходженні на судні (повітряному, морському, річковому) у вільний від вахти і суднових робіт час;

• при здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або вчинених у його інтересах, в тому числі дій, спрямованих на запобігання катастрофи, аварії або нещасного випадку;

• при здійсненні не входять в трудові обов'язки працівника дій, але скоюваних на користь працедавця або направлених на запобігання аварії або нещасного випадку.

Розслідуванню в установленому порядку як нещасні випадки підлягають також події, якщо вони сталися з особами, залученими в установленому порядку до участі в роботах по запобіганню катастрофи, аварії чи інших надзвичайних обставин або в роботах по ліквідації їх наслідків.

В деяких ситуаціях можуть мати місце нещасні випадки, не пов'язані з виробництвом. Розслідування і того, і іншого нещасного випадку здійснюється однаково, різниця полягає в порядку оформлення і обліку.

Нещасний випадок вважається пов'язаним з виробництвом, якщо він стався в результаті:

• смерть внаслідок загального захворювання або самогубства, підтвердженої в установленому порядку медичною організацією та слідчими органами;

• смерті або пошкодження здоров'я, єдиною причиною яких стало, за висновком медичної організації, алкогольне, наркотичне чи токсичне сп'яніння (отруєння) працівника, не пов'язане з порушенням технологічного процесу, де використовуються технічні спирти, ароматичні, наркотичні та інші аналогічні речовини;

• вчинення потерпілим проступку, що містить за висновком правоохоронних органів ознаки кримінально караного діяння.

При нещасному випадку роботодавець (його представник) зобов'язаний:

• негайно організувати першу допомогу потерпілому і при необхідності доставку його в медичну організацію;

• вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної чи іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючого чинника на інших осіб;

• зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до катастрофи, аварії або виникнення інших надзвичайних обставин, а в разі неможливості її збереження - зафіксувати обстановку, що склалася (скласти схеми, провести фотографування або відеозйомки, інші заходи);

• негайно повідомити про нещасний випадок органи та організації, зазначені в ТК РФ, інших федеральних законах та інших нормативних правових актах РФ, а про важкий нещасний випадок або нещасний випадок із смертельним наслідком - також родичів потерпілого.

Розслідування нещасного випадку на виробництві є обов'язком роботодавця тієї організації, де стався нещасний випадок, незалежно від того, чи була особа працівником цієї організації.

Для розслідування нещасного випадку на виробництві, в тому числі групового, в результаті якого один або кілька постраждалих отримали легкі ушкодження здоров'я, роботодавець негайно створює комісію у складі не менше трьох осіб. До складу комісії включаються спеціаліст з охорони праці або особа, призначена відповідальним за організацію роботи з охорони праці наказом роботодавця, представники роботодавця, представники виборного органу первинної профспілкової організації або іншого представницького органу працівників, уповноважений з охорони праці. Комісію очолює роботодавець (його представник).

Склад комісії затверджується наказом роботодавця. Керівник, безпосередньо відповідальний за безпеку праці на ділянці, де стався нещасний випадок, до складу комісії не включається.

Кожен потерпілий або уповноважений ним представник має право на особисту участь у розслідуванні нещасного випадку на виробництві, який стався з ним.

Для розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якого один або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я, або нещасного випадку (у тому числі групового) зі смертельним наслідком до складу комісії додатково включаються державний інспектор праці, представники органу виконавчої влади суб'єкта РФ або органу місцевого самоврядування, представник територіального об'єднання організацій професійних спілок. При розслідуванні нещасних випадків із застрахованими до складу комісії також включаються представники виконавчих органів страховика. Роботодавець утворює комісію та затверджує її склад на чолі з державним інспектором праці.

На вимогу потерпілого (у разі смерті потерпілого його родичів) у розслідуванні нещасного випадку може брати участь його довірена особа. У разі, якщо довірена особа не бере участі в розслідуванні, роботодавець або уповноважений його представник або голова комісії зобов'язаний на вимогу довіреної особи ознайомити його з матеріалами розслідування.

У разі гострого отруєння або радіаційного впливу, який перевищив встановлені норми, до складу комісії включається також представник територіального органу служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини.

При нещасному випадку, що трапився в організації при експлуатації небезпечних виробничих об'єктів, підконтрольних територіальному органу Федеральної служби по екологічному, технологічному і атомному нагляду (далі - Ростехнагляд) до складу комісії включається також представник. Очолює комісію представник цього органу.

При груповому нещасному випадку на виробництві з числом загиблих п'ять чоловік і більше до складу комісії включаються представники Федеральної служби по праці і зайнятості (далі - Роструд) і представники загальноросійського об'єднання професійних спілок. Головою комісії є головний державний інспектор праці відповідної державної інспекції праці та зайнятості, а на об'єктах, підконтрольних територіальному органу Ростехнагляду - керівник цього органу.

Розслідування обставин і причин нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якого один або кілька постраждалих отримали легкі ушкодження здоров'я, проводиться комісією протягом трьох днів.

Розслідування нещасного випадку (у тому числі групового), в результаті якого один або кілька постраждалих отримали важкі ушкодження здоров'я, або нещасного випадку (у тому числі групового) із смертельним наслідком проводиться комісією протягом 15 днів.

Нещасний випадок на виробництві, про який не було своєчасно повідомлено роботодавцю або в результаті якого непрацездатність настала не відразу, розслідується комісією за заявою потерпілого або його довіреної особи протягом місяця з дня надходження зазначеної заяви.

При необхідності проведення додаткової перевірки обставин нещасного випадку, отримання відповідних медичних та інших висновків терміни можуть бути продовжені головою комісії, але не більше ніж на 15 днів.

У разі неможливості закінчення розслідування у встановлений термін у зв'язку з об'єктивними обставинами голова комісії зобов'язаний своєчасно інформувати потерпілого або його довірених осіб про причини затримки строків розслідування.

Першочерговим завданням членів комісії при розслідуванні нещасних випадків є негайний і ретельний огляд місця події. Зберегти до початку розслідування нещасного випадку на виробництві обстановку, якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших осіб і не веде до аварії, - обов'язок роботодавця.

Результати огляду місця події заносяться в протокол.

Після огляду місця події члени комісії повинні виявити і опитати очевидців нещасного випадку і посадових осіб, а також по можливості провести опитування потерпілого (потерпілих).

Результати опитування потерпілого, очевидців та інших осіб заносяться в протокол.

Для об'єктивної оцінки істинних причин нещасного випадку члени комісії повинні вивчити в організації локальні нормативні акти та організаційно-розпорядчі документи, в тому числі встановлюють порядок вирішення питань забезпечення безпечних умов праці і відповідальність за це посадових осіб.

Члени комісії повинні вивчити обставини і причини, що спричинили нещасний випадок.

За потреби голова комісії залучає до розслідування нещасного випадку посадових осіб органів державного нагляду і контролю в цілях отримання висновку про технічні причини події, в компетенції яких знаходиться їх розслідування.

На вимогу комісії роботодавець за рахунок власних коштів зобов'язаний забезпечити:

• виконання технічних розрахунків, лабораторних досліджень, випробувань, інших експертних робіт і залучення в цих цілях фахівців-експертів;

• фотографування місця нещасного випадку, пошкодженого об'єктів, складання планів, ескізів, схем місця події;

• надання транспорту, службового приміщення, засобів зв'язку, спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для проведення розслідування.

Члени комісії організовують зустрічі з потерпілими, їх довіреними особами та членами сімей в цілях ознайомлення їх з результатами розслідування, при необхідності вносять пропозиції з питань надання їм допомоги соціального характеру, що роз'яснюють порядок відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю потерпілого, і надають правову допомогу щодо вирішення зазначених питань.

Комісією приймаються до розгляду тільки оригінали підготовлених документів, після чого з них знімаються завірені копії (робляться виписки).

На підставі зібраних даних і матеріалів комісія встановлює обставини та причини нещасного випадку. Визначає, чи був потерпілий у момент нещасного випадку пов'язаний з виробничою діяльністю роботодавця і пояснювалося його перебування на місці події виконанням ним трудових обов'язків. Кваліфікує нещасний випадок як нещасний випадок на виробництві або як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом. Визначає осіб, які допустили порушення вимог безпеки та охорони праці, законодавчих та інших нормативних правових актів, і заходи щодо усунення причин щодо попередження нещасних випадків на виробництві.

Якщо при розслідуванні нещасного випадку на виробництві, що стався із застрахованим, комісією встановлено, що груба необережність застрахованої сприяла виникненню або збільшенню шкоди, заподіяної його здоров'ю, то з урахуванням висновку профспілкового комітету або іншого уповноваженого застрахованим представницького органу комісія визначає ступінь провини застрахованого у відсотках.

По кожному нещасному випадку, кваліфікованого за наслідками розслідування як нещасний випадок на виробництві і спричинило за собою необхідність переведення потерпілого відповідно до медичного висновку на іншу роботу, втрату ним працездатності на термін не менше одного дня або смерть потерпілого, оформляється акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-1 у двох примірниках російською мовою або російською мовою і державною мовою республіки, що входить до складу Російської Федерації.

При груповому нещасному випадку на виробництві акт за формою Н-1 складається на кожного потерпілого окремо. Додатково до акта за формою Η-1 складається акт про розслідування групового нещасного випадку (важкого нещасного випадку, нещасного випадку зі смертельним наслідком).

При нещасному випадку на виробництві із застрахованою складається додатковий примірник акта за формою Н-1.

При нещасному випадку на виробництві, що трапився з особою, направленим для виконання робіт до іншого роботодавця і брали участь у його виробничої діяльності, роботодавець, у якого стався нещасний випадок, направляє копію акта про нещасний випадок на виробництві та копії матеріалів розслідування за місцем основної роботи (навчання, служби) потерпілого.

В акті про нещасний випадок на виробництві повинні бути докладно викладені обставини і причини нещасного випадку на виробництві, а також вказані особи, які допустили порушення вимог охорони праці. У разі встановлення факту грубої необережності застрахованого, сприяла виникненню шкоди або збільшенню шкоди, заподіяної його здоров'ю, в акті вказується ступінь провини застрахованого у відсотках, встановлена за результатами розслідування нещасного випадку на виробництві.

Акт про нещасний випадок на виробництві підписується членами комісії, затверджується роботодавцем (його представником) і засвідчується печаткою.

Роботодавець у триденний термін після завершення розслідування нещасного випадку на виробництві зобов'язаний видати один примірник затвердженого ним акта про нещасний випадок на виробництві потерпілому (його законному представнику або іншій довіреній особі), а у разі нещасного випадку зі смертельним наслідком - особам, що складався на утриманні загиблого або особам, що складався з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх законному представнику або іншій довіреній особі), на їх вимогу. Другий примірник акта разом з матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років роботодавцем (його представником), що здійснює за рішенням комісії облік цього нещасного випадку на виробництві. При страхових випадках третій примірник акта про нещасний випадок на виробництві та копії матеріалів розслідування роботодавець (його представник) надсилає виконавчий орган страховика (за місцем реєстрації роботодавця як страхувальника).

За результатами розслідування нещасного випадку, кваліфікованого як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, в тому числі групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком, комісія складає акт про розслідування відповідного нещасного випадку в довільній формі у двох примірниках, що володіють однаковою юридичною силою, які підписуються всіма особами, які проводили розслідування.

Акт довільної форми разом з матеріалами розслідування зберігається протягом 45 років.

Результати розслідування нещасного випадку на виробництві розглядаються роботодавцем (його представником) за участю виборного органу первинної профспілкової організації для вжиття заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків на виробництві.

По закінченні тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець зобов'язаний направити відповідну територіальну службу по праці інформацію про наслідки нещасного випадку на виробництві та заходах, виконаних з метою попередження нещасних випадків.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Нещасні випадки на виробництві та "калік справи"
Забезпечення грошовими виплатами осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Проведення медичних експертиз особам, постраждалим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Соціальне забезпечення осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, та членів їх сімей
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК СИСТЕМА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Страхування від нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси