Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Правоохоронні органи Російської Федерації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. АРБІТРАЖНІ СУДИ ТА ІНШІ ОРГАНИ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ

Арбітражні суди, їх місце і роль у судовій системі Російської Федерації

У дореволюційній Росії прототипом арбітражних судів були комерційні суди, які розглядали торгівельні та вексельні справи, а також справи про торгової неспроможності.

Відповідно до Положення про судоустрій РРФСР від 31.10.1922, введеному в дію IV сесією ВЦВК, нова судова система складалася з народних судів, губернських судів і Верховного Суду РРФСР. Для розгляду спеціальних категорій справ тимчасово діяли спеціальні суди. Серед них - центральна і місцева арбітражні комісії, що складалися відповідно при Раді Праці та Оборони і губернських економічних нарадах. В порядку нагляду вони підпорядковувалися Народному комісаріату юстиції і його органів: на місцях - пленарних засідань губернських судів і прокурора відповідної губернії, в центрі - Верховному Суду РРФСР і Прокурору Республіки.

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 03.01.1931 "Про скасування арбітражних комісій" останні були ліквідовані. Постановою ЦВК СРСР № 5, РНК СРСР № 298 від 03.05.1931 засновано Державний арбітраж, призначений для вирішення майнових спорів між установами, підприємствами і організаціями.

Існували два види арбітражу - державний і відомчий. У державному арбітражі вирішувалися спори між організаціями і підприємствами різної відомчої приналежності, у відомчому - спори між організаціями і підприємствами, які підпорядковувалися одному відомству.

У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР від 15.03.1953 "Про Державному арбітражі при Раді Міністрів СРСР" Державний арбітраж передавався у відання Міністерства юстиції СРСР, однак постановою Ради Міністрів СРСР від 10.06.1954 "Про Державний арбітраж" він був виділений з Міністерством юстиції СРСР і підпорядкований безпосередньо Раді Міністрів СРСР.

Постановою Радміну СРСР від 17.08.1960 № 892 затверджено Положення про Державний арбітраж при Раді Міністрів СРСР.

Стаття 5 Закону СРСР від 30.11.1979 "Про Державний арбітраж в СРСР" встановила систему органів державного арбітражу в СРСР: Державний арбітраж СРСР; державні арбітражі союзних республік; державні арбітражі автономних республік; державні арбітражі країв, областей.

Система арбітражних судів у Росії виникла з прийняттям Закону СРСР від 17.05.1991 № 2170-1 "Про Вищому Арбітражному Суді СРСР" і Закону СРСР від 17.05.1991 № 2171-1 "Про порядок вирішення господарських спорів Вищим Арбітражним Судом СРСР". Подальший розвиток ринкових відносин викликав необхідність створення розгалуженої мережі арбітражних судів та забезпечення їх законодавчою базою.

Зараз арбітражні суди є федеральними судами і входять в судову систему РФ.

Повноваження, порядок утворення та діяльності арбітражних судів у Російської Федерації встановлені Конституцією РФ, федеральними конституційними законами "Про арбітражних судах в Російській Федерації", "Про судову систему Російської Федерації", АПК РФ і іншими федеральними законами. Підзаконні нормативні правові акти, прийняті з питань організації та діяльності арбітражних судів, не повинні суперечити чинному законодавству.

Система арбітражних судів РФ включає в себе такі судові органи:

- арбітражні суди суб'єктів РФ (арбітражні суди першої інстанції);

- спеціалізовані арбітражні суди;

- арбітражні апеляційні суди;

- федеральні арбітражні суди округів (арбітражні касаційні суди);

- Вищий Арбітражний Суд РФ.

Крім того, відповідно до п. 9.1 ч. 1 ст. 10 Федерального конституційного закону "Про арбітражних судах в Російській Федерації" в системі арбітражних судів з метою наближення правосуддя до місця знаходження які беруть участь у справі осіб у віддаленій місцевості за рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ у складі арбітражного суду утворюється постійне судове присутність. Воно є відокремленим підрозділом арбітражного суду суб'єкта РФ поза місця постійного перебування цього судна і здійснює його повноваження.

Арбітражні суди в Російській Федерації здійснюють правосуддя шляхом вирішення економічних спорів та розгляду інших справ, віднесених до їх компетенції Конституцією РФ і законами.

Основні завдання арбітражних судів у Російської Федерації при розгляді підвідомчих їм спорів:

- захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

- сприяння зміцненню законності і попередження правопорушень у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;

- забезпечення доступності правосуддя у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; справедливий публічний судовий розгляд у різний термін незалежним і безстороннім судом;

- формування шанобливого ставлення до закону і суду;

- сприяння становленню і розвитку партнерських ділових відносин, формування звичаїв і етики ділового обороту.

Таким чином, арбітражні суди забезпечують стабільність відносин, що виникають у сфері економічної діяльності, підтримують договірні та інші зобов'язання, що виникають між сторонами правовідносин.

Діяльність арбітражних судів заснована на принципах законності, незалежності суддів, рівності організацій і громадян перед законом і судом, змагальності та рівноправності сторін, гласності розгляду справ.

Арбітражним судам підвідомчі справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані з підприємницькою та іншою економічною діяльністю. Зокрема, дані суди розглядають в порядку позовного провадження, що виникають із цивільних правовідносин економічні суперечки і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності юридичними особами та індивідуальними підприємцями, а також у передбачених законом випадках - іншими організаціями та громадянами. Також арбітражними судами розглядаються в порядку адміністративного судочинства виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин економічні суперечки і інші справи, пов'язані із здійсненням організаціями та громадянами підприємницької та іншої економічної діяльності.

Вступили в законну силу рішення, ухвали, постанови арбітражних судів є обов'язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, посадових осіб, громадян і підлягають виконанню на всій території РФ.

Система арбітражних судів з судами загальної юрисдикції організаційно не пов'язана. Однак у своїй діяльності арбітражні суди тісно взаємодіють з іншими судовими органами, що входять в єдину систему судів РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інші органи вирішення економічних спорів
Трудові спори і порядок їх вирішення
Колективний трудовий спір та порядок його дозволу
Господарські спори. Арбітражний Суд
Третейський розгляд спорів в Міжнародному арбітражному суді при Білоруській торгово-промисловій палаті
Про деякі питання застосування арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації
Про окремі питання практики застосування арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації
СУДОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Місце і роль прокуратури в системі державних органів Російської Федерації. Функції прокуратури
Структура судової системи Російської Федерації
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси