Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оподаткування комерційної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок обліку витрат при реалізації майна, що амортизується

Виручку від реалізації майна, що амортизується, платник податку має право зменшити:

1) на залишкову вартість майна (пп. 1 п. 1 ст. 268, п. 1 ст. 257 НК РФ);

2) на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з такою реалізацією, зокрема на витрати за оцінкою, зберіганню, обслуговування та транспортування реалізованого майна (абз. 12 п. 1 ст. 268 НК РФ).

Залишкова вартість основних засобів визначається по-різному, залежно від того, яким методом нараховується амортизація.

При нарахуванні амортизації лінійним методом залишкова вартість основних засобів являє собою різницю між первісною (відновлювальною) вартістю та сумою амортизації, нарахованої за період експлуатації (абз. 7, 8 п. 1 ст. 257 НК РФ).

При нарахуванні амортизації нелінійним методом залишкова вартість основних засобів, визначається за формулою (абз. 11 п. 1 ст. 257 НК РФ):

Sn = S · (1 - 0,01 · к) · n,

де Sn - залишкова вартість об'єкта амортизируемою майна після закінчення число місяців після їх включення у відповідну амортизаційну групу (підгрупу);

S - первісна (відновна) вартість об'єкта амортизируемою майна;

k - норма амортизації (з урахуванням повышающею коефіцієнта), застосовувана для відповідної амортизаційної групи (підгрупи);

n - кількість повних місяців, що пройшли з дня включення об'єкта амортизируемою майна у відповідну амортизаційну групу (підгрупу) до дня нею винятки з цієї групи (підгрупи). Показник п включає місяць вибуття майна із складу амортизаційної групи.

Формування первісної вартості залежить від способу придбання основного засобу, а саме:

o при отриманні основного засобу у вигляді безоплатної допомоги первісна вартість визначається виходячи з його ринкової ціни. Причому така ціна не повинна бути нижчою від залишкової вартості основного засобу, за даними податкового обліку передавальної сторони. Інформація про ціни повинна бути підтверджена організацією-отримувачем документально або шляхом проведення незалежної оцінки;

o при виявленні в результаті інвентаризації первісна вартість основного засобу визначається як сума, в яку воно оцінено. Це можуть бути витрати на доставку та доведення ОЗ до стану, в якому воно придатне до використання;

o якщо основний засіб виготовлено власними силами, то первісна вартість визначається в порядку, аналогічному порядку визначення вартості готової продукції. При цьому якщо даний об'єкт відноситься до підакцизних товарів, то його вартість необхідно збільшити на суму акцизів;

o при виготовленні об'єкта ОЗ власними силами для використання всередині організації, то його первісна вартість визначається у загальновстановленому порядку виходячи із суми фактичних витрат, пов'язаних з виготовленням і доведенням об'єкта до стану, придатного до експлуатації.

При реалізації майна, що амортизується за ціною вище його залишкової вартості, отриманий результат є позареалізаційних доходом, що збільшує податкову базу по податку на прибуток.

При продажу майна, що амортизується за ціною нижче його залишкової вартості (з урахуванням витрат, пов'язаних з реалізацією), отриманий збиток відноситься на збільшення інших витрат при визначенні податкової бази по податку на прибуток в такому порядку:

o сума збитку визнається у складі інших витрат рівними частками протягом строку, який визначається як різниця між терміном корисного використання майна і фактичним терміном його експлуатації до моменту реалізації (п. 3 ст. 268 НК РФ). При цьому якщо до норми амортизації застосовувався підвищує або понижує коефіцієнт, в увагу приймається той термін корисного використання, який був розрахований раніше з урахуванням такого коефіцієнта, навіть незважаючи на те, що згодом донний коефіцієнт був скасований;

o якщо ж термін фактичного використання дорівнює або перевищує строк корисного використання, збиток можна визнати в повному розмірі в тому місяці, в якому відбулася реалізація.

Викладені вище правила застосовуються і при реалізації основного засобу, яке в момент реалізації перебували на консервації. Строк для списання збитку в цьому випадку складе різницю між терміном корисного використання основного засобу і терміном його фактичної експлуатації.

Приклад

ЗАТ "АВС" у лютому п. р. реалізувало ТОВ "КЛМ" амортизується основний засіб за ціною 118 000 руб. (у тому числі ПДВ 18 000 руб.). Придбано дане основне засіб за ціною 500 000 руб. (в тому числі ПДВ 76 271 руб.). За час його експлуатації, нарахована амортизація в розмірі 250 000 руб. термін, що Залишився корисного використання на дату реалізації склав 25 місяців (як у бухгалтерському, так і в податковому обліку). Організація враховує доходи і витрати для цілей оподаткування прибутку за методом нарахування.

Для цілей обчислення податку на прибуток виручка від реалізації ОС складе 100 000 руб. (п. 1 ст. 248, ст. 249 НК РФ).

Залишкова вартість продаваемою майна дорівнює 173 729 руб.(500 000 - 76 271 - 250 000).

Так як доходи від реалізації амортизируемою основного засобу менше його залишкової вартості, то в результаті такої реалізації ЗАТ "АВС" отримала збиток у розмірі 73 729 руб. (100 000 - 173 729). Сума збитку підлягає включенню до складу інших витрат рівними частками протягом строку корисного використання ОС - 25 місяців (п. 3 ст. 268 НК РФ) починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася реалізація ОС.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
Порядок обліку зроблених витрат у вигляді невіддільних поліпшень в орендоване майно та майно, передане безоплатно
Бухгалтерський облік відпуску готової продукції зі складу покупцям (замовникам) у порядку реалізації і при іншому її вибутті
МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛ
Реалізація майна боржника
Порядок визнання доходів і витрат банків
Порядок віднесення прямих витрат у зменшення доходів при обчисленні податку на прибуток
Порядок віднесення сум податку на витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг)
Порядок віднесення сум податку на витрати з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг)
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси