Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення

Суддя, орган, посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення з'ясовують такі питання (слід звернути увагу на постанову Пленуму Верховного Суду РФ від 24 березня 21.05 р. № 5 "Про деякі питання, що виникають у судів

при застосуванні Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення":

1) чи належить до їх компетенції розгляд даної справи:

2) чи є обставини, виключають можливість розгляду даної справи суддею, членом колегіального органу, посадовою особою;

3) чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші протоколи, передбачені КоАП РФ, а також чи правильно оформлені інші матеріали справи;

4) чи є обставини, що виключають провадження у справі;

5) чи достатньо наявних у справі матеріалів для його розгляду по суті;

6) чи є клопотання і відводи.

Суддя, член колегіального органу, посадова особа, на розгляд яких передано даю про адміністративне правопорушення, не можуть розглядати дане даю в разі, якщо ця особа:

I) є родичем особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілого, законного представника фізичної або юридичної особи, захисника чи представника;

2) особисто, прямо чи опосередковано, зацікавлений у вирішенні справи.

При наявності зазначених обставин суддя, член колегіального органу, посадова особа зобов'язані заявити самовідвід. Заява про самовідвід подасться голові відповідного суду, керівнику колегіального органу, вищестоящому посадовій особі. При наявності цих обставин особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілий, законний представник фізичної чи юридичної особи, захисник, представник, прокурор вправі заявити відвід судді, члену колегіального органу, посадовій особі. Заява про відвід розглядається суддею, органом, посадовою особою, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. За результатами розгляду заяви про самовідвід або про відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи, які розглядають справу про адміністративне правопорушення, виноситься ухвала про задоволення заяви або про відмову в його задоволенні.

При підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішуються наступні питання, за яким у разі необхідності виноситься визначення:

1) про призначення часу і місця розгляду справи;

2) про виклик учасників провадження у справі;

3) про витребування необхідних додаткових матеріалів по справі;

4) про призначення експертизи;

5) про відкладення розгляду справи;

6) про повернення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до органу, посадовій особі, які склали протокол (у разі складання протоколу та оформлення інших матеріалів справи неправомочними особами, неправильного складання протоколу та оформлення інших матеріалів справи або неповноти представлених матеріалів, яка не може бути заповнена при розгляді справи);

7) про передачу протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи на розгляд по підвідомчості (якщо розгляд справи не відноситься до компетенції судді, органу, посадової особи, до яких, протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи надійшли на розгляд, або винесено ухвалу про відвід судді, складу колегіального органу, посадової особи).

Якщо розгляд справи про адміністративне правопорушення відкладено у зв'язку з неявкою без поважної причини фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, законного представника неповнолітньої особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідка, а їх відсутність перешкоджає всебічному, повному, об'єктивному і своєчасному з'ясування обставин справи та вирішення її відповідно до закону, суддя, орган, посадова особа, розглядають справа, виносять ухвалу про привід вказаних осіб

При наявності обставин, які виключають провадження по справі про адміністративне правопорушення, як вже зазначалося раніше, виноситься постанова про припинення провадження у справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. За клопотанням особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, справа може бути розглянута за місцем проживання цієї особи. Справа про адміністративне правопорушення, за яким було проведене адміністративне розслідування, розглядається за місцем перебування органу, що проводила адміністративне розслідування. Справи про адміністративні правопорушення неповнолітніх, а також про деякі правопорушення, зазначені у ст. 29.5 КоАП РФ, розглядаються за місцем проживання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Крім того, з урахуванням внесених істотних змін в КоАП РФ (2011 і 2012 рр..) у випадках, передбачених міжнародним договором, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем виявлення адміністративного правопорушення, якщо місцем його вчинення є територія іншої держави.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 15-днсвный термін з дня отримання суддею, органом, посадовою особою, правомочними розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. У разі надходження клопотань від учасників провадження у справі або у випадку необхідності додаткового з'ясування обставин справи строк його розгляду може бути продовжено суддею, органом, посадовою особою, що розглядає справу, але не більше ніж на 1 місяць. Про продовження зазначеного строку суддя, орган, посадова особа, розглядають справа, виносять мотивовану ухвалу.

Справа про адміністративне правопорушення, вчинення якого тягне адміністративний арешт, розглядається в день отримання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи, а відносно особи, що зазнає адміністративному затримання, - не пізніше 48 годин з моменту його затримання.

Про терміни розгляду справи про адміністративне правопорушення див. ст. 29.6 КоАП РФ.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в арбітражних судах
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Розгляд справи про адміністративне правопорушення
Призначення адміністративного покарання при вчиненні кількох адміністративних правопорушень
Права і обов'язки осіб, щодо яких здійснюється провадження по справах про адміністративні правопорушення
Розгляд справи про адміністративне правопорушення
Поняття адміністративного правопорушення
Підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення
Порядок і способи захисту адміністративно-правового регулювання від помилок (порушень), порядок розгляду спорів
Судді, органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси