Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління якістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інтегровані системи менеджменту якості в корпоративних структурах

В сучасних умовах важливим напрямком формування систем менеджменту якості є їх інтеграція в рамках корпоративних структур. Корпорація (від лат. - об'єднання) - це сукупність фізичних і юридичних осіб або капіталів, що об'єдналися для досягнення загальних цілей, здійснення спільної діяльності. Корпорація - це об'єднання "материнської" компанії та мережі дочірніх відділень, філій, агентств та інших господарських утворень, що мають різний юридичний статус та різний ступінь оперативно-господарської самостійності. Корпорація може бути або не бути юридичною особою, але, по суті, - це єдина організація, що характеризується максимальною централізацією, авторитарністю керівництва, корпоративною культурою і традиціями.

В сучасних умовах корпорації є однією з основних організаційно-правових форм підприємств, що створюють основу економіки будь-якої країни. Корпоративні форми господарювання дають можливість скорочення ризиків в нестабільної економічної системи, збільшення прибутку і підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, орієнтуючись на переваги спеціалізації і кооперації виробництва і в той же час прагнучи найкращим чином задовольнити різноманітні потреби населення. Корпорація дозволяє більш повно використовувати синергетичні ефекти виробництва і управління, економію на масштабах виробництва й інші переваги. Крім цього, корпорації дозволяють акумулювати ресурси і маневрувати ними в більших масштабах, ніж можна очікувати в сумі від окремих фірм. Сучасні корпорації активно беруть участь у різних інвестиційних та інноваційних процесах.

Слід зазначити, що саме укрупнення виробництва, розвиток економічних і соціальних інститутів послужило на різних історичних етапах двигуном у розвитку менеджменту якості.

Формування великих корпоративних структур має свої переваги, а саме:

o зниження ймовірності банкрутства і підвищення стійкості підприємств, фінансово-кредитних та Інших установ до впливів економічного і політичного характеру за рахунок об'єднання капіталу;

o можливість створення потужної матеріально-фінансової та наукової бази, достатню не тільки для виживання підприємств, організацій і фінансових інститутів в умовах кризи, але і для подальшого їх розвитку та вдосконалення;

o розширення можливості виробництва високоякісної та конкурентоспроможної на світовому ринку продукції та її реалізації кооперації між підприємствами, розвиток соціальної сфери;

o перерозподіл управлінських функцій держави за рахунок передачі низки повноважень керівних органів корпорацій;

o стабілізація процесів оподаткування і ціноутворення, зниження інфляції;

o можливість протидії некерованому проникненню великих зарубіжних монополій в економіку країни шляхом створення високоефективної імпортозамінної продукції;

o концентрація на міжгалузевій основі дієвої конкуренції між кількома корпораціями за державні замовлення.

Перераховані переваги характерні і для російських корпоративних структур. Між тим на практиці російські корпорації стикаються з низкою проблем галузі управління, які можуть бути вирішені з допомогою інтегрованих систем менеджменту. Серед таких проблем: відсутність нормативно встановлених повноважень центральної (керуючої) компанії в сфері управління діяльністю учасників груп; відсутність механізмів, навичок і досвіду перспективного (стратегічного) планування діяльності великих структур, у тому числі в області маркетингу, управління якістю, екологічного менеджменту тощо, а також врахування інтересів федеральної і регіональної політики.

В сучасних умовах у Росії перед керівництвом корпорацій постає цілий ряд завдань, які виникають в процесі інтеграції. Назвемо їх.

1. Отримання, аналіз і використання необхідної для управління інформації. З-за великої кількості проектів, а також складною та заплутаною структури виникає надлишок інформації - вона надходить зі всіх напрямів і рівнів в різних вимірювальних системах, зіставити які часто неможливо.

2. Дублювання деяких управлінських функцій. В силу багатопрофільності корпоративних структур спостерігається дублювання ряду управлінських функцій в кожному напрямку бізнесу, що збільшує витрати на управлінський персонал, проте не завжди дозволяє реалізовувати ці функції.

3. Труднощі оцінки ефективності роботи окремих напрямків бізнесу. При загальному добробуті фірми в цілому зрозуміло, в якому стані знаходиться той чи інший напрямок, тобто воно може бути і дуже збитковим, і дуже прибутковим. Ця обставина, по-перше, не дає можливості вчасно припинити збитковий вид діяльності; по-друге, є джерелом конфліктів між різними підрозділами.

4. Відцентрові тенденції всередині компанії. Часто окремі проекти, отримавши всередині компанії статус самостійного бізнесу, намагаються дотримуватися тільки свої інтереси. Іноді це призводить до погіршення результату діяльності корпорації в цілому.

Вирішення вищеназваних проблем представляється можливим при створенні компанії інтегрованої системи менеджменту якості, що базується на ІСО 9001:2008.

В залежності від типу корпоративної стратегії і типу організаційної структури корпорації можуть бути використані різні варіанти інтегрованих систем менеджменту якості. При формуванні інтегрованої системи менеджменту якості керівництво центрального офісу компанії повинне відповісти на ряд питань. Яким має бути розподіл сфер відповідальності між корпоративним та бізнес-рівнем управління? Яким чином буде координуватися робота дочірніх підприємств (дивізіонів)? Яким чином здійснюватиметься контроль роботи дочірніх підприємств?

Очевидно, що чим сильніше технологічна і комерційна взаємозв'язок між дочірніми підприємствами, тим більш комплексними будуть способи координації та контролю їх діяльності при створенні системи менеджменту якості, а також складніше розподіл сфер відповідальності між корпоративним офісом і керівництвом дочірніх підприємств.

В табл. 6.2 наведено три сценарії створення інтегрованих систем менеджменту якості для різних моделей корпоративних структур.

Схема організації управління процесами в холдингу:

Рис. 6.16. Схема організації управління процесами в холдингу:

1, 2, 3,......, N - керівники дочірніх підприємств;

1, 2, 3,.... М - головні процеси холдингу; - окремий процес дочірнього підприємства

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інтегровані системи менеджменту
Органи системи корпоративного менеджменту
етап. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
Корпоративні (інтегровані) інформаційні системи
етап. Проектування системи менеджменту якості.
Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Корпоративний менеджмент
Регулярний менеджмент як передумова впровадження корпоративних інформаційних систем
Система менеджменту якості соціальних послуг
Розширення сфери інтегрованого планування ресурсів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси