Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Права

4.1. Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників установи.

4.2. Без підписи головного бухгалтера грошові і розрахункові документи, фінансові зобов'язання вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання.

4.3. Вимагати подання документів від осіб згідно з "Положенням про бухгалтерську службу" у встановлені терміни для здійснення роботи, що входить до компетенції бухгалтерії.

4.4. Вимагати від керівників структурних підрозділів вжиття заходів до підвищення ефективності використання коштів, до посилення схоронності власності.

4.5. Доповідати керівнику про виявлені недоліки у межах своєї компетенції.

4.6. Підвищувати свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку за рахунок коштів установи.

4.7. Вносити пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченою даною посадовою інструкцією обов'язками.

Відповідальність

5.1. Головний бухгалтер несе відповідальність:

- за неправильне ведення бюджетного обліку;

- спотворення даних бюджетної, податкової й статистичної звітності (недостовірність звітності);

- порушення строків подання місячних, квартальних, річних форм бюджетної звітності головному розпоряднику бюджетних коштів;

- прийняття до виконання первинних виправдувальних та інших документів за господарськими операціями, які суперечать нормам чинного законодавства;

- незабезпечення звірки розрахунків з дебіторами і кредиторами, порушення встановленого порядку списання з балансу сум дебіторської і кредиторської заборгованості, нестач, майна;

Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Структурні підрозділи, сторонні організації

Бухгалтерська служба отримує документи

Бухгалтерська служба передає документи

6.1. Взаємини зі структурними підрозділами

Відділ кадрової служби

Накази по особовому складу; табеля обліку робочого часу працівників; листки тимчасової непрацездатності

Структурні підрозділи, сторонні організації

Бухгалтерська служба отримує документи

Бухгалтерська служба передає документи

Всі структурні підрозділи, головний інженер, зав. АГВ., зав. складом

Господарські договори, кошториси, акти та інші матеріали з питань виконання договірних зобов'язань; рахунки на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг; авансові звіти працівників

Відомості про витрачання грошових коштів; відомості за договорами, про оплату рахунків дебіторів і кредиторів; вказівки з питань оформлення та подання для обліку документів і відомостей

6.2. Взаємини зі сторонніми організаціями

Організації-виконавці

Акти звірок руху грошових коштів за господарськими договорами

Акти звірок руху грошових коштів за господарськими договорами

Головний розпорядник бюджетних коштів

Нормативні документи, інструктивні листи, розпорядження, накази

Місячна, квартальна, річна бюджетна звітність, бюджетні кошториси, штатний розклад

Податкові органи

Акти звірок по податках

Податкові декларації

Організація роботи та критерії оцінки діяльності

7.1. Головний бухгалтер працює у відповідності з "Правилами внутрішнього трудового розпорядку дня" установи, "Положенням про бухгалтерську службу".

7.2. При оцінці якості роботи враховується, що він повинен:

- володіти методикою проведення розрахунково-грошових операцій і методами економічного аналізу фінансово-господарської діяльності установи;

- знати чинне законодавство та нормативні документи по бюджетному обліку, звітності, оподаткування;

- володіти правилами розрахунків з дебіторами, кредиторами; порядком списання нестач, дебіторської заборгованості; правилами проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; правилами, порядком складання бюджетної звітності;

- систематично підвищувати свою кваліфікацію на курсах, семінарах, також читати фахову літературу;

- не мати негативних оцінок своєї діяльності з боку керівника.

7.3. Оцінка якості роботи головного бухгалтера здійснюється щорічно за підсумками складання річної бюджетної звітності.

Посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик (вимог) по загальногалузевим посадам службовців.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику установи.

Законом про бухгалтерський облік встановлені підстави юридичної відповідальності головного бухгалтера:

- за ведення бухгалтерського обліку;

- формування облікової політики;

- своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності.

Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників бюджетної установи. Без його підпису грошові і розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання, бухгалтерська звітність вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання.

У разі розбіжностей між керівником та головним бухгалтером у здійсненні окремих господарських операцій документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника організації, який несе всю повноту відповідальності за наслідки здійснення таких операцій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розірвання трудового договору в зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Припинення трудового договору у зв'язку з переведенням працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця, а також переходом на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
Посаді громадянської служби
Критерії оцінки діяльності відділу продажів
Основні принципи організації діяльності установ соціального обслуговування з правового забезпечення соціальної роботи
Принципи організації і діяльності прокуратури
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси