Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Регіональна економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перехід на інноваційний шлях розвитку

Розвиток світової економіки в останні десятиріччя свідчить про перехід на виробництво наукомісткої, інноваційної продукції. При цьому відбувається концентрація обсягів цієї продукції і послуг у найбільш розвинутих країнах світу.

В даний час 80% наукомісткої продукції і послуг створюється в найбільш розвинених країнах великої сімки: до 36,0% припадає на США, 30% - на Японію, 17,0% - Німеччину. Частка Росії в цій продукції становить від 0,3 до 0,5%, що значно менше, ніж Південній Кореї, Малайзії і Мексики.

Інноваційна діяльність прискорено розвивалася в рамках механізмів державного стратегічного регулювання розвитку найбільш пріоритетних фундаментально-наукових і техніко-технологічних напрямків.

За останні десятиліття всі високорозвинені держави сформували свої національні інноваційні системи як основу забезпечення національної оборонної та економічної безпеки і конкурентоспроможності на світових ринках. Витрати на наукові дослідження в 2007 р. склали в США - 343,7 млрд дол., у Китаї - 86,8 млрд, у Південній Кореї - 35,9 млрд дол., у Росії - 23,5 млрд дол. За цим показником Росія посідає 29-е місце в світі. Низькі показники відзначаються і по імпорту наукомісткої продукції: у 2007 р. вони становили лише 3,7 млрд, у той же час у Китаї - 24,8 млрд, Індії - 13,0 млрд, Ізраїлі - 6,5 млрд дол.

Головним федеральним бюджетно-фінансовим інструментом і формою розвитку виробничо-інноваційного потенціалу регіонів є федеральні цільові програми (ФЦП) різного призначення. У державному бюджеті на найближчі роки передбачено фінансування 54 ФЦП, до яких відносять і середньострокові. Особливе значення для регіонів мають ФЦП по комплексному соціально-економічному розвитку територій, в першу чергу Калінінградській області. Далекого Сходу і Забайкалля, Курильських островів і півдня Росії. При цьому на південь Росії виділяється 10 млрд руб., на Чеченську Республіку 27,6 млрд руб., а на Сочі - 28 млрд руб., що пов'язано з проведенням Олімпійських ігор у регіоні. Основні завдання цих програм передбачають залучення необхідних інвестицій, у тому числі іноземних, створення додаткових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення, що дозволить забезпечити зростання валового регіонального продукту і досягнення бюджетної самодостатності регіону.

Поряд з цим ФЦП передбачають розвиток й інших напрямків економіки. Так, у розглянутий період передбачається модернізація транспортної системи Росії, розвиток атомного енергопромислового комплексу, що вимагає додаткових капіталовкладень. Починаючи з 2007 р. здійснюється фінансування інноваційних програм у таких напрямках, як розвиток інфраструктури наноіндустрії, електронної компонентної бази і радіоелектроніки, розвиток національної технологічної бази і електроніки, підготовка науково-педагогічних кадрів інноваційної Росії.

У листопаді 2008 р. було затверджено до реалізації на конкурсній основі 21 проект загальнодержавного значення. На 14 проектів виділені кошти. Серед них слід відзначити будівництво автодороги Санкт-Петербурга "Західний швидкісний діаметр", комплексний розвиток Приангарья, будівництво нафтопереробного комплексу в Татарстані, міжрегіональний проект "Урал промисловий - Урал Полярний" комплексний розвиток "Південної Якутії. Крім того, ці програми передбачають будівництво підприємств різної галузевої спрямованості, залізних і автомобільних доріг, соціальної інфраструктури та ін

Прийнята Урядом Російської Федерації програма соціально-економічного розвитку на період до 2000 р. сприяла:

o зміни структури промислового виробництва за рахунок збільшення частки продукції з високим ступенем обробки;

o розвитку інфраструктури, в тому числі найважливіших галузей промисловості, а також транспорту і зв'язку.

Головною метою промислової політики є підвищення ефективності та конкурентоспроможності промисловості Росії на зовнішньому і внутрішньому ринках, яке нерозривно пов'язане з підйомом економіки.

У відповідності з цією метою формуються стратегія і пріоритети промислової політики, побудовані на таких принципах.

1. Включення Росії в систему міжнародного поділу праці за рахунок розвитку галузей і підприємств, які виробляють конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію.

2. Створення необхідних умов для розвитку галузей та підприємств, що орієнтуються на ви пуск нових товарів і послуг для існуючих і нових ринків, як внутрішніх, так і зовнішніх.

3. Подальше скорочення і конверсія підприємств військово-промислового комплексу, а також скорочення виробництв та ліквідація підприємств в неперспективних галузях на основі загальнодержавних, галузевих та регіональних програм.

4. Уніфікація державних стандартів РФ з міжнародними стандартами і в першу чергу стандартів Європейського Союзу.

Підхід до розвитку галузей господарства істотно відрізняється за їх значимістю. Так, у відношенні галузей добувної промисловості - нафтової, газової, лісової, продукція яких користується великим попитом на світовому ринку, проводиться політика на їх самостійне розвиток на основі самофінансування та залучення як вітчизняних, так і іноземних інвестицій.

Щодо галузей, які мають великий науково-технічним потенціалом, щоб виробляти конкурентоспроможну продукцію для світового і внутрішнього ринку, але які потребують державної підтримки (до них відносять космічну промисловість, атомну промисловість, літакобудування, квантову електроніку, лазерну техніку), державне фінансування буде обмежуватися.

Методи промислової політики для галузей, що характеризуються значним технічним відставанням, але мають важливе значення для внутрішнього ринку (автомобілебудування, транспортне, дорожнє, сільськогосподарське машинобудування, легка, харчова промисловість, радіоелектроніка за окремими напрямками), передбачають встановлення захисних імпортних тарифів, сертифікацію імпортованої продукції, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвесторів.

З депресивним галузях промисловості (вугільної, текстильної, автотракторної, оборонної) передбачається реалізація загальнодержавних програм структурної перебудови.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розвиток науково-освітнього комплексу як головного чинника перекладу російської економіки на інноваційний шлях розвитку
КОРПОРАТИВНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК ОСНОВНИЙ ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЇ
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ І РОЗВИТКОМ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Перехід Росії до інноваційно-орієнтованої економіки
Країни Південно-Східної Азії і Далекого Сходу: шлях капіталістичного розвитку
Інноваційний розвиток підприємств
Соціальні наслідки агроэкономического розвитку
Формування і розвиток корпоративних структур - основний шлях оздоровлення російського суспільства
Умови вирішення екологічних проблем і переходу до сталого розвитку
ТЕНДЕНЦІЇ, РІЗНОВИДИ, ОСНОВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси