Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Базисні, ключові, підтримують логістичні функції

У практиці і навчальній літературі з логістики прийнято розділяти всі логістичні функції на основні (ключові) і підтримувальні. Однак, як і будь-яка класифікація, такий розподіл дуже умовно, і набір функцій в кожній групі визначається особливостями логістичних процесів та організацією служби логістики в конкретній фірмі.

До ключових логістичних функцій в підприємницьких структурах в даний час відносять підтримання стандартів якості виробництва готової продукції і супутнього сервісу; управління закупівлями матеріальних ресурсів для забезпечення виробництва; транспортування; управління запасами; управління виконанням замовлень; підтримку виробничих процесів; інформаційну підтримку.

До підтримуючих логістичних функцій відносять складування; вантажопереробку; захисну упаковку; прогнозування потреби обсягів матеріальних ресурсів; регулювання зворотних потоків; забезпечення запасними частинами і супутнім сервісом; збір і утилізацію зворотних відходів (управління вторинними матеріальними ресурсами).

Велику увагу в логістичному менеджменті приділяється процедурам закупівель матеріальних ресурсів для забезпечення виробничих цілей. Організація і управління закупівлями у фірмі включають комплекс таких завдань, як вибір постачальників, планування потреби, визначення раціональних періодів часу та обсягів поставок ресурсів, організація договірної роботи, вибір форм поставок і типів транспорту для доставки у виробничі підрозділи і т. п. Важливість процедур закупівель пояснюється ще і тим, що фактори часу і розташування постачальників, якість матеріальних ресурсів впливають на величину логістичних витрат.

Однією з ключових логістичних функцій є транспортування. Це пов'язано насамперед з тим, що без транспортування практично не існує матеріального потоку. При цьому сам процес транспортування розглядається в більш широкому плані, ніж власне перевезення вантажів, а саме: як сукупність перевезення, навантаження-розвантаження, експедирування та інших супутніх логістичних операцій. Важливість транспортування пояснюється не в останню чергу тим, що витрати на неї досягають в деяких галузях економіки двох третин усієї суми логістичних витрат. Управління транспортуванням зазвичай передбачає вирішення таких завдань, як вибір перевізника і експедитора, вибір виду транспорту, визначення раціональних маршрутів, підбір транспортного засобу під певний вид вантажу і т. п.

Управління запасами матеріальних ресурсів і готової продукції являє собою процес створення, контролю і регулювання рівнів запасів у закупівлі, виробництві та реалізації продукції. Якщо транспортування визначається фактором місця, то запаси - фактором часу. Тому найважливішим завданням логістичного менеджменту є оптимізація рівнів запасів на різних ділянках логістичних ланцюгів і систем при забезпеченні необхідного рівня обслуговування. Витрати на створення і підтримку запасів складають від 20 до 60% загальних логістичних витрат, що посилює значення цієї ключової логістичної функції.

Функція управління замовленнями визначає процедури отримання і обробки замовлень, моменти часу отримання ДП або надання послуг, а також спрямовує роботу фірмової дистрибутивної мережі або логістичних посередників з доставки і продажу споживачам ДП. Незважаючи на те що витрати на цю ключову логістичну функцію не так великі, як на транспортування або управління запасами, її значення в сучасному бізнесі дуже велика, так як безпосередньо визначає якість обслуговування потребитилей.

Складування являє собою логістичну функцію управління просторовим розміщенням продукції і передбачає визначення кількості, типів і дислокації складів; об'єму (площі) зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції; планування складських площ; проектування зон транспортування, сортування, навантаження-розвантаження, а також вибір підйомно-транспортного та іншого технологічного складського устаткування і т. п.

Вантажопереробка здійснюється одночасно зі складуванням і також забезпечує функцію підтримання запасів. Елементарні логістичні операції, з яких складається процес вантажопереробки, являють собою переміщення матеріальних ресурсів і готової продукції на складі, розміщення продукції на складських стелажах, рух продукції, наприклад, від зони приймання вантажу до місця розташування складських стелажах і звідси - до зони відправки і т. п.

У логістичному процесі важлива роль належить захисній упаковці, що забезпечує збереження вантажів у процесах транспортування та складської вантажопереробки. Крім того, велике значення в маркетингу має упаковка, так як від її виду та привабливості значною мірою залежить споживчий попит. Застосування в логістиці стандартних рядів тари і упаковки дозволяє значно знизити логістичні витрати за рахунок узгодження об'ємних модулів тари та упаковки з вантажомісткістю транспортних засобів, а також з технологічними параметрами складських приміщень і обладнання.

До логістичних підтримуючих функцій належать також різні процедури збору та повернення товарів, які з якихось причин не задовольняють покупців або не пройшли гарантійного терміну служби. Поряд з організацією сервісного обслуговування, ремонту готової продукції і забезпечення споживачів запасними частинами процедури її повернення підприємствам-виготовлювачам утворюють систему післяпродажного сервісу.

У процесах виробництва і реалізації продукції виникають вторинні ресурси, які складаються з відходів виробництва (зворотних і безповоротних) і відходів виробничого і особистого споживання. Вторинні ресурси утворюють специфічні матеріальні потоки, управління якими в даний час також відносять до сфери дослідження логістики.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Базисні, ключові, підтримують логістичні функції
Ключові фактори логістичного менеджменту
Управління якістю логістичного сервісу
Підтримуюча функція сім'ї в індустріальному суспільстві
Логістичні операції і функції
Корпоративний кінотеатр як елемент внутрішньої підтримує комунікації
Функція аналізу в логістичному менеджменті
Біржова логістична інфраструктура
Оптимізація ресурсів, логістична міжфункціональна і міжорганізаційних координація. Перехресні функції
Співвідношення функціональних областей в розрізі ключових факторів корпоративної логістики. Характеристика основних функціональних областей і функцій логістики
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси