Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 19. Конфлікти на підприємстві. Попередження та вирішення конфліктних ситуацій

Поняття конфлікту

Проблеми виникнення та ефективного вирішення конфліктів, проведення переговорів і пошуку згоди знаходяться в центрі уваги не тільки професійних психологів та соціологів, але й політиків, соціальних працівників, керівників всіх тих, хто в своїй практичній діяльності пов'язаний з проблемами взаємодії людей.

Від уміння керувати конфліктами в значній мірі залежить успішна робота будь-якого підприємства, організації, фірми.

Під предметом конфлікту розуміється об'єктивно існуюча або гадана (уявна проблема, що служить причиною розбрату між сторонами. Кожна з сторін зацікавлена у вирішенні цієї проблеми на свою користь. Предмет конфлікту - це і є основне протиріччя, через якого суб'єкти вступають у протиборство. Це може бути проблема влади, володіння тими чи іншими цінностями, проблема першості або сумісності. Об'єктом конфлікту може виступати будь-який елемент матеріального світу і соціальної реальності, здатний служити предметом особистих, групових, суспільних чи державних інтересів. Щоб стати об'єктом конфлікту, цей елемент повинен знаходитися на перетині інтересів різних соціальних суб'єктів, які прагнуть до одноосібного контролю над ним.

Існують різні визначення конфлікту, і всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму розбіжностей, якщо йдеться про взаємодію людей. Конфлікти можуть бути прихованими або явними, але в основі їх завжди лежить відсутність згоди. Таким чином, конфлікт - це прояв об'єктивних чи суб'єктивних суперечностей, що виражаються у протиборстві сторін. Іншими словами, конфлікт - це процес, в якому два (або більше) індивіда або групи активно шукають можливість перешкодити один одному досягти певної мети, запобігти задоволенню інтересів суперника або змінити його погляди на соціальні позиції.

Конфлікт проходить такі стадії (рис. 19.1).

Рис. 19.1. Зародження та розвиток конфлікту

Переважна оцінка будь-якого конфлікту однозначно негативна. В цілому він таким і є, принаймні, для однієї із сторін. Так, із-за конфліктів на виробництві, на думку багатьох дослідників, втрачається до 15% робочого часу. Однак є й інша точка зору, згідно якої конфлікт - не тільки неминуче, але й корисне соціальне явище.

Автори, що визнають конфлікт небажаним, вважають його руйнівником (або порушником) нормально функціонуючої системи. На їхню думку, у своїй споконвічній основі конфлікт не властивий системі і зазвичай вичерпується тоді, коли з'являться (або активізуються) ті сили в системі, які повернуть її в положення балансу і стабільності. Але звідси випливає, що вже в самому конфлікті закладено стимул до появи інститутів для підтримки системи в стійкому стані. Це і законодавча діяльність, та вжиті процедури для вирішення різних суперечок, і політичні збори, де партійні конфлікти вирішуються в дебатах і дискусіях, і ринок, де конкуруючі інтереси між покупцями і продавцями розв'язуються за допомогою угод, і т. д. Звідси випливає, що навіть ті фахівці, які вважають конфлікт явищем негативним, вбачають у ньому деякі позитивні риси.

Відсутність згоди обумовлена наявністю різноманітних думок, поглядів, точок зору, ідей, інтересів і т. д. Однак воно не завжди виражається у формі явного зіткнення, конфлікту. Це відбувається тільки тоді, коли існуючі суперечності, розбіжності порушують нормальну взаємодію людей, перешкоджають досягненню поставлених цілей. В цьому випадку люди бувають змушені якимось чином подолати розбіжності і вступають у відкрите конфліктне взаємодія. У процесі конфліктної взаємодії його учасники отримують можливість висловлювати різні думки, виявляти більше альтернатив при ухваленні рішення, і саме в цьому полягає важливий позитивний сенс конфлікту. Сказане, звичайно, не означає, що конфлікт завжди носить позитивний характер.

Якщо конфлікти сприяють прийняттю обгрунтованих рішень і розвитку взаємин, то їх називають функціональними (конструктивними). Конфлікти, що перешкоджають ефективній взаємодії і ухваленню рішень, називають дисфункціональними (деструктивними). Необхідно вміти аналізувати конфлікти, розуміти їх причини і можливі наслідки, щоб правильно керувати ними.

Конфлікти можуть бути реалістичними (предметними) або нереалістичними (безпредметними).

Реалістичні конфлікти викликані незадоволенням певних вимог учасників або несправедливим, на думку однієї або обох сторін, розподілом між ними яких-небудь переваг і направлені на досягнення конкретного результату.

Нереалістичні конфлікти мають на своїй меті відкритий вираз накопичених негативних емоцій, образ, ворожості, тобто гостра конфліктна взаємодія стає тут не засобом досягнення конкретного результату, а самоціллю.

Розпочавшись як реалістичний, конфлікт може перетворитися на нереалістичний, наприклад, якщо предмет конфлікту надзвичайно значимий для учасників, а вони не можуть знайти прийнятне рішення, справитися з ситуацією. Его підвищує емоційну напруженість і вимагає звільнення від накопичених негативних емоцій.

Нереалістичні конфлікти завжди дисфункціональні. Їх набагато складніше врегулювати, направити по конструктивному річищі. Надійний спосіб профілактики подібних конфліктів в організації - створення сприятливої психологічної атмосфери, підвищення культури керівників і підлеглих, оволодіння прийомами саморегуляції емоційних станів в спілкуванні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління конфліктами в організації, на підприємстві. Дозвіл конфліктних ситуацій
Способи дозволу конфліктів
Форма, структура і динаміка конфліктів, шляхи і засоби попередження і розв'язання конфліктів
Попередження виникнення конфліктних ситуацій
Конфліктні ситуації, конфлікти, управління конфліктами
Поняття організаційного конфлікту
Види конфліктів
Поняття конфлікту, його об'єкта і суб'єкта, динаміка розвитку
Поняття конфликтогена
Виникнення і розвиток конфліктів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси