Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Адміністративне призупинення діяльності

Правові передумови застосування покарання

Адміністративне призупинення діяльності відноситься до адміністративних покарань, манливим релятивные майнові обтяження.

Дане адміністративне покарання застосовується до суб'єктів підприємництва, в тому числі до публічних комерційним організаціям, а також державним некомерційним установам (наприклад, до освітніх або лікувальним установам) тільки при наявності передумов, встановлених ч. 1 ст. 3.12 КоАП.

До суб'єктивних передумов застосування цього покарання відносяться фактори і обставини, виникнення яких створює потенційну загрозу життю або здоров'ю людей (епідемії (епізоотії), радіаційні аварії, техногенні катастрофи тощо). Проступки, що тягнуть застосування адміністративного призупинення діяльності, що виражаються в порушенні санітарних норм і правил (ст. 64-6.6), екологічних вимог до провадження господарської діяльності (ст. 8.2), норм і правил у сфері природокористування (ч. 2 ст. 8.12, ч. 2 ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.14, ч. 1, 3 ст. 8.21, ст. 8.38 і ін). Норми і правила, виникнення яких може спричинити за собою зазначені негативні наслідки при здійсненні ліцензованих видів діяльності, встановлюються ліцензійними вимогами (ч. 1 ст. 9.1) або технічними регламентами (ч. 2, 3 ст. 9.4, ч. 2 ст. 13.4).

Об'єктивні передумови зупинення адміністративної діяльності виражаються в порушенні правил ліцензійно-дозвільної системи (правил публічного санкціонування), порушник не виконує такі правила, наприклад, здійснює господарську діяльність без дозволу (див. ст. 9.9 Кпап) або неналежним чином виконує ліцензійні умови або вимоги, встановлені технічним регламентом.

Адміністративне призупинення діяльності застосовується при порушенні умов реклами наркотичних засобів і психотропних речовин (адміністративна відповідальність у відповідності зі ст. 6.13 КоАП можлива тільки у випадках незаконної реклами наркотиків або їх пропаганди), правил обігу речовин, інструментів або обладнання, які використовуються для виготовлення наркотиків (ст. 6.15), або у випадках невиконання суб'єктом підприємництва інформаційних та інших обов'язків, встановлених законодавством про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (ст. 15.27). Таким чином, до правоохоронюваним об'єктів відносяться не тільки життя і здоров'я людей, але і суспільна безпека (стосовно припинення діяльності по фінансуванню тероризму) державна безпека.

Об'єктивні передумови застосування адміністративного призупинення діяльності кваліфікуються незалежно від наявності майнової шкоди, тілесного (фізичного), моральної або репутаційного шкоди, проте заподіяння шкоди (збитків) або виявлення ознак умисного діяння тягне за собою більш обтяжливі санкції, наприклад встановлення суддею максимального строку цього покарання. Передумови застосування адміністративного призупинення діяльності встановлюються суддею районного суду, яка виносить постанову про призначення цього покарання. Суддя вправі винести таку постанову тільки при наявності обставин, що свідчать про значної суспільної небезпеки правопорушення, коли не можуть бути застосовані менш обтяжливі покарання (див. абз. 2 ч. 1 ст. 3.12 КоАП), при їх відсутності застосовується альтернативне, менш обтяжливе покарання, встановлене санкцією відповідної статті, наприклад адміністративний штраф. Обставини, що обтяжують відповідальність, завжди кваліфікуються по розсуду судді, останній, керуючись суб'єктивними гуманітарними критеріями, визначає наявність в діянні обтяжуючих ознак або їх відсутність.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, що тягнуть за собою адміністративне призупинення діяльності, повинна бути встановлена потенційна шкодочинність порушень ліцензійно-дозвільних правил. Якщо на розсуд судді проступок свідомо не міг заподіяти шкоду (збиток) правоохоронюваним інтересам, замість розглянутої санкції призначається альтернативне адміністративне покарання.

Адміністративне призупинення діяльності являє собою єдине адміністративне покарання з умовним терміном виконання. Суддя районного суду, керуючись зверненням особи, до якої застосовано таке покарання, достроково припиняє строк його виконання, якщо буде встановлено, що особою усунуті обставини, що послужили підставою для його призначення.

Правоограничения, зумовлені застосуванням адміністративного призупинення діяльності

Стосовно до адміністративних стягнень, які встановлюють часові параметри обмежень правомочностей порушника, граничний строк адміністративного призупинення діяльності поступається тривалості позбавлення спеціального права і дискваліфікації.

Адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності належить до найбільш поширеним публічним санкцій і застосовується в якості основного адміністративного покарання. Так само як і інші адміністративні покарання, що обчислюються добами, наприклад, адміністративний арешт, санкція статті Кпап, яка встановлює адміністративне призупинення діяльності, не передбачає певного строку його застосування, відповідне рішення завжди приймається суддею, при цьому Кпап встановлює максимальний строк застосування адміністративного призупинення діяльності, не визначаючи мінімального терміну. В інших випадках адміністративні покарання, обмежені тимчасовими межами його застосування, завжди передбачають відповідні мінімальні і максимальні терміни (ч. 2 ст. 3.8, ч. 2 ст. 3.11).

Відповідно до ч. 1 ст. 32.12 Кпап постанова судді про адміністративне призупинення діяльності виповнюється судовим приставом-виконавцем негайно після винесення такої постанови. Судовий пристав-виконавець самостійно визначає зміст заходів примусу, що блокують господарську діяльність суб'єкта підприємництва. До них відносяться, наприклад, накладення пломб, опечатування приміщень та місць зберігання матеріальних цінностей. Види господарських об'єктів, щодо яких здійснюються зазначені владні дії, встановлюються постановою судді про призначення адміністративного призупинення діяльності. Такими об'єктами можуть бути виробниче підприємство в цілому, його відокремлений структурний підрозділ або конкретна агрегат або господарська споруда. У всякому разі при встановленні видів господарських об'єктів, стосовно яких можуть бути здійснені примусові дії, суддя виходить з презумпції недопущення необоротних наслідків, які можуть статися при встановленні заборон і обмежень, наприклад, не може бути блокована діяльність виробничих об'єктів, необхідних для функціонування та збереження об'єктів життєзабезпечення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ПРИЗУПИНЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА
Суб'єкти адміністративного права, форми і методи їх діяльності
Основи адміністративно-процесуальної діяльності
Правові наслідки застосування адміністративних покарань, види встановлюваних ними правоограничений
Поняття адміністративного покарання і мети його застосування
Особливості перебігу строків давності, дострокового припинення покарань та їх кримінально-правових наслідків для неповнолітніх осіб
Наслідки застосування правоограничения обумовлених адміністративним покаранням
Правові наслідки застосування адміністративних покарань, види встановлюваних ними правоограничений
Види правоограничения обумовлених обов'язковими роботами
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси