Меню
Головна
 
Головна arrow Філософія arrow Історія, філософія і методологія техніки та інформатики
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Всяка наука на певному етапі свого розвитку змушена обзаводитися філософської супутницею - метанаукой. Справа в тому, що усвідомлюється неминучість ретельного вивчення статусу самої науки, її численних проблемних аспектів, тобто в метанауке предметом вивчення стає сама наука. Ситуація ускладнюється тим, що, розмірковуючи про філософію науки, не завжди враховують статус галузі науки, а кожна така галузь складається з багатьох наук. Технічні науки найбільш численні, вони надзвичайно різноманітні, і в цьому достатку знання вкрай важко, але необхідно орієнтуватися. Як же домогтися бажаного? Слід було б одну за іншою розглянути з метанаучных позицій базові технічні науки (їх понад сто), а потім узагальнити отримані знання. Але сучасному науковому співтовариству ця грандіозна завдання, мабуть, поки не по плечу. Більш того, на сьогоднішній день немає навіть однієї технічної науки, яка виконувала б роль локомотива в області філософії техніки. У фізиці метанаучным зразком є філософія квантової механіки, біології - філософія генетики, в економіці - філософія неокласичної економіки. В технічних науках такого лідера немає, і це призводить до засилля в філософії техніки загальних міркувань номінального характеру, тобто не підтверджених концептуальним змістом базових технічних наук. Автори абсолютної більшості книг з філософії техніки не беруть на себе зобов'язання обґрунтування висунутих ними положень. Таким чином, метанауковий підхід до побудови філософії технічних наук, по суті, ігнорується, що характерно для всіх країн світу.

Безперечними лідерами в галузі філософії техніки (правильніше було б говорити про філософії технічних наук) є американці. Вони організовують співтовариства з філософії техніки, що видають журнали, пишуть численні статті.

По суті, у США філософія техніки отримала більший розвиток, ніж у будь якій іншій країні світу, включаючи ФРН, Італію, Францію і деякі інші європейські держави. На жаль, в Росії філософія техніки перебуває в забутті. Звичайно, у нас є автори, які спеціалізуються в області філософії техніки, але немає того, що спостерігається в США і частково в ФРН, а саме: згуртованого колективу видатних дослідників, здатного сформувати відповідну громадську рух. Між тим потреба в філософії техніки постійно зростає. Технічні науки гостро потребують метанаучном осмисленні, відсутність якого негативно позначається і в наукових дослідженнях, і в освітніх технологіях, і в здійсненні відповідних соціальних практик.

Автор цього підручника звернувся до філософії техніки не випадково. Щорічно працюючи з магістрантами та аспірантами, зокрема з математиками, фізиками, хіміками, біологами, економістами, психологами і техніками, викладача курсів з історії, філософії та методології окремих наук я відчував найбільші труднощі в роботі саме з магістрантами та аспірантами технічного профілю. Існуючі курси не влаштовували мене з багатьох підстав: і в силу відсутності в них справжньої метанауки і чіткого використання потенціалу основних філософських напрямів сучасності (від аналітичної філософії до постструктуралізму), і внаслідок засилля методу абстракцій і слабкого освітлення интернаучных відносин. В результаті довелося сісти за комп'ютер і написати власний підручник.

По-перше, в ньому робиться наголос на методі концептуальних переходів, який, як видається, був мною ефективно використаний при розробці цілого ряду метанаучных дисциплин1. Це дозволило ефективно вписати філософію техніки в контекст сучасної спеціальної філософії науки. По-друге, автор прагнув бути по можливості послідовним у метанаучном відношенні. З цією метою в загальній філософії техніки наводяться численні екскурси в область базових технічних наук. По-третє, відкидаючи всякий філософський ізоляціонізм, використовується потенціал всіх актуальних сучасних філософських напрямів, які детально розглянуті в іншій книзі. По-четверте, автор прагнув послідовно розглянути етику техніки, знову певною мірою керуючись раніше проведеними исследованиями2. По-п'яте, у відповідності з метанаучным підходом слід розглянути філософію хоча б однієї базової технічної науки. Такою була обрана філософія інформатики. Конструюючи цей курс, я протиставив методом абстракцій концепцію еквівалентних відносин. По-шосте, робиться спроба врахувати досягнення зарубіжних авторів, але, зрозуміло, всі вони не приймаються на віру, а піддаються ретельному критичному аналізу. В-сьомих, розглядається широкий спектр трансдисциплінарних зв'язків, тому книга насичена численними екскурсами в самі різні науки.

Нарешті, автор прагнув повною мірою врахувати свій багаторічний досвід роботи з магістрантами та аспірантами, тому книга в першу чергу присвячена саме їм, молодим інтелектуалам. Вона може бути використана в аспірантських та магістерських курсах, таких як "Історія і філософія технічних наук", "Історія і філософія інформатики", "Методологія наукового пізнання". Автор вважає, що книга задовольняє всім умовам не тільки навчальної, а й наукової монографії, тому є підстави вважати, що вона приверне увагу як викладачів, науковців, так і всіх, хто розуміє актуальність філософії техніки, в тому числі філософії інформатики.

У відповідності з державним освітнім стандартом у галузі вищої освіти необхідно визначити ті професійні компетенції, якими в результаті вивчення курсу повинен оволодіти бакалавр, магістрант, аспірант, кандидат або навіть доктор наук. Вони вказані на початку відповідних глав. Тут зазначу лише головні, універсальні компетенції. В результаті вивчення курсу "Історія, філософія і методологія техніки та інформатики" студент повинен: знати

- концептуальне пристрій будь-якої технічної теорії, у тому числі інформатики;

- основні філософські інтерпретації техніки і інформатики;

- історію розвитку техніки і інформатики; вміти

- керувати переходами від одних концептів (понять) до інших;

- вибудовувати проблемні та інтерпретаційні ряди теорій;

- реалізовувати интернаучные переходи; володіти

- науковими методами, що дозволяють реалізовувати процес пізнання;

- способами осягнення того плюралізму, який характерний для всього комплексу технічних наук;

- методами етичного освоєння актуальних проблемних аспектів сучасної техніки та інформатики.

Зрозуміло, автор буде вдячний читачам за критичні зауваження з приводу підручника, які вони можуть направляти у видавництво.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси