Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетингові дослідження
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Персональні опитування

Проводячи персональні опитування за місцем проживання респондентів, інтерв'юер приходить в квартиру, каже, що йому потрібно опитати певного респондента, і розмовляє з ним особисто, як прийнято говорити, "face-to-face". Інтерв'юер зачитує питання за питанням і зазначає в анкеті або спеціальному кодировочном аркуші відповіді респондента.

Персональні інтерв'ю щодо дороги і тому в розвинених країнах використовуються рідше, ніж телефонні. У Росії ж поки вони застосовуються частіше, ніж телефонні інтерв'ю. Перш за все, у нас, як вже зазначалося, низький рівень телефонізації. Крім того, в нашій країні персональні інтерв'ю, як правило, відрізняє більш тісний контакт між інтерв'юером та респондентом і на деякі питання респонденти швидше погодяться відповісти при особистій зустрічі, ніж по телефону.

В цілому можна сказати, що персональні інтерв'ю протікають спокійніше і це сприяє отриманню якісної інформації. Коли персональний опитування проводиться в домашніх умовах і є хороший особистий контакт, то можна використовувати анкети більшого обсягу. Такі інтерв'ю інколи можуть тривати більше години.

Важливо, що анкети для персональних опитувань можуть бути не тільки великими за обсягом, але і набагато різноманітніше, ніж для телефонних опитувань. Так, іноді інтерв'юер, задаючи питання, передає респондентові картку з можливими варіантами відповідей, причому при необхідності ці варіанти можуть зображуватися у вигляді наочних шкал. Більш того, при персональних інтерв'ю можлива демонстрація респондентові різних ілюстративних матеріалів, наприклад фотографій товарів, торгових знаків і т. д.

При особистих опитуваннях на дому можна забезпечити найбільш серйозний контроль над вибіркою. Хоча, звичайно, можливості тут безмежні. Наприклад, нічого не можна вдіяти, якщо респондент не хоче пускати додому незнайомця.

Із зазначених причин саме з допомогою цього методу фонд "Громадська думка" проводить більшість своїх масових досліджень, зокрема репрезентативні щотижневі загальноукраїнські опитування та щоквартальні опитування по технології "Георейтинг" (з 2011 р. - "МегаФОМ").

Інший метод проведення особистих опитувань - опитування поза місця проживання респондентів (mall intercept): на вулицях, в магазинах, барах, поїздах та інших місцях, де велика ймовірність зустріти людей потрібної категорії. До таких опитуваннями доводиться вдаватися, коли потрібні категорії людей дуже рідкісні і пошук їх на дому занадто доріг. Наприклад, коли вивчають думки потенційних покупців предметів розкоші, коштовностей, опитують відвідувачів ювелірних магазинів.

Незамінні такі опитування і тоді, коли респондент, перш ніж дати корисну інформацію, повинен щось побачити, помацати, оглянути, спробувати.

Однак у цього методу є істотні недоліки.

У більшості випадків інтерв'ю поза місця проживання респондентів значно коротше, ніж за місцем їх проживання. Практично воно ніколи не триває більше півгодини, але зазвичай ще менше. За цей час у респондента можна дізнатися тільки мінімально необхідне.

Значно важливіше те, що ці опитування не репрезентують населення; зокрема, з них можна дізнатися, яку частку населення становить вивчена категорія людей. Тому їх допустимо застосовувати лише тоді, коли потрібно репрезентувати певну групу людей, час від часу знаходяться в одному і тому ж місці, наприклад відвідувачів певного магазину або пасажирів визначеного маршруту поїзда. У таких випадках можна (хоча це складно) розробити процедуру, що забезпечує репрезентативність вибірки.

Наприклад, навіть тоді, коли респондентів випадковим чином відбираються в магазині (скажімо, опитують кожного десятого виходить), треба пам'ятати, що розподіл відповідей респондентів на будь-яке питання може спотворено оцінювати розподіл думок всіх, хто відвідує цей магазин, наприклад хоча б раз на тиждень.

Пояснимо цю думку умовним прикладом.

Приклад 5.2

Коригування пропорцій вибірки

Нехай нас цікавить частка чутливих до ціни покупців, які відвідують певний магазин. Будемо для простоти вважати чутливими до ціни таких покупців, які у відповідь на питання про головне критерії вибору товару називають ціну. Припустимо, що ми опитали за випадковою вибіркою 800 покупців і 560 з них виявилися чутливими до ціни. Чи можна на цій підставі зробити висновок, що приблизно 70% осіб, що здійснюють покупки в цьому магазині, чутливі до ціни? Покажемо, що ні. Нехай покупці діляться всього на дві категорії: на активних (тих, хто робить покупки в цьому магазині кожен день) і щотижневих (тих, хто здійснює їх раз на тиждень). Щоб розрізнити щоденних і щотижневих респондентів, ми включили в анкету питання, з якою періодичністю вони роблять покупки в цьому магазині.

Припустимо, опитування дало наступні результати (табл. 5.7).

Таблиця 5.7. Розподіл відповідей респондентів при опитуванні в магазині, людина

Головний критерій вибору товару

Щоденні

покупці

Щотижневі

покупці

Всі

опитані

Ціна

540

20

560 (70%)

Не ціна

60

180

240 (30%)

Усі опитані

600

200

800 (100%)

Якщо умовно прийняти, що число відвідують магазин щотижня у всі дні тижня однаково, то у щотижневих покупців рівно в сім разів менше шансів потрапити у вибірку опитування, тобто для правильного обліку їх думки треба було б кожного щотижневого респондента враховувати не одного, а як сім респондентів. Іншими словами, всі числа у стовпці "щотижневі покупці" потрібно помножити на 7.

Але тоді вийде, що все нібито опитано не 800, а 2000 респондентів (600 1400 щоденних і щотижневих). Щоб уникнути фіктивного збільшення загального розміру вибірки і при цьому дотримати правильні пропорції між кількістю щоденних і щотижневих покупців, треба кожного щоденного покупця враховувати з ваговим коефіцієнтом w1 = 1 · (800/2000) = 0,4, а кожного щотижневого - з вагою w2 = 7·(800/2000) = 2,8. Скориговані таким чином результати опитування наведено в табл. 5.8.

Таблиця 5.8. Розподіл відповідей респондентів при опитуванні в магазині з урахуванням вагових коефіцієнтів, людина

Головний критерій вибору товару

Щоденні покупці (w1 = 0,4)

Щотижневі

покупці

(w2 =2,8)

Всі

опитані

Ціна

216

56

272 (34%)

Не ціна

24

504

528 (66%)

Усі опитані

240

560

800 (100%)

Таким чином, правильною, незміщеної оцінкою частки чутливих до ціни покупців слід вважати не 70, а 34%, тобто первісне спотворення структури вибірки із-за відмінностей в імовірності відбору призвело до двократного завищення цікавить нас результату.

Приклад показує, що процедуру, що забезпечує репрезентативність вибірки, непросто реалізувати навіть в такий до межі спрощеної ситуації. Але і в цьому випадку з такого опитування, звичайно, не можна дізнатися, що думають про магазин ті, хто в нього не ходять. Отже, він мало допоможе, коли буде потрібно залучити нових покупців. Такі недоліки опитувань поза місця проживання респондентів. Їх застосування виправдане лише у випадках, коли інші варіанти опитування реалізувати не можна.

Комп'ютерні персональні інтерв'ю (CAPI - Computer-Assist Personal Interviews) - це вид формалізованих опитувань, при проведенні яких респондент сидить перед спеціально обладнаним комп'ютером і сам відповідає на запитання, що виникають на екрані монітора. Іншими словами, опитування цього виду проходять без безпосереднього контакту респондента з інтерв'юером.

Існує кілька програмних пакетів, за допомогою яких розробляють анкети для комп'ютерного опитування.

Комп'ютерна анкета забезпечується екранами допомоги і повідомлень про помилки.

Анкета на екрані - це не обов'язково тільки текст; може виникати, наприклад, зображення об'єктів, про які задаються питання. Іноді комп'ютер ставлять у таких місцях, де респонденти можуть ознайомитися з цими об'єктами, наприклад в магазинах.

В ході опитування інтерв'юер зазвичай спостерігає за процесом по Мережі, сидячи перед екраном свого комп'ютера; при необхідності він може втрутитися.

Комп'ютерні персональні інтерв'ю використовуються, наприклад, для опитування покупців прямо в магазинах, в тому числі для тестування продуктів.

Гідність таких опитувань - відсутність похибки, що вноситься інтерв'юером, типової для інших видів персональних інтерв'ю і для телефонних інтерв'ю. Поганий інтерв'юер може підказати "правильний" відповідь навіть своєю інтонацією.

Перший Національний банк Чикаго провів дослідження, які дозволили порівняти між собою комп'ютерні та персональні інтерв'ю поза місця проживання респондентів. Виявилося, що, хоча тривалість перше інтерв'ю в середньому вище, ніж друге, ціна їх на 33-40% нижче. Комп'ютерні інтерв'ю зазвичай цікавіше і привабливіше для респондентів; їм навіть здається, що інтерв'ю було коротше, ніж насправді. Важливо відзначити, що в комп'ютерному опитуванні респондент менш схильний давати соціально схвалювані відповіді.

Існує модифікація цієї технології, коли опитування проводиться за місцем проживання респондентів або в іншому місці, але з використанням портативного комп'ютера, принесеного інтерв'юером.

Приклад 5.3

Персональний опитування на прикладі "Дослідження перед випуском на ринок лампи Softone" (див. також с. 18, 31, 53, 116 і 126)

Мета дослідження полягала в тому, щоб визначити, чи достатньо приваблива нова лампа для споживачів; потрібно вивчити реакцію споживачів на дві її особливості: округло-кубічну, а не грибоподібну форму і пастельні тони.

Слід було з'ясувати, споживачі погодяться платити більш високу (преміальну) ціну за лампу з такими властивостями. Підкреслимо, що на цьому етапі потрібно лише встановити сам факт прийняття або відхилення споживачами концепції нового товару. У разі достовірного встановлення цього факту не вимагалося ні ще більш точних оцінок, ні порівнянь між можливими модифікаціями товару.

Так як висока точність не потрібна, було вирішено провести всього 200 персональних інтерв'ю з потенційними покупцями ламп. Статистична похибка для вибірки такого розміру при рівні довірчої ймовірності 0,95 становить 7%, тобто якби, наприклад, виявилося, що 50% респондентів схильні купити лампочку, то для всього населення цей показник перебував у межах від 43 до 57%.

Опитувалися респонденти у магазинах. Соціально-демографічні пропорції вибірки забезпечувалися квотуванням за статтю, віком і соціальним класом.

Щоб дізнатися, чи сильно коливається досліджуваний показник в залежності від географії, були відібрані магазини в двох районах Англії, віддалених один від одного на кілька сотень миль (Southampton і Dewsbury).

Опитування дало наступні результати.

1. Лампочки округло-кубічної форми викликали у покупців значний інтерес і сприймалися ними як абсолютно новий, незвичайний товар.

2. Нова форма лампочок подобалася споживачам.

3. Інтерес до ламп пастельних тонів виявився високим (79% респондентів висловили високу ступінь готовності їх придбати), а частка тих, хто купує звичайні кольорові лампочки, була низькою.

4. Невелика преміальна націнка виявилася прийнятною для більшості респондентів.

5. Суттєвої залежності результатів від географії опитування виявлено не було.

Таким чином, результати дослідження вселяли оптимізм, підтверджуючи доцільність випуску даного товару на ринок.

Приклад 5.4

Персональний опитування на прикладі "Вивчення причин зниження продажів настінних газових обігрівачів компанії British Gas" (див. також с. 19 і 32)

Дослідницьке агентство, яке виконує роботи за спеціальним замовленням, запропонувало компанії British Gas провести персональний опитування наступних трьох груп респондентів:

1) представників цільового ринку - для вивчення вимог, що пред'являються до опалення, для з'ясування ставлення до різних опалювальних приладів і для оцінки розмірів вже не фактичного (як у випадку NDES), а потенційного ринку НГО (настінних газових обігрівачів) та інших опалювальних приладів;

2) осіб, недавно купили НГО, - для вивчення їх потреб, мотивації їхніх дій і механізму ухвалення рішення

про купівлю;

3) осіб, недавно купили інші опалювальні прилади, для з'ясування причин, за якими вони зробили такий вибір. Розглянемо структуру анкет (табл. 5.9).

Таблиця 5.9. Структура анкет для різних груп респондентів

Блоки питань

Цільовий

ринок

Нещодавно купили:

НГО

інші

опалювальні

прилади

Класифікаційна інформація

X

X

X

Запитання-фільтри

X

X

X

Обізнаність про опалювальних приладах

X

X

X

Сприйняття цін на опалювальні прилади

X

X

X

Наявні в сім'ї опалювальні прилади

X

X

X

Мотиви покупки і деталі, що стосуються встановлення опалювальних приладів

X

X

Рівень задоволеності наявними опалювальними приладами

X

X

X

Зацікавленість у купівлі додаткових або заміні наявних опалювальних приладів

X

X

X

Обставини, що сприяють вибору того чи іншого опалювального приладу

X

Прийнятні для респондента види палива та опалювальні прилади

X

На основі чого здійснювався (здійснювався б) вибір між НУО та іншими опалювальними приладами

X

X

Зацікавленість у придбанні НДО та інших опалювальних приладів

X

X

Ставлення до різним параметрам НДО, оцінка респондентами їх переваг або недоліків

X

X

X

Ступінь задоволеності НДО та обслуговуванням з боку компанії British Gas

X

Зацікавленість у дешевому центральному опаленні

X

X

X

Ставлення до різних параметрів конкуруючих з НГО опалювальних приладів, оцінка респондентами їх переваг або недоліків

X

X

X

Зробимо ряд зауважень щодо самих анкет.

1. Послідовність запитань в анкетах дещо відрізнялася від тієї, що була наведена вище. Наприклад, питання щодо обізнаності про опалювальних приладах різного типу ставилося до запитань-фільтрів, щоб не відкривати респондентові, які прилади цікавлять дослідників.

2. Класифікаційна частина в даному випадку особливо детально узгоджувалася з замовником, щоб мати можливість порівнювати результати опитування за цією анкетою з даними NDES. Зазвичай дослідницька фірма використовує стандартні класифікаційні питання, які не потрібно обговорювати з кожним окремим замовником.

3. Запитання-фільтри потрібні були для того, щоб визначити, чи належить респондент до однієї з досліджуваних груп, і якщо - так, то до якої саме. Наприклад, якщо респондент говорив, що у нього вдома є центральне опалення будь-якого типу, інтерв'ю закінчувалося.

4. Рівень задоволеності наявними в будинку опалювальними приладами оцінювався так. Спочатку респондентів запитували, чи нормально обігрівається кожне з наявних у сім'ї приміщень. Якщо опалення будь-яких приміщень респондентів не зовсім влаштовувало, то їх просили оцінити ймовірність його поліпшення в найближчі 2-3 року, а також сказати, яким способом вони думають це зробити.

5. Питання про фактори, що впливають на вибір опалювальних приладів, були розроблені на основі численних досліджень, що проводилися раніше компанією British Gas. Респондентам давалися картки зі списком критеріїв, а потім їх просили оцінити важливість кожного з них за шкалою: "дуже важливий", "досить важливий", "не дуже важливий", "зовсім не важливий". Крім того, про кожен з декількох типів опалювальних приладів, що цікавлять замовника, респондентів просили сказати, які три критерію з запропонованого списку схиляють його на користь вибору цього приладу, а які - перешкоджають йому.

6. Наступні кілька запитань мали на меті виявити ступінь прийнятності для респондента приладів кожного типу, включаючи НДО. Щоб переконатися, що респондент правильно розуміє назва кожного з них, йому показували фотографію.

7. У попередніх питаннях щоб уникнути можливих спотворень у відповідях респондента не давали зрозуміти, що дослідників цікавлять головним чином настінні газові обігрівачі. Наступний блок питань "відкривав карти": респондентів, що допускають, що вони куплять НДО, запитували про різних аспектах, що стосуються цих опалювальних приладів. При цьому використовувався метод набору тверджень (statement battery). Респонденту давався список висловлювань, а він оцінював ступінь своєї згоди або незгоди з кожним із них за шкалою: "абсолютно згоден", "скоріше згоден", "скоріше не згодний", "абсолютно не згоден", "не маю думки".

8. Далі респондентів, які планують якісь поліпшення в системі підігріву житла, запитували, який саме тип обігрівачів вони вважають найбільш підходящим для цього. Відповіді дозволяли остаточно зіставити зацікавленість в НГО з зацікавленістю в інших опалювальних приладах.

9. На закінчення респондентів запитували, скільки, на його думку, варто опалювальний прилад кожного типу. Більша частина респондентів виявила тут дуже низький рівень обізнаності.

Оптимальними за рівнем точності, бюджетним і тимчасовим обмеженням були визнані наступні розміри трьох вибірок:

цільовий ринок 550 респондентів;

покупці НГО 450 респондентів;

покупці товарів-конкурентів 225 респондентів.

Похибка вимірювання для першої та другої груп респондентів була не вище 4%, що цілком відповідало важливості цієї інформації. Для третьої групи похибка була вище, але інформація про споживачів конкуруючих пристроїв була менш важливою. До того ж пошук кожного з цих респондентів обходився істотно дорожче, ніж пошук представника першої або другої групи з причин, про які буде сказано трохи нижче.

Враховуючи відносно невеликі розміри вибірок, аналіз в кожному регіоні окремо був, звичайно, неможливий. Однак дослідники вважали необхідним, щоб вибірка в цілому відображала розподіл цільового сегмента по регіонах обслуговування British Gas. Так, якщо Шотландія представляла 6% цільового ринку, то там слід опитати по 6% представників кожної групи.

Теоретично репрезентативну вибірку необхідно було створювати з допомогою послідовності випадкових контактів з потенційними респондентами, які потрібно продовжувати до тих пір, поки не буде проведено намічене число інтерв'ю з респондентами кожної категорії. Практично це призвело б до величезної кількості "втрачених" контактів. Навіть домогосподарства, що відносяться до цільового ринку, становили лише десяту частину домогосподарств країни, тобто контактів в середньому знадобилося б в 10 разів більше, ніж фінальних інтерв'ю. Тому були використані списки представників цільового ринку, знайдених в ході останнього опитування NDES. Ці списки містили 3500 домогосподарств, що було в шість разів більше потрібного розміру вибірки. Проте це не надто великий запас, так як втрати були неминучі за наступним причин:

o квотування числа інтерв'ю по регіонах;

o неприпустима з фінансових міркувань віддаленість частини входять в список домогосподарств;

o зміна статусу домогосподарств вже після проведення опитування NDES, наприклад, через підключення до центрального опалення;

o неможливість опитати потрібного респондента з-за відсутності його будинку або відмови відповідати.

Списки респондентів другої групи були отримані з регіональних даних про продажі НДО за останні 1-2 роки. Як вже зазначалося, це було припустимо з-за того, що дуже маленький відсоток НУО продавався іншими компаніями. В іншому випадку це призвело б до серйозних зміщень.

Остання вибірка представляла значні практичні проблеми. Частково дані бралися з NDES, але їх було дуже мало, а інша інформація була недоступна. Брак контактів частково восполнялась за рахунок представників першої або другої групи (відповідати на запитання ще однієї анкети їх, звичайно, вже не просили), а частково - за рахунок осіб, знайдених самими інтерв'юерами на місці. Таким чином, ця вибірка була далека від випадкової. Це, однак, враховуючи істотно меншу важливість отриманої інформації, визнано в даному випадку цілком прийнятним.

Польовий етап дослідження було організовано наступним чином. Уповноважений представник дослідницького агентства відповідав за планування та організацію дослідження. Після отримання контактних списків дослідницьке агентство рассортировало респондентів по регіонам, а потім всередині кожного регіону - по невеликих територій, які могли б бути охоплені одним інтерв'юером.

Кожному інтерв'юеру був виданий пакет, містить бланки анкет, замітки, інструкції, адреси респондентів та інші матеріали. Інструкції включали детальні поради з приводу того, як спілкуватися з респондентом, в тому числі і вимога звертатися за вказаною адресою не менше трьох разів в різний час дня перед тим, як віднести інтерв'ю до розряду "немає контакту". Це було необхідно для того, щоб обмежити зміщення розподілу в бік респондентів, частіше перебувають вдома.

Потім анкети надходили в агентство, де перевірялася ретельність їх заповнення, а потім вони передавалися у відділ обробки даних. Для перевірки якості польових робіт, зокрема, для підтвердження достовірності респондентів, 10% респондентів були розіслані листи з невеликими анкетами.

Відділ обробки даних займався кодування відкритих питань, а саме сортуванням всіх відповідей з ідентичним або схожим змістом на групи і доданням кожній групі цифрового коду, який потім використовувався при введенні даних. Це дуже трудомісткий і дорогий процес, тому більшість дослідницьких компаній відносно рідко включають в анкету відкриті питання.

Далі дослідники займалися складанням зведених таблиць, схем, поділом даних по подвыборкам і т. д. На основі цієї інформації був підготовлений звіт, що містив результати дослідження і зроблені на їх основі висновки, які частково представлені нижче (табл. 5.10).

Таблиця 5.10. Результати досліджень і основні висновки

Результати

Висновки

Дані цільового ринку

Вимоги цільового ринку до опалення, погано опалюваних приміщень та зацікавленість у збільшенні опалювальної площі

Частка і кількість людей (поданих NDES), бажаючих встановити опалювальні прилади, т. е. обсяг реально існуючого ринку

Які опалювальні прилади є у представників цільового ринку (в тому числі старі моделі НДО)?

Потенційний обсяг продажів додаткових або замінюють опалювальних приладів тим, у кого якісь прилади вже є

Фактори, що впливають на вибір типу опалення та відповідних приладів; ставлення до палива і приладів

Відповідні маркетингові звернення до потенційних покупців

Ступінь інформованості про НГО

Потреба в інформуванні про НДО та його властивості

Ступінь зацікавленості в НГО

Частка і кількість потенційних покупців, сегментованих по признаку наявності або відсутності НГО, - потенціал, який може бути оцінений

Зацікавленість у дешевому центральному опаленні

Те ж саме, що і вище, тільки для дешевого центрального опалення плюс сегментація по зацікавленості виключно в НГО, виключно в дешевому центральному опаленні і в них обох

Покупці НГО

Купівля НГО одного або відразу декількох в перший раз або як доповнення до вже наявних НГО

Потенційна можливість продавати додаткові НДО або як заміну існуючим власникам

Рівень задоволеності продукцією та послугами

Майбутній продуктовий ряд і технічне обслуговування; звернення до покупців

Покупці товарів-конкурентів

Потреби, що задовольняються з допомогою покупки приладу, і відмінності від покупців НГО

Стратегія, націлена на зниження впливу конкуренції, включаючи маркетингові звернення

Таким чином, результати, отримані в ході дослідження, дозволили зробити відповідні висновки з наступних питань:

o розмір потенційного цільового ринку, сегментованого по наявності або відсутності в будинках НДО, а також за ступенем зацікавленості в їх придбанні;

o потенційні можливості в сегменті домогосподарств з центральним опаленням;

o вимоги до продукції і сервісу різних ринкових сегментів;

o маркетингові звернення з приводу того, як найкращим чином відповісти вимогам специфічних сегментів;

o маркетингова тактика, включаючи засоби реклами, для кожного сегмента.

На основі отриманих даних переглянутий продуктовий ряд НДО, внесені необхідні зміни, включаючи ціну, з урахуванням відносини, вимог і профілю цільового ринку.

Вирішено, що найкращим способом просування цих товарів є прямий маркетинг. Дані дослідження були використані при плануванні рекламних кампаній.

Дослідження виявило взаємозв'язок всіх опалювальних приладів. Враховуючи висновки цього та інших досліджень, прийнято рішення представляти на ринку газові опалювальні прилади як єдиний продуктовий ряд. Такий підхід докорінно відрізнявся від попередньої стратегії подання всіх цих приладів як абсолютно різних товарів.

Приклад 5.5

Персональний опитування на прикладі "З'ясування частки британського ринку хімікатів для виробництва паперу" (див с. 17)

Продовжимо розгляд прикладу, пов'язаної з хімікатами для виробництва паперу. Ми пам'ятаємо, що для вибору стратегії компанії Grace Service Chemicals зі штаб-квартирою в США знадобилося визначити частку ринку, що належить входить до її складу британській фірмі Speciality Chemicals.

Як вже зазначалося, у Великобританії на момент проведення дослідження налічувалося 112 целюлозно-паперових комбінатів. Враховуючи, що кількість комбінатів невелика і їх вимоги до хімікатів різко розрізняються в залежності від типу продукції (папір для банкнот, тонка обгортковий папір і т. д.), було вирішено не будувати вибірку, а спробувати зібрати інформацію про всіх комбінатах.

Розглянувши три можливих методи проведення дослідження (поштові, телефонні і особисті інтерв'ю), було вирішено зупинитися на останніх. По-перше, тонкі технічні питання складно обговорювати по телефону. По-друге, комбінати територіально згруповані всього в п'яти регіонах Великобританії, отже, кожен інтерв'юер міг би за два дні об'їздити, попередньо домовившись по телефону, 20 респондентів. Нарешті, по-третє, самі інтерв'юери воліли опитувати респондентів при особистій зустрічі, а не по телефону.

Далі слід було вирішити, яких працівників комбінату інтерв'ювати: оформляють замовлення на хімікати, реально працюючих з хімікатами або вирішальних, які хімікати купувати (спецификаторов). Оскільки головне, що хотілося зрозуміти, якими мотивами керуються люди при виборі постачальника хімікатів, було вирішено опитувати спецификаторов.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інтернет-опитування
Опитування співробітників компанії
Телефонні опитування
Поштові опитування
Етапи процесу управління персоналом підприємства
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
Сучасні тенденції в управлінні персоналом
Методи опитування (бесіда (інтерв'ю), анкетування)
Приклади використання опитувань у маркетингових дослідженнях
Анкетні опитування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси