Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління людськими ресурсами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процес підбору, відбору і найму персоналу

Процес підбору персоналу

В процесі підбору персоналу в залежності від розміру організації роботодавцем повинні бути вирішені наступні основні питання:

1. Скільки додаткових працівників буде потрібно організації?

2. Де організація планує шукати необхідних працівників?

3. Які спеціальні кваліфікації і досвід дійсно необхідні?

4. Яким чином організація планує поширювати інформацію про вакансії?

5. Як планується оцінювати ефективність роботи з підбору персоналу?

Підбір персоналу передбачає вивчення відповідності висунутих кандидатів функціональних обов'язків по конкретній посаді. Підбір працівників і менеджерів, їх розміщення відносяться до класу управлінських завдань, що не мають стандартної, строго формалізованої технології рішення.

Потреби людей різні, тому людині, яка шукає роботу, необхідно самостійно усвідомити, що його більшою мірою цікавить:

- велике, середнє або мале підприємство;

- приватний чи державний сектор;

- яка галузь економіки і вид діяльності;

- робота з механізмами або людьми;

- режим і напруженість праці: спокійний, рівний режим або імпульсивний ритм роботи;

- характер відносин з начальником;

- індивідуальна робота, в невеликій групі або у великому колективі, творча або рутинна;

- місцезнаходження роботи, тобто робота поруч з будинком, переїзд на нове місце проживання, виїзди в тривалі відрядження і т. д;

- зарплата і системи мотивації праці;

- робота на одному або в різних місцях; в приміщенні або на відкритому повітрі і багато іншого.

При підборі персоналу працівникам кадрової служби слід досить точно з'ясувати ті цілі та очікування, які людина принесе з собою в організацію. Це допомагає створювати і використовувати ефективну систему мотивації праці.

У свою чергу, підбір кадрів всіх категорій повинен проводитися на кожному підприємстві на основі заздалегідь сформульованих кваліфікаційних вимог до фахівця відповідного виробничого або функціонального підрозділу. У практиці роботи служб управління персоналом на вітчизняних підприємствах зазвичай використовуються два можливих джерела підбору кадрів: внутрішній і зовнішній. Внутрішній джерело підбору кадрів передбачає використання наявних трудових ресурсів і дозволяє підприємству обійтися без нового набору; зовнішній включає залучення персоналу з різних навчальних закладів, споріднених підприємств за рекомендаціями працівників підприємства і т. п.

Підбір персоналу - це система заходів, що передбачаються організацією для залучення працівників, які володіють необхідними професійними навичками та моральними якостями і здатних виконувати на виробництві всі посадові обов'язки. З точки зору організації на підбір працівників впливають три основних фактори: рівень висунутих вимог до персоналу, загальна кадрова політика, сформований імідж організації, включаючи оплату праці. На завершення сформулюємо ряд найважливіших принципів підбору персоналу на підприємствах в умовах ринкових відносин:

- свобода вибору майбутньої професії повинна бути забезпечена можливістю отримання відповідної освіти, причому пріоритет повинен бути відданий державній системі;

- обрана професія повинна повною мірою відповідати здібностям працівника і потребам вітчизняної економіки;

- ринковий попит на всі категорії персоналу повинен бути збалансований з обсягами виробництва і наявністю робочих місць як в економіці, так і на підприємстві;

- як прийнято у світовій економіці, професійний відбір та оцінка всіх категорій працівників мають здійснюватися за кінцевими результатами праці;

- закріплення персоналу на виробництві і його професійне рух слід здійснювати з урахуванням японського досвіду довічного найму;

- ціна робочої сили у вітчизняній економіці повинна бути піднята до рівня розвинених зарубіжних країн.

Всі вітчизняні підприємства і організації, що дотримуються ці правила кадрової політики, будуть висококонкурентними як на регіональному, так і на загальноукраїнському ринку праці, зможуть залучати висококваліфікованих випускників вищої, середньої та початкової професійної школи.

Керівництво організацій проводить підбір тоді, коли виникає або усвідомлюється потреба у працівниках певної професії і кваліфікації. Потреба є результатом планування персоналу (новий штатний розклад) або плинності кадрів. Головне завдання менеджера з персоналу - забезпечити наявність потрібних людей у потрібний час на потрібному робочому місці. Організація повинна знайти таку людину, яка відповідає вимогам, визначеним за допомогою аналізу змісту роботи чи посади (спеціальними знаннями, вміннями, практичними навичками, визначеними здібностями і досвідом роботи, ступенем відповідальності за підлеглих і т. д.).

Схематично підбір персоналу може бути представлений наступним чином (малюнок 7.1).

Схема підбору персоналу

Рисунок 7.1 - Схема підбору персоналу

Процес підбору персоналу визначається значною мірою політикою, прийнятої в організації у відношенні людських ресурсів. Так, при пріоритетної орієнтації організації на просування власних працівників визначальним буде підбір всередині організації. Якщо ж організація орієнтується на залучення працівників ззовні, то і роль підбору працівників ззовні буде пріоритетною. Важливо постійно пам'ятати, що підбір працівників на постійну роботу - далеко не єдиний варіант задоволення потреб організації. Співробітників можна не тільки наймати, але і брати напрокат. Тимчасовий найм давно вже стало поширеною практикою.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Кадрове планування. Підбір і відбір персоналу
Підбір, профорієнтація і ділова оцінка персоналу
Джерела найму на роботу
Договори найму (locatio-conductio). Загальні положення
Підбір персоналу
Підбір, профорієнтація і ділова оцінка персоналу
Етапи процесу управління персоналом підприємства
Основні етапи підбору персоналу та його професійна орієнтація
Підбір персоналу
Індивідуальні відмінності і їх використання при підборі і професійної орієнтації персоналу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси