Меню
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стимулювання безпечної діяльності

При вирішенні трудових завдань можуть виникати конфлікти мотивів, наприклад, коли існуючий стан речей сприяє посиленню мотиву вигоди на шкоду мотиву безпеки. Психологічний настрій на безпечну поведінку фактично вже був одним із шляхів посилення мотивації до безпечної праці.

Іншим таким шляхом є стимулювання безпечної поведінки. Адже вже сам по собі вельми привабливий мотив вигоди, як було показано раніше, виявляється особливо сильним тому, що він різнобічно стимулюється також ззовні. Очевидно, не менш привабливий за своїм змістом мотив безпеки також може бути посилений за рахунок додаткового стимулювання. Таке стимулювання може здійснюватися в соціальному плані, коли пунктуальне виконання вимог безпеки праці, що забезпечує його високу продуктивність і культуру, спеціально оцінюється, ставиться в приклад іншим, соціально заохочується. Безпечній поведінці може сприяти і матеріальне стимулювання, яке, як відомо, зазвичай використовується для посилення мотиву вигоди. Застосовуючи його для підсилення мотиву безпеки, можна таким чином зробити безпечний працю матеріально вигіднішим. Але при цьому робітник буде мати хороший заробіток вже не тільки за рахунок того, що виробляє багато продукції, але і за рахунок того, що працює більш безпечно, не ініціює нещасних випадків і пов'язаних з ними збитків виробництва. Таким чином, перед організаторами та керівниками стоїть складне завдання з аргументами економічного, соціального та етичного порядку. Однак, навіть якщо відволіктися від цих чинників і розглядати її в чисто психологічному по відношенню до ефекту безпеки плані, то тут виявляться свої додаткові труднощі. Як відомо, при встановленні заробітної плати часто використовується принцип індивідуального підходу, що базується на таких основних критеріях:

- стійкі та тривалі показники продуктивності (кількість і якість праці);

- особисті якості працівника, рівень його відповідальності і професійна кваліфікація.

Ці критерії безпосередньо не враховують міркувань безпеки праці (їх беруть до уваги лише побічно). Вибір виду винагороди за працю (погодинної або відрядної оплати) також зазвичай не пов'язують з питаннями його безпеки, тоді як зв'язок тут виявляється вельми істотною.

При дослідженнях в області психології праці встановлено, що відрядну і аккордную оплату неприпустимо застосовувати на роботах з підвищеною небезпекою, оскільки тут підвищення продуктивності праці може йти на шкоду безпечної поведінки. Відрядну оплату слід застосовувати тільки при тій умові, що маються обґрунтовані норми праці, існує надійний контроль не тільки за кількістю і якістю праці, але і за його безпекою. Систему преміювання також не слід застосовувати в тих ситуаціях, коли отримання високих результатів і премій за них може досягатися ціною зниження безпеки праці. Основним показником преміювання, поряд з кількістю і якістю праці, повинна бути тривала робота без травм і аварій. Колективи робітників і керівники повинні отримувати преміальні винагороди тільки при досягненні низького виробничого травматизму.

Стимулювання розцінюється психологами як важливий засіб формування безпечної діяльності робітника. Серед стимулів, крім вже названих (соціальна підтримка, підвищення зарплати), зазначаються і додаткові вихідні дні, спеціальні привілеї, підвищення в посаді. Така позитивна підтримка, на думку автора, буде сприяти закріпленню відповідного безпечної поведінки. В залежності від умов вона може бути як постійною, так і тимчасовою, причому стимуляція безпечної поведінки повинна здійснюватися відразу ж після його прояви, а виникаючі при цьому затримки тим більше знижують ефективність стимулювання, чим вони триваліші.

Стимулювання в питанні безпеки праці повинно виступати як засіб формування безпечних прийомів праці. Тому слід попереджати звикання робітників до такого стимулювання і прагнути до того, щоб його припинення не порушувало вже сформованих способів безпечної діяльності.

В якості негативного стимулювання найбільш часто використовують такі засоби, як позбавлення премії, дисциплінарні стягнення, виклик до керівництва організації (підприємства). На одному суднобудівному заводі були застосовані талони попереджень, які проколювали в разі порушення правил охорони праці. Ці "проколи" враховувалися при призначенні премії.

Одна японська фірма пішла по шляху моральної стимуляції безпечної праці. На робочих місцях людей, суворо виконують правила безпеки, встановлювалися зелені прапорці, а там, де працювали порушники, - червоні.

В цілому ж більший ефект при формуванні безпечної поведінки зазвичай дає позитивне стимулювання. З експериментальної психології відомо, що покарання саме по собі не пригнічує прагнення і інтересу до привабливості об'єкту, навпроти, покарання можуть сприяти закріпленню таких прагнень. Незважаючи на покарання, деякі працівники все одно будуть продовжувати порушувати правила та інструкції з охорони праці. Порушення припиняться тільки тоді, коли вони перестануть бути джерелом вигоди. Тому в подібному випадку негативне стимулювання погано застосовно. Це підтверджується практичним досвідом, який свідчить, що застосування покарань за порушення правил безпеки загалом малоефективно. Однак у тих випадках, коли в процесі навчання потрібно виробити корисні трудові навички, а також сформувати безпечні способи дій, негативне стимулювання може дати хороші результати. У таких випадках покарання, по-перше, будуть перешкоджати закріпленню недоцільних навичок, по-друге, сприятимуть виробленню мотивації на обережний тип поведінки.

Слід відзначити ще один незвичайний метод стимулювання безпеки праці, заснований на використанні ігор і нерідко використовується рядом зарубіжних фірм. На підприємстві щодня проводять лотереї, де робітники розігрують між собою в лотереї призи на суму від 25 до 100 доларів. При виникненні на ділянці нещасного випадку з втратою працездатності виграші в цей день знижуються вдвічі, і до кінця тижня лотерея не проводиться. Застосовуються й інші варіанти ігор, однак сутність всіх їх зводиться до того, що при безпечній роботі людей є реальні можливості отримати певний виграш, який вони втрачають з появою нещасного випадку. Тому такі ігри стимулюють безпечну роботу не тільки заради себе, але заради вигоди всіх робітників.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи стимулювання і мотивації діяльності і поведінки учнів
Навчання безпечної діяльності
Забезпечення безпечних умов праці при використанні офісної техніки
Безпечна організація електро - і газозварювальних робіт
Економічне стимулювання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища
Методи ціноутворення і стимулювання попиту
Стимулювання праці
Механізми стимулювання
Стимулювання збуту і продажів
Стимулювання збуту на товари і послуги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси