Меню
Головна
 
Головна arrow Право arrow Адміністративний процес
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок оскарження і перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції

Постанова по справі може бути оскаржена особою, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілим, їх законними представниками, законним представником юридичної особи, захисником і представником. Подається скарга на постанову:

o винесене суддею, - у вищестоящий суд;

o винесене колегіальним органом, - в районний суд за місцем знаходження колегіального органу;

o винесене посадовою особою - у вищий орган, вищестоящій посадовій особі або в районний суд за місцем розгляду справи;

o винесене іншим органом, створеним відповідно до закону суб'єкта РФ, - в районний суд за місцем розгляду справи.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене суддею, може бути також оскаржено у вищестоящий суд посадовою особою, уповноваженою відповідно до ст. 28.3 КоАП РФ складати протокол про адміністративне правопорушення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, оскаржується в арбітражний суд відповідно до арбітражним процесуальним законодавством.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення подасться судді, до органу, посадовій особі, якими винесено постанову по справі і які зобов'язані протягом трьох діб з дня надходження скарги направити рє з усіма матеріалами справи у відповідний суд, вищестоящий орган, вищестоящому посадовій особі. Скарга на постанову судді про призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного арешту підлягає направленню до вищестоящого суду в день отримання скарги. Якщо розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову по справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості протягом 3 діб. Скарга на постанову по справі державної митом нс оподатковується.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подана протягом 10 діб з дня вручення або отримання копії постанови. У разі пропуску цього строку він за клопотанням особи, яка подає скаргу, може бути відновлений суддею або посадовою особою, правомочними розглядати скаргу. Про відхилення клопотання про поновлення строку оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення виноситься ухвала.

При підготовці до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення суддя або посадова особа:

o з'ясовує, чи є обставини, виключають можливість розгляду скарги даними суддею або посадовою особою, а також обставини, що виключають провадження у справі;

o дозволяє клопотання, при необхідності призначає експертизу, витребує додаткові матеріали, викликає осіб, участь яких визнано необхідним при розгляді скарги;

o направляє скаргу з усіма матеріалами справи на розгляд по підвідомчості, якщо її розгляд не належить до компетенції відповідних судді, посадової особи.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення підлягає розгляду в 10-денний строк з дня се надходження з усіма матеріалами справи до суду, органу, посадовій особі, правомочним розглядати скаргу. Скарга на постанову про адміністративний арешт підлягає розгляду протягом доби з моменту подачі скарги, якщо особа, притягнуте до адміністративної відповідальності, відбуває адміністративний арешт.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається суддею або посадовою особою одноосібно.

При розгляді скарги на постанову по справі про адміністративно-правовий правопорушення

o оголошується, хто розглядає скаргу, яка скарга підлягає розгляду, ким подана скарга;

o встановлюється явка фізичної особи чи законного представника фізичної особи, чи законного представника юридичної особи, щодо яких винесено постанову по справі, а також явка викликаних для участі в розгляді скарги осіб;

o перевіряються повноваження законних представників фізичної або юридичної особи, захисника та представника;

o з'ясовуються причини неявки учасників провадження у справі і приймається рішення про розгляд скарги за відсутності зазначених осіб або про відкладення розгляду скарги;

o роз'яснюються права і обов'язки осіб, які беруть участь у розгляді скарги;

o вирішуються заявлені відводи і клопотання;

o оголошується скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення;

o перевіряються на підставі наявних у справі і додатково представлених матеріалів законність і обґрунтованість винесеної постанови;

o у разі участі прокурора у розгляді справи заслуховується його висновок.

За результатами розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення виноситься одна з п'яти можливих рішень:

1) про залишення постанови без зміни, а скарги без задоволення:

2) про зміну постанови. При цьому не може бути посилено адміністративне покарання або іншим чином погіршено становище особи, щодо якої винесено постанову;

3) про скасування постанови та про припинення провадження у справі. Таке рішення може бути прийнято в разі:

o малозначності вчиненого правопорушення і можливості у відповідності зі ст. 2.9 КоАП РФ звільнення від адміністративної відповідальності;

o наявності обставин, що виключають, згідно ст. 24.5 КоАП РФ, виробництво по справі про адміністративне правопорушення;

o недоведеність обставин, на підставі яких було винесено постанову;

4) про скасування постанови і повернення справи на новий розгляд судді, до органу, посадовій особі, правомочним розглянути справу. Таке рішення приймається:

o у разі істотного порушення процесуальних вимог, передбачених КоАП РФ, якщо це не дозволило всебічно, повно і об'єктивно розглянути справу;

o в зв'язку з необхідністю застосування закону про адміністративне правопорушення, а поточному призначення більш суворого адміністративного покарання, якщо потерпілим по справі подано скаргу на м'якість застосованого адміністративного покарання;

5) про скасування постанови і про направлення справи на розгляд по підвідомчості, якщо при розгляді скарги встановлено, що постанову було винесено неправомочними суддею, органом, посадовою особою.

При розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення виноситься ухвала про передачу скарги на розгляд по підвідомчості, якщо з'ясовано, що се розгляд не належить до компетенції даного судді або посадової особи.

Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно після його винесення. Копія рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення у термін до 3 діб після її винесення вручається або надсилається фізичній особі чи законному представнику юридичної особи, щодо яких було винесено постанову по справі, а також потерпілому (у разі подання ним скарги) або прокурору на його прохання. Рішення по скарзі на постанову про адміністративний арешт доводиться до відома органу, посадової особи, що виконують постанову, а також особи, стосовно якої винесено рішення, і потерпілого в день винесення рішення.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, і рішення вищестоящої посадової особи) за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім у вищестоящий суд. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону суб'єкта РФ, і рішення судді за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені в вищестоящий суд.

Не вступило в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення і подальші рішення вищих інстанцій за скаргами на цю постанову може бути протягом 10 діб опротестовані прокурором. Вступили в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів також можуть бути опротестовані прокурором.

Вступили в законну силу постанова у справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів можуть бути оскаржені в порядку нагляду особами, зазначеними у ст. 25.1-25.5 КоАП РФ, а також прокурором.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення, які набрали законної сили
Посадові особи органів виконавчої влади як суб'єкти адміністративної юрисдикції у справах про адміністративні правопорушення
Порядок відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ДРУГОЇ ІНСТАНЦІЇ (ОСКАРЖЕННЯ І ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ, що НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ)
Виробництво по справах про адміністративні правопорушення: учасники провадження
Право на оскарження та перегляд справи в порядку нагляду
Порядок перегляду судових постанов за нововиявленими обставинами
Підстави та порядок припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення
Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси