Меню
Головна
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИОсобливості обліку імпортних операційІнформаційні технології в міжнародних валютно-кредитних операціяхОсобливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валютіОблік касових операційОблік експортних операцій з наданням комерційного кредитуОблік операцій на спеціальних рахунках в банкахОблік реекспортних операційОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Векселя можуть бути простими, де беруть участь дві особи (постачальник - векселедержатель і покупець - векселедавець), і перекладними, які називаються траттами. У переказному векселі беруть участь три особи: постачальник - векселедержатель (ремітент), покупець - векселедавець (трасант) і платник за векселем (трасат). Пропозиція про оплату має бути зазначено в тексті переказного векселя "Платити за наказом", "Платити за розпорядженням".

У векселі як у цінному папері повинні бути зазначені обов'язкові реквізити: дата виписки, повне найменування юридичних осіб, їх адреси, сума за векселем, час і місце платежу із зазначенням виконуючого банку. З невизначено-строковими векселями дата може бути вказана так: "Платити через стільки-то від пред'явлення". Оскільки платником по перевідному векселю є не векселедавець, а трасат, то векселедержатель (ремітент) повинен звернутися з приводу акцепту векселя.

Вексель може використовуватися як ефективний засіб у розрахунках, оскільки векселетримач має право передати його по передавального напису - індосаменту - для погашення власної заборгованості. Особа, яка передає вексель, є індосантом, то особа, яка отримує вексель - індосатом. Передавальний напис робиться на зворотній стороні векселя, при цьому число написів не обмежена, і до векселя може бути зроблений додатковий аркуш - алонж. Передати за індосаментом можна як простий, так і переказний вексель, при цьому індосантом може бути як векселедержатель, так і попередні индоссаты.

У бухгалтерському обліку векселі, видані під поставку товарів, робіт, послуг, враховуються на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" субрахунок "Розрахунки за векселями виданими". При видачі векселя у організації виникає нова заборгованість - за векселем виданим - і погашається заборгованість перед постачальниками за товари, роботи, послуги.

Векселі, отримані під поставку товарів, робіт, послуг, враховуються на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим". При одержанні векселя в організації виникає нова заборгованість - за векселем отриманому - і погашається заборгованість покупців і замовників.

Коли організація передає отриманий вексель по індосаменту в рахунок погашення власної заборгованості, то сам вексель буде врахований за балансом на рахунку 009 "Забезпечення зобов'язань і платежів видані" протягом строку позовної давності.

Вексельні операції та розрахунки з них виникають з моменту виписки векселя. Якщо вексель виданий на певну дату, то відсотки за наданий кредит включені в суму за векселем. Дохід за векселем, називається дисконтом, буде дорівнює різниці між номінальною вартістю векселя та заборгованості платника, тобто по суті він буде представляти собою плату за комерційний кредит. Дисконт за векселем у векселедавця буде включений у вартість отриманих товарів, у векселедержателя сума дисконту буде віднесена на інші доходи.

Коли вексель виданий "За пред'явленням" або "В стільки-то часу від пред'явлення", він є невизначено-строкові. За такими векселями можна нарахувати відсотковий дохід, для чого в самому тексті векселя проставляється процентна ставка і дата, з якої починають нараховуватися відсотки. Якщо дата не зазначена, то датою буде вважатися дата виписки векселя.

У бухгалтерський облік у векселедавця відсотковий дохід за векселем буде включений у вартість отриманих товарів, а у векселедержателя - віднесено на інші доходи.

ПРИКЛАД 5.7

Згідно з договором поставки постачальник відвантажив покупцю продукцію на суму 11 800 крб, у тому числі ПДВ - 1800 руб. Покупець видав постачальнику власний вексель номіналом 13 000 руб. Термін погашення векселя - 6 міс.

В бухгалтерському обліку постачальника (векселедержателя) зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

- 11 800 крб - на суму реалізованих товарів;

ДЕБЕТ 90 "Продажі" субрахунок 3 "ПДВ" КРЕДИТ 68 "Розрахунки з податків і зборів"

- 1800 руб. - на суму нарахованого ПДВ;

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим" КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

- 13 000 руб. - на суму заборгованості покупця, переоформлену на заборгованість за векселем;

ДЕБЕТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 200 руб.((13 000 - 11 800) / 6) - на щомісячну суму дисконту по векселю;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки" КРЕДИТ 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим"

- 13 000 руб. - на суму за векселем після його погашення.

У тому випадку, якщо вексель не оплачений покупцем у строк, заборгованість з рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим" переноситься на рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями".

Бухгалтерські операції по обліку розрахунків за векселями виданими та одержаними наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Кореспонденція рахунків з обліку вексельних операцій

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

В обліку векселедавця

41 "Товари"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається фактична сума постачання товарів від постачальників

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається ПДВ з товарам, що надійшли

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" субрахунок "Розрахунки за векселями виданими"

Переоформляється заборгованість організації перед постачальниками і підрядниками заборгованість, сплачену векселем

41 "Товари"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається різниця між сумою векселя і фактичною сумою поставки товарів (дисконт)

60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" субрахунок "Розрахунки за векселями виданими"

51 "Розрахункові рахунки"

Оплачений вексель, виданий під поставку товарів

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Зарахований ПДВ по товарам, що надійшли

В обліку у векселедержателя

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 "Продажі" субрахунок 1 "Виручка"

Відображається фактична вартість проданих товарів

90 "Продажі" субрахунок 3 "ПДВ"

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

Нараховано ПДВ з вартості реалізованих товарів

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Переоформляється заборгованість покупців і замовників заборгованість але векселями одержаними

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Відображається різниця між сумою векселя і фактичною вартістю проданих товарів (дисконт)

51 "Розрахункові рахунки"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим"

Відображається оплата за векселем

При передачі векселя за індосаментом

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" субрахунок "Розрахунки за векселями отриманим"

Відображається передача векселя за індосаментом у рахунок погашення кредиторської заборгованості

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 2 "Інші витрати"

62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Відображається у складі інших витрат дисконт за векселем, переданим за індосаментом

68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок "Розрахунки з ПДВ"

19 "ПДВ по придбаних цінностей"

Зарахований ПДВ по товарам, що надійшли, в оплату за які був прийнятий вексель

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
Особливості обліку імпортних операцій
Інформаційні технології в міжнародних валютно-кредитних операціях
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Облік касових операцій
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
Облік операцій на спеціальних рахунках в банках
Облік реекспортних операцій
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ