Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правознавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Митні платежі

"Митний" товар - це товар, що не тільки підконтрольний в силу його переміщення через митний кордон, ще й оподатковуваний. Сукупність податків, а також інших платежів, безпосередньо не пов'язаних з переміщенням товарів і транспортних коштів через митний кордон РФ, однак обов'язок справляння яких покладено па митні органи, являє собою митні платежі.

Загальний перелік видів митних платежів дається в ст. 318 ТК РФ. Митні платежі стягуються, якщо вони встановлені відповідно до законодавства Російської Федерації.

Стаття 318 ТК РФ визначає митні платежі та їх види.

До митних платежів відносяться:

o ввізне мито;

o вивізне мито;

o податок на додану вартість, що справляється при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації:

o акциз, що стягується при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації;

o митні збори.

Спеціальні, антидемпінгові і компенсаційні мита, що встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про спеціальні захисні, антидемпінгових і компенсаційні заходи при імпорті товарів, справляються за правилами, передбаченими Митним кодексом для справляння ввізного мита (в ред. Федерального закону від 18 лютого 20(16 р. № 26-ФЗ).

Попередня спеціальна мито, попереднє антидемпінгове мито та попереднє компенсаційне мито, що встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про спеціальні захисні, антидемпінгових і компенсаційні заходи при імпорті товарів, справляються за правилами, передбаченими ст. 331 Кодексу (введений Федеральним законом від 18 лютого 2006 року № 26-ФЗ).

У випадках, передбачених федеральним законом, рейдирующим правовідносини щодо встановлення і застосування митного режиму вільної митної зони, митні органи стягують податок на додану вартість і акцизи, що підлягають сплаті у зв'язку з вивезенням товарів за межі особливої економічної зони (введений Федеральним законом від 30 жовтня 2007 року № 240-ФЗ).

При переміщенні товарів через митний кордон (ст. 319) обов'язок по сплаті митних зборів податків виникає:

1) при ввезенні товарів - з моменту перетину митного кордону;

2) при вивезенні товарів - з моменту подання митної декларації або здійснення дій, безпосередньо спрямованих па вивезення товарів з митної території Російської Федерації.

Відповідно до законодавством Російської Федерації пні цим Кодексом товари не обкладаються митом, податками, якщо:

1) щодо товарів надано умовне повне звільнення від сплати митних зборів, податків - у період дії такого звільнення і при дотриманні умов, у зв'язку з якими було надано таке звільнення;

2) загальна митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації протягом одного тижня на адресу одного одержувача, не перевищує 5000 руб.;

3) випуску товарів для вільного обігу та при відсутності порушень особами вимог і умов, встановлених цим Кодексом, іноземні товари виявилися знищеними або безповоротно втраченими внаслідок аварії або дії непереборної сили або в результаті природного зносу паї убутку при нормальних умовах транспортування, зберігання або використання (експлуатації);

4) товари звертаються у федеральну власність відповідно до справжнім Кодексом й іншими федеральними законами.

Щодо товарів, випущених для вільного обігу на митній території Російської Федерації або вивезених з цієї території, обов'язок по сплаті митних зборів, податків припиняється у випадках, передбачених Податковим кодексом РФ.

Особою, відповідальною за сплату митних зборів, податків, є декларант (ст. 320). Якщо декларування проводиться митним брокером (представником), він є відповідальним за сплату митних зборів, податків відповідно до п. 2 ст. 144 ТК РФ. При недотриманні положень I До про користування та розпорядження товарами або щодо виконання інших вимог і умов, встановлених ТК для застосування митних процедур і митних режимів, зміст яких передбачає повне або часткове звільнення від сплати митних зборів, податків особами, відповідальними за сплату митних зборів, податків у випадках, прямо передбачених ТК РФ, є власник складу тимчасового зберігання, власник митного складу, перевізник, особи, на які покладено обов'язок по дотриманню митного режиму.

При несплаті мит, податків, у тому числі при неправильному їх обчислення і (або) несвоєчасній сплаті, відповідальність перед митними органами несе особа, відповідальна за сплату митних зборів, податків.

При незаконному переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон відповідальність за сплату митних зборів, податків несуть особи, які незаконно переміщують товари і транспортні засоби, особи, які беруть участь у незаконному переміщенні, якщо вони знали або повинні були знати про незаконність такого переміщення, а при ввезенні - також особи, які придбали у власність або у володіння незаконно ввезені товари і транспортні засоби, якщо в момент придбання вони знали або повинні були знати про незаконність ввезення, що належним чином підтверджено в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Зазначені особи несуть таку ж відповідальність за сплату митних зборів, податків, як якщо б вони були декларантами незаконно вивозяться або незаконно ввезених товарів.

Стаття 321 ТК РФ вводить обмеження по загальній сумі митних зборів, податків. Загальна сума ввізних митних зборів, податків відносно товарів, що ввозяться на митну територію Російської Федерації, не може перевищувати суму митних зборів, податків, що підлягають сплаті, якби товари були випущені для вільного обігу при їх ввезенні на митну територію Російської Федерації, без урахування пені та відсотків, за винятком випадків, коли сума митних зборів, податків збільшується внаслідок зміни ставок митних мит, податків, коли до товарів застосовуються ставки митних зборів, податків, що діють па день прийняття митної декларації митним органом при заяві зміненого митного режиму. У зазначених випадках суми сплачених митних зборів, податків при попередньому митному режимі підлягають заліку при сплаті сум митних зборів, податків відповідно до умов знову обраного митного режиму.

Об'єктом обкладення митом, податками є товари, що переміщуються через митний кордон. Податковою базою для цілей обчислення митних зборів, податків є митна вартість товарів і (або) їх кількість (ст. 322).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Митні платежі та методи визначення митної вартості
Умови платежу
МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Авансові платежі акцизу
Основи митного права
Митна справа. Митні органи Російської Федерації
Порядок визначення та заявлення митної вартості товарів
Митна справа в Росії
ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА МИТНОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси