Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники сільськогосподарського виробництва

До їх числа відносяться:

• обсяги та індекси виробництва продукції аграрного сектора;

• розміри посівних площ, поголів'я худоби та пасовищ;

• середня врожайність культур і продуктивність худоби;

• ціни на сільськогосподарську продукцію, агротехніку, добрива, пестициди;

• рівень доходів фермерів;

• показники використання сільськогосподарської техніки, добрив, пестицидів та інших

Індекси виробництва сільськогосподарської продукції розраховуються за аналогією з індексом промислового виробництва.

Показники внутрішнього товарообігу

Ці показники характеризують динаміку і напрямок змін кон'юнктури внутрішнього ринку. Вони включають:

а) оборот оптової і роздрібної торгівлі. Аналіз динаміки оптової та роздрібної торгівлі дозволяє оцінити характер і зміна платоспроможного попиту на продукцію виробничо-технічного і споживчого призначення;

б) обсяг товарних запасів. Динаміка запасів сировини і готової продукції істотно відрізняється. Запаси сировини залежать від обсягів виробництва, тобто збільшення виробництва передбачає зростання запасів сировини, і навпаки. Запаси готової продукції, навпаки, при збільшенні попиту зменшується, тобто зростання запасів готової продукції свідчить про погіршення кон'юнктури. Запаси готової продукції досягають максимального значення на початку кризи і мінімального - при переході з фази депресії у фазу пожвавлення;

в) обсяг внутрішніх перевезень. Погіршення кон'юнктури призводить до зменшення попиту, зниження обсягів виробництва і відповідно обсягів перевезень на внутрішньому ринку. Аналіз внутрішніх перевезень повинен охоплювати всі види транспорту з урахуванням специфіки кожного з них, а також конкуренції між різними видами транспорту.

Показники зовнішньої торгівлі

Ці показники включають: індекси фізичного і вартісного зовнішньоторговельного обороту, експорту та імпорту. Вони розраховуються за аналогією з індексами промислового виробництва. Крім того, існують інші показники:

а) сальдо зовнішньоторговельного балансу (S) розраховується за формулою

де Е - обсяг експорту продукції;

J - обсяг імпорту продукції;

б) питома вага експорту певного виду продукції (товару) у сукупному виробництві (Nе) визначають за формулою

де Vе - обсяг експорту певного виду продукції (товару);

Vnp - сукупний обсяг виробництва певного виду продукції (товару);

в) питома вага імпорту певного виду продукції у сукупному споживанні (N) визначають за формулою

де Vu - обсяг імпорту певного виду продукції (товару);

Vn - обсяг споживання певного виду продукції (товару).

Показники динаміки рівня цін

Ці показники включають:

а) індивідуальний індекс оптових цін (iр) визначається за формулою

де Р1 - ціна за конкретний товар на розглянутому ринку в поточному періоді;

Р0 - ціна за конкретний товар на розглянутому ринку в базисному періоді;

б) агрегатний індекс оптових цін (I) визначається за формулою

де - сума вартості продажу г-го товару в базисному

році за поточним оптовими цінами;

- сума вартості продажу г-го товару в базисному році за оазисним оптовими цінами;

в) індивідуальний індекс роздрібних цін, або індекс собівартості продукції (iz), розраховують за формулою

де Ζ1 - собівартість одиниці продукції в поточному році;

Ζ0 - собівартість одиниці продукції в базисному році.

г) агрегатний індекс роздрібних цін, або агрегатний індекс собівартості (Iz), розраховують за формулою

де - розрахункові витрати на виробництво i-го виду продукції в поточному році по поточній собівартості;

- розрахункові витрати на виробництво р-го виду

продукції в поточному році по базисній собівартості.

Фінансові показники

Ці показники включають:

а) емісію цінних паперів. При розгляді емісії цінних паперів необхідний аналіз її структури. Збільшення емісії державних цінних паперів не завжди свідчить про поліпшення ринкової кон'юнктури. Як правило, в період кризи емісія різко збільшується і росте в фазі підйому, при цьому пік випуску настає трохи раніше максимального збільшення обсягу виробництва;

б) курси акцій підприємств, що домінують у галузі. На котирування цінних паперів впливають безліч факторів, у тому числі величина банківського відсотка (при підвищенні відсотка курс акцій, як правило, падає);

в) позичковий відсоток. Зростання позичкового відсотка свідчить про підвищення інвестиційного попиту, що, в свою чергу, вказує на активізацію комерційної діяльності та тенденцію до розширення промислового виробництва;

г) валютний курс. Цей показник безпосередньо впливає на платоспроможність імпортованих товарів і зовнішньоторговельний баланс, а також на конкурентоздатність експортованих товарів на зовнішньому ринку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сільськогосподарське виробництво
Показники промислового виробництва
Аналітичні показники грошових потоків
Аналітичні показники грошових потоків
Показники використання основних фондів
Управління внутрішніх аудитів
Зовнішня торгівля та торгова політика
Внутрішня і зовнішня торгівля
Валютний курс і зовнішня торгівля. J-крива
Оцінка рівня якості за одиничним показниками
Фактори та система показників, які визначають рівень життя населення
ЦЕНТРИ ТА ПЕРИФЕРІЯ: НЕРІВНОМІРНЕ ЗРОСТАННЯ, ДИНАМІКА КРИЗОВОГО ТА ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ В ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ XXI Ст.
Аналітичні показники грошових потоків
Надійність показників фінансової звітності
Показники використання основних фондів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси