Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статутний капітал

Статутний капітал підприємства являє собою сукупність вкладів (часткою, акцій, пайових внесків) засновників, розмір зафіксовано в засновницьких документах. Внесок у статутний капітал може здійснюватися як у грошовій формі, так і у майновій - у вигляді будівель, обладнання, прав користування землею і природними ресурсами, патентів, ліцензій, товарних знаків та інших видів нематеріальних активів. Він може поповнюватися за рахунок прибутку підприємства. У російських підприємств у структурі власного капіталу за період реформ значення статутного капіталу значно зросла. Якщо десять років тому частка статутного капіталу була незначна (на початку 1995 р. вона становила лише 1,4%), то кінця 1998 р. вона збільшилася до 9%, а до кінця 2005 р. до 23%.

Порядок формування статутного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства.

1. Статутний капітал акціонерного підприємства утворюється шляхом випуску і реалізації акцій. Акціонерним суспільством визнається суспільство, статутний капітал якого розділений на визначене число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій суспільства, придбаних акціонерами. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути менше розміру, передбаченого Законом про акціонерні товариства. Відкрита підписка на акції акціонерного товариства не допускається до повної оплати статутного капіталу. При установі акціонерного товариства всі його акції мають бути розподілені серед засновників.

Якщо по закінченні другого і кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити та зареєструвати у встановленому порядку зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

Якщо чисті активи менше статутного капіталу, то товариство зобов'язане зменшити свій статутний капітал до величини чистих активів, тобто фактично до величини власних коштів. Наприклад, чисті активи дорівнюють 800 млн руб., а статутний капітал - 900 млн руб., акціонерне товариство зобов'язане зменшити статутний капітал на 100 млн руб.

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або випуску додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної оплати, але збільшення статутного капіталу товариства для покриття понесених товариством збитків не допускається. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі частини акцій з метою скорочення їх загальної кількості. Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, що визначається Законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

Існують обмеження на випуск цінних паперів і на виплату дивідендів акціонерного товариства. Частка привілейованих акцій у обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не повинна перевищувати 25%. Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або величину забезпечення, наданого товариству з цією метою третіми особами, після повної оплати статутного капіталу. При відсутності забезпечення випуск облігацій допускається не раніше третього року існування акціонерного товариства і за умови належного затвердження до цього часу двох річних балансів суспільства. Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

(1) до повної сплати всього статутного капіталу;

(2) якщо вартість чистих активів акціонерного товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті виплати дивідендів.

2. Формування статутного капіталу підприємств інших організаційно-правових форм може відрізнятися більш або менш істотно. Наприклад, товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники суспільства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів (ГК РФ (частина I) від 30 листопада 1994 № 51-ФЗ (ред. від 23 грудня 2003 р.) розділ 1).

3. Товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається установчими документами товариства. При банкрутстві одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам, якщо інший порядок розподілу відповідальності нс передбачено установчими документами товариства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Формування і облік статутного (складеного) капіталу
Статутний капітал та акції товариства
Облік операцій по зменшенню уставною капіталу
Формування статутного капіталу кредитної організації
Формування статутного капіталу
Документальне оформлення формування і облік статутного капіталу акціонерного товариства (АТ)
Збільшення статутного капіталу
Внесок у статутний капітал господарських товариств і пайові фонди кооперативів
Статутний капітал та акції народного підприємства
Створення народного підприємства і формування його статутного капіталу
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси