Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський облік в казенних установах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вкладень у нефінансові активи

Для обліку операцій, пов'язаних з придбанням, безплатним надходженням, новим будівництвом (виготовленням) та реконструкцією, модернізацією, добудовою, дообладнанням будівель і споруд, машин та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентарю, бібліотечного фонду, коштовностей і ювелірних виробів, інших основних засобів призначені рахунки:

010611000 "Вкладення в основні засоби - нерухоме майно установи";

010631000 "Вкладення в основні засоби - інше рухоме майно установи";

010641000 "Вкладення в основні засоби - предмети лізингу".

Облік операцій, пов'язаних з придбанням, безплатним надходженням, створенням, модернізацією об'єктів нематеріальних активів здійснюється на рахунку 010632000 "Вкладення в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи".

На рахунку 010613000 "Вкладення в непроизведенные активи - нерухоме майно установи" обліковуються операції, пов'язані з придбанням, безоплатним отриманням об'єктів непроизведенных активів.

На рахунку 010634000 "Вкладення в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи" відображаються операції по виготовленню установою матеріальних запасів в рамках основної діяльності і не призначені для продажу, а також операції, пов'язані з придбанням матеріальних запасів (при відображенні вироблених вкладень у сумі фактичних витрат, що формують балансову вартість об'єкта матеріальних запасів).

Якщо при безоплатному отриманні основних засобів, нематеріальних активів установа не здійснює операції, що призводять до зміни або формування первісної вартості, то рахунок 010600000 "Вкладення в нефінансові активи" не застосовується. В табл. 4.12 наведені варіанти обліку вкладень у нефінансові активи (НФА).

Таблиця 4.12. Застосування синтетичного рахунку "Вкладення у НФА"

Найменування операції

Застосування рахунків 010631000 "Вкладення в основні засоби - інше рухоме майно установи"та 010632000 "Вкладення в нематеріальні активи - інше рухоме майно установи"

Безоплатне отримання основних засобів від фізичних та юридичних осіб (бізнес-структур):

а) із зазначенням вартості в договорі (за сформованою вартістю)

Не застосовується

б) без зазначення вартості основних засобів у договорі

Застосовується

Одержання об'єктів основних засобів з централізованого постачання, розпорядженням, повідомленням

Застосовується

Безоплатне отримання за сформованою вартістю:

а) від установ, підвідомчих різним ГРБС одного рівня бюджету

Не застосовується

б) від установ різних рівнів бюджету

Не застосовується

Виготовлення основних засобів за рахунок власних ресурсів (господарським способом)

Застосовується

Оприбуткування надлишком основних засобів, нематеріальних активів, виявлені при інвентаризації, за ринковою вартістю

Не застосовується

Формування первісної вартості матеріальних запасів на підставі декількох договорів з постачальниками

Застосовується

Прийняття до обліку матеріальних запасів за сформованою фактичної вартості (за винятком готової продукції)

Застосовується

Оприбуткування матеріальних запасів за сформованою вартістю згідно з договором з постачальником

Не застосовується

Прийняття до обліку безоплатно отриманих матеріальних запасів, оприбуткування за ринкової вартості надлишків, виявлених при інвентаризації

Не застосовується

По кожному будується (реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому об'єкту нефінансових активів, у розрізі видів витрат ведеться аналітичний облік за рахунком 010600000 "Вкладення в нефінансові активи". Для цього використовується регістр бюджетного обліку Многографная картка (ф. 0504054).

ГРБС надано право розробляти відомчі (внутрішні) акти, що забезпечують деталізацію фінансової інформації з дотриманням єдиної методології і стандартів бюджетного обліку та бюджетної звітності.

Відображення операцій з обліку основних засобів, нематеріальних активів у регістрах бюджетного обліку

Застосовувані форми первинних облікових документів, регістрів бюджетного обліку для відображення щомісячних записів по руху основних засобів, нематеріальних активів наведено в табл. 4.13.

Таблиця 4.13. Перелік первинних облікових документів та регістрів бюджетного обліку, які застосовуються при русі ОС

Найменування Журналу операцій

Рух ОС

Первинні облікові документи та регістри бюджетного обліку

Журнал операцій розрахунків з постачальниками і підрядниками

Надходження

1. Акт про прийомі-передачі ОЗ (ф. 0306001) вартістю понад 3000 руб. в одному екз.; якщо за договором дарування (безоплатно) - у двох екз.

2. Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030).

3. Акт про прийомі-передачі груп об'єктів ОЗ (крім будівель, споруд) (ф. 0306031).

4. Інвентарна картка обліку ОЗ

(ф. 0504031) з наступною реєстрацією в Опису інвентарних карток з обліку ОЗ (ф. 0504110).

5. Інвентарна картка групового обліку ОЗ (для обліку груп об'єктів м'якого інвентарю, бібліотечних фондів, виробничого і господарського інвентарю) (ф. 0504032)

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів

Внутрішнє переміщення

1. Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів ОЗ (ф. 0306032) - три екз.-для бухгалтерії, передавальної та приймаючої сторін. Матеріально відповідальні особи відображають зміни в Оборотній відомості по нефінансовим активів

Видача

в експлуатацію

1. Вимога-накладна (ф. 0315006) вартістю понад 3000 руб., а також бібліотечного фонду незалежно

від вартості.

2. Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) до 3000 руб.

Вибуття

1. Акт про списання транспортних засобів (ф. 0306004).

2. Акт про списання об'єкта основних засобів (ф. 0306003).

3. Акт про списання груп об'єктів ОЗ (ф. 0306033).

4. Акт про прийомі-передачі ОЗ (ф. 0306001) вартістю понад 3000 руб.

5. Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030).

6. Акт про прийомі-передачі груп об'єктів ОЗ (крім будівель, споруд) (ф. 0306031).

7. Акт про списання м'якого (незалежно від вартості) і господарського інвентаря (ф. 0504143).

8. Акт про списання зазначених об'єктів бібліотечного фонду (ф. 0504144)

з додатком окремих списків застарілих за змістом і прийшли в непридатність з різних причин об'єктів бібліотечного фонду (книг, файлів, дисків та ін) - два екз. 9. Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) до 3000 руб.

Журнал по іншим операціям

Ремонт, модернізація,

реконструкція

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів ОЗ (ф. 0306002). Дані заносяться до інвентарної картки обліку ОЗ

Крім перерахованих вище регістрів бюджетного обліку повинен вестися Інвентарний список нефінансових активів (ф. 0504034) і Оборотна відомість по нефінансовим активів (ф. 0504035) в розрізі матеріально відповідальних осіб. В Інвентарному списку нефінансових активів, який веде матеріально відповідальна особа, записуються наступні відомості по кожному об'єкту: при надходженні-дата і номер інвентарної картки, заводський номер, інвентарний номер, повне найменування об'єкта; при вибутті - дата, номер документа і причину вибуття. Для контролю за відповідністю облікових даних у матеріально відповідальних осіб і даних по відповідним рахункам аналітичного обліку рахунків "Основні засоби", "Непроизведенные активи", "Нематеріальні активи" бухгалтерською службою щокварталу складається Оборотна відомість по нефінансовим активам. У ній вказуються найменування об'єктів, одиниці виміру, кількість та суми на початок місяця, обороти за дебетом і кредитом, кількість і суми на кінець місяця.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік нефінансових активів
Порядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів, зобов'язань
Аналіз довгострокових фінансових вкладень
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
Облік фінансових активів і зобов'язань
Облік надходження та наявності нематеріальних активів
План і програма аудиторської перевірки обліку нематеріальних активів
Бухгалтерський облік фінансових вкладень
Облік придбання основних засобів, земельних ділянок, об'єктів природокористування і нематеріальних активів
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВАОЖЕНИЙ В ЦІННІ ПАПЕРИ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси