Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення податкової бази по об'єктах обслуговуючих виробництв і господарств (ОПХ)

Багато хто з великих комерційних організацій мають на своєму балансі об'єкти житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери, або, як їх ще називають, об'єкти невиробничої сфери. Однак така назва у більшості випадків носить досить умовний характер. Адже утримання цих об'єктів припускає наявність обслуговуючих виробництв і господарств, діяльність яких не пов'язана з виробництвом продукції, виконанням робіт (наданням послуг), що з'явилися метою створення організації. І хоч діяльність цих об'єктів не відноситься до основної діяльності організації, вона є виробничою і служить для отримання прибутку в результаті виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Утримання таких об'єктів на балансі не завжди вигідно, оскільки з економічної точки зору вони не є ефективними, так як витрати на їх утримання значні, а доходи, як правило, невеликі. Але наявність об'єктів невиробничої сфери на балансі організації значно підвищує її соціальну значущість, оскільки створить додаткові блага для її працівників.

До об'єктів обслуговуючих виробництв і господарств відносяться:

o підсобні господарства;

o об'єкти житлово-комунального господарства;

o об'єкти соціально-культурної сфери;

o навчально-курсові комбінати;

o інші аналогічні господарства, виробництва і служби.

Структурний підрозділ може бути визнано об'єктом обслуговуючих виробництв і господарств в разі його територіальної відокремленості від головної організації, так і у випадку, якщо воно знаходиться за тією ж адресою, що і головна організація.

Перераховані об'єкти визнаються об'єктами обслуговуючих виробництв при дотриманні наступних умов:

o підрозділ включено в перелік об'єктів обслуговуючих виробництв і господарств;

o діяльність об'єкта обслуговуючих виробництв і господарств є для організації допоміжної;

o реалізація товарів (робіт, послуг) проводиться не тільки своїм працівникам, але й стороннім особам.

Якщо об'єкт ОПХ обслуговує тільки працівників організації, витрати, пов'язані з його змістом, підлягають включенню до складу інших витрат, на підставі пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ.

Стаття 275.1 НК РФ встановлює спеціальний порядок обліку збитків для цілей оподаткування обслуговуючих виробництв і господарств, а не порядок обліку витрат.

Збитки від діяльності ОПХ враховуються при визначенні податкової бази по податку на прибуток з дотриманням обмежувальних умов, встановлених ч. 5 ст. 275.1 НК РФ:

o вартість реалізованих товарів (робіт, послуг) повинна відповідати вартості аналогічних послуг, що надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють аналогічну діяльність, пов'язану з використанням об'єктів ОПХ;

o витрати на утримання об'єктів ОПХ не повинні перевищувати звичайні витрати на обслуговування аналогічних об'єктів, що здійснюються спеціалізованими організаціями, для яких така діяльність є основною;

o умови надання послуг, виконання робіт не повинні суттєво відрізнятися від умов надання послуг, виконання робіт спеціалізованими організаціями, для яких ця діяльність є основною.

Відомості, необхідні для підтвердження дотримання усіх умов, зазначених у ст. 275.1 НК РФ. платник податків повинен зібрати самостійно.

Таким чином, збитки від діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів ОПХ зменшують оподатковуваний прибуток у розмірі фактичних витрат за наявності умов, що свідчать про те, що вартість послуг, умови їх надання та витрати на утримання об'єктів ОПХ є звичайними (типовими). Критерієм цього є діяльність спеціалізованих організацій з обслуговування аналогічних об'єктів. Під спеціалізованими організаціями, слід розуміти організації, для яких діяльність з використання об'єктів ОПХ є основною. Іншими словами, це організації, створені для здійснення такої діяльності.

При невиконанні хоча б однієї з трьох умов збиток, отриманий при здійсненні діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів ОПХ, не можна врахувати у зменшення податкової бази по податку на прибуток від основної діяльності організації. Сума збитку може бути перенесена на строк, що не перевищує 10 років і на його погашення може спрямовуватися лише прибуток, отриманий об'єктами ОПХ протягом цього строку.

У свою чергу, прибуток, отриманий за результатами діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів ОПХ, приймається в розрахунок загальної податкової бази по організації.

З 01.01.2011 організації, чисельність працівників яких становить не менше 25% працюючого населення відповідного населеного пункту і до складу яких входять структурні підрозділи з експлуатації об'єктів житлового фонду, а також об'єктів соціально-культурної сфери має право прийняти для цілей оподаткування прибутку, фактично здійснені витрати на утримання цих об'єктів. Розрахунок граничного розміру чисельності працюючого населення відповідного населеного пункту проводиться виходячи з відношення загальної кількості працівників організації (з урахуванням працівників усіх філій і інших відокремлених підрозділів) до чисельності працюючого населення того населеного пункту, в якому розташований об'єкт ОПХ.

Приклад

Основним видом діяльності ВАТ "Світ" є виробництво і реалізація електроприладів. За податковий період доходи товариства по даному виду діяльності склали 12 000 000 руб. без ПДВ, витрати - 8 400 000 руб. (прямі - 8 000 000 руб., непрямі - 400 000 руб.). Отримано прибуток в розмірі 3 600 000 руб.(12 000 000 - 8 400 000).

На балансі ВАТ "Світ" є база відпочинку, що реалізує послуги як своїм працівникам, так і стороннім особам. За податковий період доходи від надання послуг бази відпочинку склали 4 200 000 руб. без ПДВ, витрати на утримання бази відпочинку - 4 800 000 руб. Таким чином, на базі відпочинку отримано збиток в розмірі 600 000 руб.(4 800 000 - 4 200 000).

На території муніципального освіти за місцем знаходження товариства працюють спеціалізовані організації з надання послуг у сфері відпочинку з використанням об'єктів бази відпочинку. Припустимо:

1) умови надання послуг бази відпочинку ВАТ "Світ", відповідають умовам, витрат і вартості послуг, що надаються спеціалізованими організаціями (аналогічними базами відпочинку). Таким чином, ВАТ "Світ" на погашення збитку, отриманого від діяльності бази відпочинку, може направити прибуток від основної діяльності. Податкова база з податку на прибуток за податковий період складе 3 000 000 руб. (3 600 000 - 600 000);

2) при невідповідності умови визнання збитку, отриманого при здійсненні діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів ОПХ, зазначені у ст. 275.1 НК РФ, отриманий збиток, не зменшує оподатковуваний прибуток організації за минулий податковий період, а переноситься па наступні 10 років і на його погашення ВАТ "Світ" має право направити тільки прибуток від діяльності бази відпочинку. Податкова база з податку на прибуток організації за податковий період у цьому випадку дорівнює 3 600 000 руб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Податкова база. Порядок визначення
Податкова база. Порядок визначення
Момент визначення податкової бази
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОЦЕС: ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Особливості визначення податкової бази при відступленні права вимоги
Порядок визначення податкової бази
Особливості визначення податкової бази по доходах, отриманих від пайової участі в інших організаціях (дивіденди)
Визначення оподаткованого прибутку
Визначення ціни і обсягу виробництва
ЧИСТА МОНОПОЛІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ І ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси