Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Місце

Взаємодія логістики з маркетингом по цьому фактору являє собою проблему вибору точок збуту основного обсягу продукції. При цьому рішення про вибір місця передують рішень щодо вибору структури каналів розподілу. З точки зору логістичного менеджера такі рішення можуть істотно вплинути на ефективність всієї логістичної системи, а в сучасних умовах і всього ланцюга поставок. Так, фірми, що мають контакти зі збуту переважно з оптовими структурами, як правило, відчувають менше логістичних проблем, так як оптовики більш передбачувані, мають тенденцію закуповувати готову продукцію великими партіями, розміщують свої замовлення і керують її запасами більш ефективно, ніж роздрібні торговці. Істотним фактором є в цьому випадку набагато менший рівень витрат фірми на транспортування продукції. Взаємодія з роздрібними структурами породжує ряд чисто логістичних проблем, однак дозволяє більш оперативно реагувати на зміну ринкової кон'юнктури.

Логістична система може створити ефективну підтримку для забезпечення фірмі можливості залучати і використовувати найбільш продуктивні канали розподілу і вибирати найбільш ефективних постачальників. Якщо виробник не може забезпечити поставку необхідного товару в заданий час в потрібному обсязі і в нормальному стані, то учасники каналів розподілу можуть припинити взаємовідносини з постачальником або припинити активне просування її товарів. Вибір місця може також включати нові стратегії залучення покупців.

У постановочному плані вкажемо ще на одну можливість взаємодії логістики та маркетингу - участь цих видів функціонального менеджменту в розробці корпоративної стратегії. Ця участь може носити факультативний характер, але за певних умов воно може виявитися ефективним.

Для вирішення різних завдань в області проектування, прогнозування і управління помітно зросли масштаби та сфера застосування евристичних методів. Таку тенденцію обґрунтовують простотою, незначними витратами матеріальних, трудових та грошових ресурсів і високою ефективністю. Евристичні методи корисні в умовах застосування інтерактивних систем, коли за особою, яка приймає рішення, залишається останнє слово по виробленню і прийняттю рішення. Тут корисні евристичні підходи, за допомогою яких отримують не оптимальні, але досить хороші рішення. Особливе місце в наборі евристичних методів займає теорія нечітких множин. Її методи застосовують в умовах яскраво вираженої невизначеності, коли не представляється можливим використовувати класичні моделі для опису процесів і явищ. Є клас невизначеностей, які характеризуються нечіткістю цілей і обмежень - вони називаються лінгвістичними. В задачах управління за допомогою теорії нечітких множин, які виражаються лінгвістичними змінними, такими як "сильний", "сприятливий", "слабкий" і т. д., прийняті рішення сильно залежать від суб'єктивних оцінок особи, що приймає рішення.

Для того щоб приймати рішення з допомогою нечітких множин, ця особа повинна мати уявлення, про властивості та характеристики змінних, об'єктивно оцінювати вартісну структуру їх. Тоді з допомогою набору лінгвістичних змінних можна отримати відповіді з достатнім ступенем достовірності. Існують функція і ступінь функції належності, які дають змогу при оцінці альтернативних варіантів перейти від лінгвістичних змінних до числовим значенням, а отже, перевести абстрактні теорії на мову менеджменту.

В економіці елементи теорії нечітких множин можуть бути застосовані у вирішенні такої проблеми, як вибір корпоративної стратегії фірми, є одним з найважливіших рішень, що визначають її долю. Це рішення зумовлюється двома найважливішими факторами:

1) ресурсним потенціалом, яким володіє фірма (ресурсний, кадровий та виробничий потенціал, фінансові кошти, портфель замовлень, доступ до ринкової та іншої інформації) - в сукупності може бути предметом вивчення логістики;

2) ринковою позицією (контрольована частка ринку і динаміка його розвитку, доступ до джерел фінансування та сировини, позиція галузевої конкурентної боротьби і т. д.), цей аспект розглядається в маркетингових дослідженнях.

Аналіз обох складових дозволяє корпорації, фірмі, підприємству вибрати відповідну стратегію (рис. 9.6).

Тут наведено ряд різних стратегій поведінки фірми від найбільш активною - "лідер" до самої слабкої "ліквідація фірми". Кожна з стратегій передбачає певний алгоритм дій і поведінки фірми, при цьому сам вибір здійснюється за двома критеріями: маркетологическому і логістичному.

Неадекватна оцінка ресурсного потенціалу фірми і її ринкову позицію, переоцінка або недооцінка цих пара

Взаємодія логістики та маркетингу у процесі вибору корпоративної стратегії фірми

Рис. 9.6. Взаємодія логістики та маркетингу у процесі вибору корпоративної стратегії фірми

метрів чревата або крахом фірми, або значними фінансовими упущеннями. Для оцінки ринкової позиції фірми і її ресурсного потенціалу може бути застосований експертний метод, при цьому теорія нечітких множин допускає шкалу оцінок, подібну до наведеної тут. Обидва параметра, оцінені як сильні, роблять можливим завоювання або підтримання лідерства фірми, при цьому свідоме ухилення від цієї стратегії може призвести до втрати фірмою завойованих позицій.

Сильна ринкова позиція і сприятливий ресурсний потенціал припускають "слідування за лідером", тобто максимально можливе використання переваг ринкової ситуації; спроба ж диктувати своя умови іншим (стратегія "лідерство") в такому поєднанні виглядає ризикованою.

За сприятливої ринкової позиції сильний ресурсний потенціал фірми дозволяє їй спробувати здійснити проникнення у суміжні сфери діяльності - стратегія "розширення сегменту фірми". Сприятливий рівень оцінки ринкової позиції при слабкому ресурсному потенціалі, а також сприятливий ресурсний потенціал при слабкій ринкової позиції не тільки припускають, але і зобов'язують фірму вживати заходів нерадикального характеру по вдосконаленню системи технологій всередині фірми і її взаємин з постачальниками і покупцями - стратегія "раціоналізація".

Слабка ринкова позиція може бути поліпшена внаслідок правильної інноваційної політики фірми тільки при наявності сильного ресурсного потенціалу - стратегія "ризиковий проект". Найчастіше це може бути єдиним варіантом, що забезпечує подальше існування фірми.

Слабкий ресурсний потенціал фірми при ситуації на ринку, коли її позиція оцінюється як сильна, тобто попит на його продукт або послуги великий, може призвести підприємця до необхідності придбання нової фірми. Можливо, це єдиний спосіб зберегти свій сегмент на ринку.

При слабкій ринкової позиції і слабкому ресурсному потенціалі ліквідація фірми дозволить уникнути фінансового краху підприємця та інвестувати кошти, отримані від продажу фірми в інші сфери бізнесу.

Перераховані вище стратегії досить однозначно визначаються поєднанням оцінок ресурсного потенціалу і ринкової позиції фірми. Якщо ж обидва ці параметра оцінені як сприятливі, то відразу дати відповідь про виборі стратегії не представляється можливим, так як наявної інформації недостатньо для прийняття рішення. Необхідно зробити прогноз можливої зміни цих оцінок. Тенденція до зміни в ту чи іншу сторону ресурсного потенціалу призведуть до вибору стратегії розширення сегмента фірми або раціоналізації, а ринкової позиції до стратегії слідування за лідером або раціоналізації. Одночасне різке зміна двох оцінок менш імовірно, тому й менш імовірний вибір стратегії лідерства, ліквідації або придбання нової фірми, ризикового проекту. Подібна ситуація визначається як прийняття управлінського рішення в умовах ризику і невизначеності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Огляд місця події
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси