Меню
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банкострахування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Список літератури

1. Помогаева Е. А. Банк як елемент системи фінансового посередництва: Монографія - Оренбург: ТОВ "Агентство "ПРЕСА", 2008. - 122 с. - ISBN 978-5-902122-68-5.

2. Базелюк, В. А. Побудова фінансових супермаркетів / В. А. Базелюк // Організація продажів банківських продуктів. - 2007. - № 2.

3. Буганова, К. В банкомаркет / К. Буганова// Банківська огляд. - 2011. - № 4. - С. 62-63.

4. Гришин, П. А., Циганов, А. А. Аналіз факторів ефективності банкостраховой групи / П. А. Гришин, А. А. Циганов. // Фінанси. - 2007. - № 9.

5. Романова, А. А. Кадрова політика як фактор успішної реалізації стратегічних цілей проекту "Фінансовий супермаркет"/ А. А. Романова // Управління в страховій компанії. - 2007. - № 1.

6. Эртштейн, О. Стратегії зростання і рішень в управлінні розвитком фінансових супермаркетів / О. Эртштейн // Управління в кредитній організації. - 2008. - №4.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть фактори, що визначають ефективність діяльності банкостраховой групи.

2. У чому полягають обмеження діяльності банкостраховой групи, обумовлені специфікою діяльності банку і страхової компанії?

3. Дайте визначення структури управління банкостраховой групою.

4. Яким вимогам повинна відповідати структура управління банкостраховой групою?

5. Які принципи лежать в основі формування структури управління банкостраховой групою?

6. Розкрийте завдання кадрової політики банкостраховой групи.

7. Які завдання кадрового планування в банкостраховой групі?

8. Перелічіть і охарактеризуйте основні етапи організації процесу професійної підготовки фахівців по роботі з клієнтами в рамках банкостраховой групи.

9. Які вимоги пред'являються до персоналу банкостраховой групи?

10. Чим викликана необхідність впровадження інформаційних технологій у діяльність банкостраховых груп? Які критерії вибору інформаційних технологій для цілей діяльності банкостраховых груп?

Тести

1. Чим нижче кореляція між грошовими потоками від всіляких напрямів діяльності, тим більше ефект

а) масштабу;

б) синергії;

в) диверсифікації;

г) доходу.

2. Відмінності у віддачі на власний капітал як обмеження створення банкостраховых груп передбачає, що:

а) у страхових організаціях віддача на власний капітал розтягнута на довший період, ніж у банківському бізнесі;

б) у банках віддача на власний капітал розтягнута на довший період, ніж у страхуванні;

в) рівень операційних витрат у банківському бізнесі вище, ніж у страховому;

г) рівень операційних витрат у страховому бізнесі вище, ніж у банківському.

3. У числі обмежень при створенні банкостраховой групи справедливо назвати:

а) необхідність великих капіталовкладень в інфраструктуру;

б) необхідність акредитації страхових компаній;

в) високі витрати на розвиток каналів продажів і утримання обслуговуючого персоналу;

г) а і в.

4. Відмінності в культурі ведення банківського і страхового бізнесу визначаються тим,

а) страхові продукти купуються, а банківські продукти продаються;

б) банківські продукти купуються, а страхові продукти продаються;

в) впровадження банківських продуктів вимагає більшого обсягу маркетингових досліджень;

г) б і в.

5. Який з факторів ефективності банкостраховых груп дозволяє економити ресурси під час оптимізації масштабу бізнесу:

а) ефект масштабу;

б) ефект диверсифікації бізнес-потоків;

в) ефект доходу;

г) ефект зниження витрат

6. Якому з перерахованих вимог повинна відповідати структура управління банкостраховой групою?

а) економічність;

б) централізація;

в) оптимальність;

г) а і в.

7. До числа принципів управління банкостраховой групою відносяться:

а) відповідність потоку інформації структурі управління;

б) поділ структури і функцій управління за видами бізнесу;

в) виділення цілей бізнесу по кожному напрямку діяльності;

г) а і б.

8. Оптимізація рівня укомплектованості персоналу та набору необхідних навичок як завдання кадрової політики вирішується за допомогою:

а) структурування робочих місць;

б) навчання персоналу;

в) розвитку лідерських функцій;

г) забезпечення мінливого попиту на людські ресурси.

9. Завдання управління роботою співробітників банкостраховой групи для досягнення групою поставлених цілей вирішується за допомогою:

а) відстеження результативності та вимірювання результатів роботи;

б) аналізу набору необхідних навичок для успішного досягнення зростання продажів банкостраховых продуктів;

в) чіткого визначення посадових обов'язків і відповідальності кожного працівника;

г) побудови та вдосконалення організаційної структури банкостраховой групи.

10. Критерієм можливості впровадження інформаційних технологій повинна виступати:

а) вартість їх впровадження;

б) простота використання для персоналу;

в) ступінь їх розробленості;

г) а і в.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Список літератури
Список літератури
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Питання для самоконтролю
Питання для самоконтролю
Питання для самоконтролю
Тести
Тести
Тести
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси