Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Етапи розвитку сучасних грошей

Окресливши дворівневу сутність грошей, розглянемо найбільш важливі етапи розвитку (еволюції) сучасних грошей.

Предтечею еволюції сучасних грошей є історичний процес їх утворення в якості певних вагових одиниць дорогоцінних металів - золота і срібла, механізм якого коротко вже було розглянуто раніше.

Перший етап охоплює обіг повноцінних золотих і срібних монет. На цьому етапі довіру суспільства до грошей забезпечується їх власною цінністю. Держава чеканить із золота і срібла монети, тим самим укладаючи обіг повноцінних грошей, зокрема дозволяючи уникати всякий раз зважування та апробування дорогоцінних металів.

Другий етап еволюції грошей, що виділяється на основі кардинальних змін в їх сутності, характері емісії та механізмом обігу, не має чітко вираженої історичної дати, оскільки елементи другого етапу стали зароджуватися вже на першому етапі. Зокрема, практика звернення частково стершихся монет поряд з повнокольоровими, карбування монет того ж самого номіналу з меншою кількістю дорогоцінного металу підштовхували до випуску паперових грошей, обмін яких на золото і срібло гарантувала держава. Саме з масового поширення паперових грошей з їх гарантованим обміном на золото (в ряді країн з біметалічної системою грошей - і на срібло) починається другий етап еволюції грошей. Тут слід додати, що на цьому етапі маса паперових грошей, що представляють золото, покривається не лише їм, але і товарною масою. Таке подвійне покриття паперових грошей дозволяє емітувати їх у більшій кількості, ніж кількість золота, яким володіє емітент і яку представляють паперові гроші. І це без того, щоб викликати їх знецінення. Таким чином, подвійне грошове звернення - золоте і паперове - характеризується подв

вим покриттям обертаються грошей - золотих і товарним. За винятком екстремальних обставин, таке грошове звернення не обтяжене інфляцією. Більш того, в результаті зростання продуктивності суспільної праці воно носить дефляційний характер, що проявляється в зниженні рівня цін по мірі економічного розвитку. Обіг паперових грошей пов'язане з розвитком системи безготівкових (банківських) розрахунків, які охоплюють все зростаюче число угод, насамперед між юридичними особами.

В принципі склалася на другому етапі грошова система паралельного забезпечення грошей золотом і товарами могла б практично необмежено довго забезпечувати не тільки як завгодно великий ріст товарообігу (при одночасному зростанні з ним товарного покриття грошей), але і можливість накопичення грошей. Звичайно, якщо б всі бажаючі накопичувати гроші вважали за краще тримати їх у золоті, то при переході процесу тезаврації за певний межа грошовий обіг вибухнуло б припиненням обміну паперових грошей на золото, з подальшою галопуючою інфляцією. Однак запобігти масову тезаврацию золотих грошей дозволяє нарахування відсотків на депозити, що здійснюється виключно на вклади в паперових грошах. У подальшій еволюції паперові гроші могли б бути трансформовані в електронні. Тоді ми мали б систему емісії та обігу електронних грошей, покриваються товарами і послугами, а також гарантованих при цьому золотом, причому за фіксованим курсом, визначеним на грошових знаках. Однак така система виявляється нестійкою в умовах масштабних та тривалих надзвичайних обставин. Перша світова війна стала нищівним ударом по системі паперових грошей, забезпечених золотом. В результаті війни обмін паперових грошових знаків на золото був припинений у всьому світі, причому спочатку заявлялося про те, що це тимчасова міра. Однак паперові гроші не розмінюються на золото досі.

Третій етап еволюції грошей почався з припинення обміну грошових знаків на золото. З цього моменту обертаються всередині країни гроші стали забезпечуватися тільки протистоять їм товарами і послугами. Тим не менш гроші на початку цього етапу були стійкими і не обтяженими інфляцією в мирний час, аж до кардинальної зміни економічної політики і господарського механізму в розвинутих капіталістичних країнах після Великої депресії 1929-1930-х рр.., коли була взята на озброєння модель Р. М. Кейнса. У зв'язку з цим третій етап поділяється на два підетапи: а) етап чисто ринкового господарського механізму без потужного державного втручання в економіку; б) етап змішаного господарського механізму, з пронизыванием всього народного господарства активним впливом держави, яка перерозподіляє близько половини національного доходу країни.

На першому подэтапе купівельна спроможність паперових грошей забезпечується на стадії підйому економіки зростанням маси товарів і послуг. На стадії спаду (кризи) ціни на товари і послуги падають через скорочення попиту, що також забезпечує покриття грошей товарами і послугами за досить низькими цінами. Характерно, що при вкрай руйнівний характер для реальної економіки Великої депресії 1929-1930-х рр. паперові гроші не знецінилися, вони виявилися більш стійкими у порівнянні з реальною економікою.

Лише на пізнішому етапі еволюції грошей, в кінці 70-х - початку 80-х років, в зв'язку з світовою енергетичною кризою в капіталістичному світі виникло явище стагфляції, коли на фазі спаду (кризи) економічного циклу ціни не знижувалися, а зростали. Сам термін "стагфляція" утворився від поєднання двох термінів: стагнація та інфляція. Багаторазовий ріст цін на енергоносії одночасно викликав і спад виробництва, інфляцію, яка за своєю природою була не інфляцією попиту, а саме інфляцією витрат. Різко зросли ціни на енергоносії викликали ланцюгову реакцію підвищення усіх цін.

На другому подэтапе III етапу еволюції грошей, у зв'язку з взяттям на озброєння кейнсіанської моделі господарського механізму, грошове звернення свідомо була вмонтована інфляція, досить помірна і регульована. Мета двояка: а) фінансувати за рахунок інфляційної емісії державні витрати, покликані відігравати роль каталізатора продуктивних інвестицій та економічного зростання;

б) спонукати громадян тримати вільні кошти на депозитах у банках, використовуючи тим самим їх грошові нагромадження для фінансування економічного розвитку країни. В результаті перетворений на кейнсіанський манер господарський механізм розвинених капіталістичних країн виявився істотним чином вдосконаленим, проте в грошовий обіг була вмонтована інфляція, що, безсумнівно, погіршило якість грошей.

Стійкість купівельної спроможності грошей була свідомо принесена в жертву не тільки економічному зростанню і необхідності запобігти важкі економічні кризи, але і згладжуванню класово-соціальних конфліктів між власниками підприємств і найманими працівниками. Раніше робітничий рух на користь підвищення заробітної плати наштовхувалося на запеклий опір підприємців, оскільки таке підвищення можна було б здійснити тільки за рахунок зниження прибутків. Адже ціни були стабільними, відповідно зростання зарплати зменшував прибуток. З використанням інфляційної моделі економічного зростання підприємці вже набагато легше йдуть на підвищення заробітної плати, оскільки вони тут же перекладають збільшені витрати по оплаті праці на ціни вироблених ними товарів.

Протягом усього III етапу еволюції грошей паперові гроші, не гарантуються золотом, звертаються тільки всередині емітує їх країни. В зовнішній торгівлі використовуються лише повноцінні гроші, якими є золото.

Четвертий етап еволюції грошей пов'язаний з закінченням Другої світової війни. Його початок символізується Бреттон-Вудтской міжнародною конференцією, коли в основу світової валютно-кредитної системи був покладений паперовий долар США. Між іншим, СРСР отримав запрошення взяти участь у цій конференції, відповідно і заснування нової з того часу світової системи грошового обігу і кредиту. Організатори конференції до останнього дня чекали відповіді від В. В. Сталіна, який буквально напередодні конференції відповів відмовою (за матеріалами спогадів тодішнього міністра фінансів СРСР А. Р. Звєрєва).

Після закінчення Другої світової війни ряд країн практично втратив свій золотий запас або в силу обставин знизив його в дуже значній мірі. В таких умовах світова зовнішня торгівля вже не могла здійснюватися у досить великих масштабах на золотій основі. Виявився неминучим перехід у зовнішній торгівлі на паперові гроші. Саме цей момент, пов'язаний із заміною золота на паперові гроші у всесвітній торгівлі, є вододілом між третім та четвертим етапами еволюції грошей. І вже з цього вододілу починається серія кардинальних змін в грошах і в економіці в цілому, причому основний напрям цих змін зводиться до інтернаціоналізації економік окремих країн, до все більшого підпорядкування останніх світовому ринку, відповідно тим політико-економічним силам, які його програмують і контролюють.

Четвертий етап триває і по теперішній час, хоча вже й визріли передумови переходу до п'ятого етапу, в якому можуть бути альтернативи різного порядку. Але перш ніж говорити про перспективи, потрібно виділити три підетапи четвертого етапу, а також проаналізувати внутрішній механізм функціонування на ньому грошей. Без такого попереднього аналізу всі спроби спрогнозувати, тим більше сконструювати грошову систему майбутнього будуть аналогічні побудови будівлі на піску.

На четвертому етапі еволюції грошей виділяються три важливих підетапи:

1) постановка в основу світової валютно-кредитної системи паперового долара США;

2) заміна американського долара на пакет валют провідних капіталістичних країн, з встановленням плаваючих курсів валют, за провідної ролі долара США серед валют першої категорії у світовій валютно-кредитній системі в цілому;

3) розвиток системи електронних грошей, що знаменують собою використання адекватного носія для них (з урахуванням того, що вони у своїй глибинній сутності є згустками специфічної інформації, відповідно грошовий обіг являє собою замкнуті потоки цієї інформації).

У сформувалася і розвинулася світової грошово-кредитної системи в період з кінця 40-х років і до нашого часу, крім іншого, діють два виключної важливості фактора: один об'єктивний і інший суб'єктивний.

Почнемо з об'єктивного чинника.

Світова система обігу грошових знаків - валют, не забезпечених золотом (у формі записів на банківських рахунках, так і готівкових грошових купюр), об'єктивно заснована на забезпечення їх товарами і послугами, циркулюючими в зовнішній торгівлі.

Зрозуміло, крім товарного забезпечення, валюта кожної окремо взятої країни може забезпечуватися і в відповідних обставинах забезпечується золотовалютними резервами, тобто золотом, найбільш стійкими валютами ряду країн, а також ліквідними цінними паперами. Проте таке забезпечення здійснюється не регулярно, а носить саме резервний характер, використовуючись лише в окремі періоди часу окремими країнами в ситуаціях істотного ослаблення їх національних валют. Щоб стихійний ринковий механізм не відродив роль золота в якості гаранта валют країн світу, не підірвавши тим самим значення долара США та інших валют, покладених в основу сучасної світової грошової системи, банками - інспіраторами світового валютного ринку вже протягом кількох десятиліть проводиться періодичний викид на ринок золота в злитках з метою сполучення на нього ціни. У результаті за останні тридцять років середня світова ціна на золото приблизно в чотири рази меншою від середньозваженої ціни на товари і послуги. Так був створений механізм штучного заниження світової ціни на золото і, відповідно, внутрішніх цін на золото в країнах світу. В таких умовах використання золота як основи світових грошей стає невигідним у довгостроковому плані. Одна справа використовувати частину золотого запасу для покриття виникає за підсумками року сальдо зовнішньоторговельного балансу. І зовсім інша справа вкладати надлишки грошей у золото з метою довгострокового накопичення. Останнє стає вкрай невигідним у створених умовах. Але все ж головним чинником забезпечення сучасних валют країн світу є не золотовалютні резерви, а саме поставки на світовий ринок товарів відповідного рівня та якості.

Таким чином, до теперішнього часу, в якості підсумку ряду десятиліть, склалася світова система обігу національних валют, які виступають в ролі різновидів світової валюти, причому різновидів різного ступеня цінності, у зв'язку з чим розрізняють тверді і м'які валюти вільно конвертовані, обмежено конвертовані і неконвертовані валюти. Останні практично пішли в минуле після розпаду РЕВ і СРСР. Звернення світової валюти, з її національними різновидами, відповідає обіг товарів і послуг не тільки по зовнішній торгівлі, але і у внутрішній торгівлі, оскільки як національні валюти світового значення використовуються в багатьох країнах для оплати внутрішніх товарних та інших угод, так і переважно внутрішні валюти (наприклад, рубль) так чи інакше обмениваемы на валюти інших країн. За товарообігом у системі світового господарства присутній світовий поділ праці між країнами. У цьому поділі праці є як галузі та види діяльності (умовно назвемо їх першою групою), які створюють досить значної величини багатство, так і галузі і види діяльності, результатом діяльності яких є виробництво відносно менших цінностей, незважаючи на витрати незрівнянно більшої маси праці і природних ресурсів. До галузями і видами діяльності першої групи, найбільш вигідним, належать наука, освіта, наукомісткі технології, засоби масової інформації, а також шоу-бізнес, особливо на базі кіно-, телеіндустрії. Галузі та види діяльності другої групи представлені видобувними і сировинними галузями господарства, екологічно брудними виробництвами, а також у багатьох випадках різного роду трудомісткими виробництвами, вигідність яких вирішальною мірою залежить від дешевизни робочої сили.

Існують також галузі третьої групи, які займають проміжне положення. Ці галузі розвиваються в кожної економічно сильній країні. По-перше, це галузі інфраструктури (дороги, транспортні засоби, складські приміщення, портове господарство, засоби зв'язку, електростанції, лінії електропередач). Без цих галузей не може існувати жодна високорозвинена країна. По-друге, в проміжну групу входить АПК, передусім сільське господарство. В принципі високорозвинена країна могла б замінити національне виробництво продовольства імпортом. Але жодна з таких країн, крім Росії, так не надходить в інтересах національної продовольчої безпеки. Росія ж неймовірно швидко скочується до розряду бідних країн світу.

Країни, що концентрують у себе галузі першої групи, є багатими, високорозвиненими в науково-індустріальному відношенні, їх національні гроші виступають в якості світових валют першої категорії. І купівельна спроможність їх національної валюти гарантується продукцією, виробленої галузями першої групи, які вони посилено розвивають у себе, а також досить значною частиною енергетичних ресурсів та сировини, по суті безоплатно викачують з економічно слабких країн допомогою нееквівалентного обміну і хитромудрої системи боргів (загрузли в ній країни в якості відсотків за боргами змушені передавати економічно розвиненим країнам істотну частину вироблених паливно-енергетичних і сировинних ресурсів).

Навпаки, країни, що обмежують (часто не по своїй волі) свій економічний розвиток галузями другої групи, є бідними, відсталими в науково-технічному та освітньому плані, їх національні валюти погано котируються або зовсім не користуються попитом на світовому валютному ринку. Їх національна валюта слабка тому, що вона лише частково гарантується паливно-енергетичними та сировинними ресурсами. Частково тому, що, по-перше, світові ціни на них штучно сильно занижені, а по-друге, тому, що левова частка цих ресурсів вилучається на користь розвинених країн за борги, відповідно ця частка ресурсів служить для товарного покриття не валют тих країн, де вони були здобуті і частково перероблені, а валют тих країн, які домінують на світовому ринку.

Крім двох крайніх груп країн та їх валют, існує безліч країн, що займають проміжне положення. До того ж усередині цих країн одночасно присутні розвиті і відсталі сектори економіки. Відповідно їх національні валюти займають проміжне положення у всесвітній системі грошового обігу.

Ця система, що базується в підсумку на сформованому типі світового поділу праці, що передбачає наявність багатих, бідних і проміжних країн, відповідно заснована на товарних потоках трьох рівнів (типів), кожен з яких забезпечує властивий йому тип валют.

Дана система обтяжена внутрішніми антагонистическим протиріччям, механізм розгортання якого полягає в наступному.

1) Сучасні гроші гарантовані та забезпечені головним чином товарними потоками.

2) Рушійним мотивом і метою провідних учасників грошового і товарного обігу не є товари і реальні послуги (що повинно було б бути при базуванні цінності грошей на товарних потоках). Все більш посилюється останнім часом тенденція підвищення цінності одних валют за рахунок постановки їх у переважне становище по відношенню до інших валют, в результаті накопиченого валютного потенціалу і проводиться на його основі відповідної валютно-кредитної політики, лише частково послаблює залежність грошей від товарного покриття (наприклад, багаторічна значне від'ємне сальдо торгового балансу США, близько 150-200 млрд дол. у рік), але при цьому саме в міру такого ослаблення підточує саму основу сучасної світової грошової системи.

3) Нагромадження грошового капіталу, спільно з його концентрацією у невеликій групі країн на чолі з США, відбувається на базі розширення продажу товарів та послуг по всьому світу, а таке розширення наштовхується на відносно звужується платоспроможний попит у переважній більшості країн світу, що в підсумку готує світова економічна криза за аналогією з Великою депресією 1929-1930-х рр., але ще більш руйнівної сили, а це швидко зруйнує створену протягом повоєнних десятиліть світову валютно-кредитну систему.

Насувається світової економічних кризу можна запобігти, якщо застосувати кейнсіанську модель регулювання економіки та перерозподілу національного доходу у світовому масштабі, що передбачає: а) перерозподіл значної частини національного доходу розвинутих країн на користь решти світу; б) напрямок перераспределяемых коштів переважно на інвестування в реальний сектор економіки, причому з урахуванням кардинального перетворення технологій під кутом зору екології природи і людини; в) створення дієвих наддержавних органів економічного програмування і регулювання розвитку світової економіки.

Однак замість такого розвороту діяльності Захід продовжує активно використовувати штучний інструмент підтримання існуючої світової валютно-кредитної системи у вигляді Міжнародного валютного фонду. Ця міжнародна фінансова організація, повністю контрольована США спільно з іншими країнами сімки, надає країнам світу кредити на умовах диктату їм внутрішньої політики. При цьому диктується така економічна політика, в результаті якої з країн - боржників МВФ викачується в багато разів більше коштів, ніж надані їм кредити разом з відсотками. Така діяльність МВФ ще більше посилює поляризацію світу на багаті та бідні країни. Зубожіння більшості країн світу в корені підриває можливості подальшого розширення процесу накопичення багатства провідними країнами світу. Адже щоб все більше і більше збагачуватися, їм потрібно все більше продавати свої наукоємкі товари та послуги по всьому світу, але інший світ по відношенню до них стає все біднішим. Всяке ринково-капіталістичне господарство, від приватного підприємства і до світової економіки в цілому, може процвітати лише в процесі свого розширення. Однак у цього розширення існують дві межі: 1) наростаюче відносне зубожіння основної маси країн; 2) екологічний бар'єр, що вимагає кардинально змінити застосовувані технології, так і мета економічного розвитку: замість накопичення грошей - задоволення розумних потреб особи і суспільства.

За останні тридцять років ідеологи світової валютно-кредитної системи, замість того, щоб поступово формувати передумови переходу до п'ятого етапу її розвитку, в усе зростаючому масштабі стали впроваджувати в грошово-кредитну систему обіг цінних паперів, особливо акцій і облігацій. Ці цінні папери, істотною мірою виступаючи в якості забезпечення грошей, являють собою фіктивний капітал. Світова грошово-кредитна система виявилася перетвореної в сферу пірамідальної гри, що робить крах цієї системи неминучим.

Зауважимо, що створена світова система грошового обігу вже сама по собі ділить всі країни світу на багаті та бідні. Наприклад, Росія, без всяких підступів темних сил, одним фактом повного і практично одномоментного (за історичними мірками) підключення своєї економіки до світової валютної системи (навіть без позик у МВФ і диктату з його боку), руйнує власне поділ праці і його кооперацію в єдиний народно-господарський комплекс, а стали в результаті цього ізольованими фактори виробництва підключаються до світового поділу праці, створеному іншими країнами у власних економічних та політичних інтересах. При цьому багато елементів виробництва, матеріального і інтелектуального, відкидаються в небуття, зокрема наука, освіта, наукомісткі галузі промисловості, як раз саме те, від чого залежить економічне процвітання країни в майбутньому. Що ж стосується МВФ, то він лише посилює і прискорює цей процес.

З вышесделанной констатації зовсім не випливає висновок про те, що Росії слід утримуватися від розвитку економічних зв'язків із світовим господарством. Ні, їх треба розвивати, але інакше. Російська економіка повинна взаємодіяти зі світовою не як бесструктурная маса окремих підприємств і кількох гігантів у вигляді Пек і сировинних галузей, а як ієрархічно структурованої цілого, причому структурування має здійснювати держава і великі корпорації, насамперед ті, які здатні генерувати наукомісткі технології. Відповідно такого структурування, в якості перехідної заходи на ряд років, було б доцільно використовувати два типи рубля: а) твердий, зовнішньоторговельний рубль, забезпечений експортними товарами і золотовалютними резервами; б) звичайний, м'який рубль для внутрішнього обігу, що обмінюється на тверді рублі по біржовому курсу в рамках коридору, встановленого Центробанком.

Корінної реорганізації потребує система грошей не тільки в Росії, але і у всьому світі. І тут, і там є альтернативи, вибір яких обумовлений як курсом розвитку нашої країни, так і всього світу. Не можна побудувати нову грошову систему у відриві від перетворення господарського механізму в цілому та вибору парадигми економічного розвитку. Проблема ця стосується економіці Росії, і до світового господарства настільки складна й обширна, що вимагає спеціального розгляду.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічний розвиток: сучасний етап
Розвиток кримінально-виконавчого законодавства на сучасному етапі
Форми міжнародного поділу праці та тенденції його розвитку на сучасному етапі
Етапи розвитку
СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Функції грошей та їх роль в сучасних умовах. Грошова маса
Головні характеристики сучасного етапу розвитку науки
Сучасна теорія грошей
Поняття транснаціональних банків (ТНБ) і етапи їх розвитку
Перспективи розвитку суспільства і освіти в сучасному світі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси